Biometan
a_bio-expo_ptak_750śniadanie_750

Sąd będzie mógł postawić spółdzielnię w stan likwidacji

4 kwietnia 2005

Spółdzielnia może zostać postawiona w stan likwidacji wskutek postanowienia sądu, jeżeli jej działalność wykazuje uporczywe łamanie prawa lub statutu - zakładają przepisy przyjęte w piątek przez sejmową komisję do rozpatrzenia prezydenckiego projektu nowego Prawa spółdzielczego.

W takim przypadku odpowiedni wniosek musi jednak postawić związek spółdzielczy, w którym spółdzielnia jest zrzeszona, lub Krajowa Rada Spółdzielcza. W opinii autorów projektu, Prawo spółdzielcze ma przystosować spółdzielczość do aktualnych warunków gospodarczych i do standardów UE.

Posłowie przyjęli zapis, zgodnie z którym spółdzielnia przechodziłaby w stan likwidacji również wtedy, gdy: upłynie czas, na jaki została utworzona; zmniejszy się liczba członków poniżej wskazanej w ustawie lub statucie spółdzielni; nie prowadzi co najmniej od roku działalności gospodarczej; postanowią tak dwa kolejne walne zgromadzenia uchwałami podjętymi większością trzech czwartych głosów, w odstępie co najmniej dwóch tygodni.

Projekt zakłada, że w przypadku likwidacji spółdzielni w pierwszej kolejności opłacone mają być koszty likwidacji, w drugiej - należności dla pracowników, a także niektóre odszkodowania. Na trzecim miejscu są podatki, a potem inne należności.

Projekt nakłada na likwidatora obowiązek wypłaty udziałów wniesionych przez członków. Przedtem musi jednak m.in. uregulować zobowiązania spółdzielni, rozliczyć koszty prowadzenia likwidacji i złożyć do depozytu sądowego sumy zabezpieczające niektóre należności (np. sporne).

Projekt przewiduje, że działalność wszystkich spółdzielni ma co trzy lata podlegać lustracji przez związek spółdzielczy, w którym dana spółdzielnia jest zrzeszona, czyli badaniu legalności i sprawności działania spółdzielni. Nadzór nad tym procesem ma sprawować Krajowa Rada Spółdzielcza.

Podstawowymi funduszami spółdzielni mają być: fundusz udziałowy (z wpłat członków i ogólnych dochodów) i fundusz zasobowy (głównie z wpisowego i ogólnych dochodów).

Według projektu, członek spółdzielni jest zobowiązany do zadeklarowania i wpłacenia co najmniej jednego udziału, który podlega zwrotowi po ustania członkostwa. Musi też wnieść bezzwrotne wpisowe. Statut spółdzielni może też przewidywać wnoszenie wkładów przez jej członków.


POWIĄZANE

Na wznowionej sesji 30 sierpnia Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europ...

Komisja przyjęła dziś wniosek dotyczący uprawnień do połowów na Morzu Bałtyckim ...

Pytania i odpowiedzi dotyczące wniosku Komisji dotyczącego uprawnień do połowów ...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)śniadanie_750_2
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę