aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Wiadomość

26 stycznia 2005

Dzięki Przedsiębiorstwu Informatycznemu - Marcin Konopka IPS udostępniliśmy interaktywny program do rozliczenia podatkowego PITy '2004, wersja 1.0.2.5 z dnia 07.01.2005.

PITy'2004 - zawiera PIT-36, 37 i załączniki plus przelew/wpłatę do urzędu skarbowego z aktualną bazą kont bankowych.

plik: PITY04.exe (2,52 MB)
wersja dla dla Windows 95, 98, Me, NT, 2000, Xp.

Aby pobrać plik na swój komputer wystarczy najechać na link nacisnąć prawy przycisk myszy i wybrać "Zapisz element docelowy jako..." i zapisać pod zaproponowaną nazwą. Po zapisaniu pliku uruchamiamy program klikając na nim i postępujemy zgodnie z pojawiającymi się instrukcjami.

Powyższy program jest bezpłatny.

Historia wersji:

Główne zmiany w wersji testowej:

 • 07.04.2005 - wersja 1.0.6.34
  • Poprawienie eksportu do plików PDF i EMF.
  • Poprawienie zapamiętywania ustawień jakości grafiki.
 • 04.04.2005 - wersja 1.0.6.30
  Poprawienie tworzenia pełnej kwoty słownie w blankietach wpłat podatku i dla O.P.P. Było: dla 2000, 3000 i 4000 - "tysięcy" zamiast "tysiące".
 • 31.03.2005 - wersja 1.0.6.29
  • Komunikat o możliwości wpłaty 1% dla O.P.P. będzie pojawiał się tylko w szczegółowych informacjach o błędach i tylko w nowej deklaracji.
  • Zwiększenie dokładności przeliczania kwot przychodów i kosztów wg.procentu udziału w PIT-B i PIT-36L. W porpzedniej wersji procent był stosowany z dokładnością do 4 miejsc po przecinku, obecnie do 10 miejsc.
  • Poprawienie zaokrąglania obliczeń. W niektórych przypadkach program mógł mylić się w zaokrągleniach dodając 1 grosz. Prawdopodobieństwo pomyłki o 1 grosz wynosiło 0.005 %. Aby sprawdzić czy występują różnice w obliczeniach należy wczytać uprzednio wypełniony formularz. Jeśli pojawią się informacje o niezgodności obliczeń należy wybrać polecenie "Dokument / Przelicz i wykryj wszystkie błędy". Wprowadzone poprawki zaokrągleń dotyczą poz.:
   • W PIT-28 poz.72 do 78, 85, 87 do 92, 93, 104a,
   • W PIT-36 poz.165, 167, 139a, 139b, 143a, 143b, 181,
   • W PIT-36L poz.36, 38, 69, 80, 91, 71, 82, 93,
   • W PIT-37 poz.99, 104, 105, 111,
   • W PIT-38 poz.31
   • W PIT-D poz.27, 58, 59, 66, 74, 76, 85
   • W PIT-B poz.25, 27, 36, 38, 47, 49
  • Poprawienie korekt drukarskich dla skreśleń "kwadratów".
  • Przeniesienie podpól przychodów z emerytur i rent zagranicznych do wiersza 8 "Inne dochody".
  • W PIT-O dodanie możliwości wpisania darowizn nielimitowanych - na podstawie uchwały NSA z 14 marca 2005.
  • Dodanie w uproszczonych ustawieniach wydruku pól do ustalania pozycji strony na kartce.
  • Poprawienie zapamiętywania ustawiń wydruku i innych parametrów w Windows 95.
  • Uzupełnienie uproszczonych ustawień wydruku o ustawienia: najpierw nieparzyste oraz parzyste odwrotnie.
  • Dodanie wydruku sumatora pól kwotowych.
  • W oknie wydruku możliwość wyboru ustawień uproszczonych i zaawansowanych. Opcja ustawiń uproszczonych będzie jeszcze uzupełniona o "najpierw nieparzyste" i "parzyste odwrotnie".
  • Dodanie menu "Edycja" - obecnie tylko polecenia dla edytowanego pola dokumentu.
  • Dodanie podsumowanie w oknie sumatora.
  • Lepsze skalowanie okien z podpolami
  • W oknie wydruku dodanie pola "ile kopii"
  • W oknie wydruku - zapamiętywanie ustawień stron na kartce przy zamianie kolejności kartek.
 • 14.02.2005 - wersja 1.0.5.22 - Poprawienie wpisywania "1" w poz.119 PIT-37 żony i poz.197 PIT-36 żony.
 • 12.02.2005 - wersja 1.0.5.19 - Usunięcie problemów z zapamiętaniem ustawień wydruku
 • 11.02.2005 - wersja 1.0.5.17
  • poprawienie współpracy załącznika PIT-B z PIT-36L żony.
  • usunięcie komunikatu o błędzie w czasie otwierania opisu formularza w oknie "Wybierz zeznanie i załączniki".
 • 10.02.2005 - wersja 1.0.5.14 - poprawienie wyświetlania historii aktualizacji.
 • 08.02.2005 - przystosowanie deinstalatora do współpracy z deinstalatorem programu Doradca PIT 2004.
 • 07.02.2005 - wersja 1.0.5.10 Przeniesienie wersji testowej do zwykłej.
 • 01.02.2005 - wersja 1.0.5.1 TEST Dodanie mozliwości otwierania wielu okien z formularzami
  • Sygnalizacja zmiany informacji w oknie błędów.
  • Inne drobne udoskonalenia.
 • 29.01.2005 - wersja 1.0.4.7 Poprawienie skalowania okienka do wprowadzania danych w PIT-O w poz.12 i 13.
 • 28.01.2005 - wersja 1.0.4.6 Poprawienie przenoszenia danych identyfikacyjnych i adresowych małżonka z PIT-36 i 37 na PIT-D. Błąd polegający na nieprzenoszeniu ww. danych został wprowadzony w wersji 1.0.4.4.
  • Dodatkowe informacje o innych "celach wpłat" - menu "Pliki / Od autora".
  • Aktualizacja strony Fundacji Nasza Szkoła .
 • 24.01.2005 - wersja 1.0.4.4 Poprawa korekty drukarskiej wydruku PIT-B - po zastosowaniu korekty z prawej strony nie były widoczne skrajne cyfry w dacie urodzenia i ilości załączników.
  • Poprawa obsługi "wspólnego" załącznika PIT-D dla przypadku osobnego rozliczenia małżonków gdy mąż rozlicza się tylko na PIT-36L lub 38.
  • Dodanie do "kreatora" metody sortowania stron wydruku: "Najpierw nieparzyste" oraz "najpierw nieparzyste a parzyste odwrotnie".
  • Poprawienie obliczania udziałów procentowych w PIT-28 w poz.od 50 do 61. W niektórych przypadkach obliczone udziały procentowe mogły być nieprawidłowe o 0.01%.
 • 22.01.2005 - wersja 1.0.4.0 Dołączenie notatek użytkownika. Notatki można przypisać do dokumentu i do pola danych.
 • 21.01.2005 - wersja 1.0.3.5 Dodanie tekstu ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym ... - Pomoc / O podatkach...
 • 21.01.2005 - wersja 1.0.3.4 usunięcie błędu wprowadzonego w wersji 1.0.3.3 polegającego na złej kolejności podpól dla niektórych pól. Błąd był zauważony w PIT-D poz.27.
  • Dodanie dodatkowych przycisków w listwie narzędziowej w głównym oknie programu.
 • 21.01.2005 - wersja 1.0.3.3 Usunięcie informacji o błędzie podczas przechodzenia przy pomocy [Tab] z ostatniego edytowalnego pola formularza i do następnego pola. Błąd występował przy edycji wcześniej zapisanych i ponownie otwartych formularzy.
  • Spowodowanie przejścia przy pomocy [Tab] z ostatniego pola formularza do pierwszego i odwrotnie.
  • Umożliwienie prawidłowego ustawienia kwadratów informujących o dołączeniu PIT-D do PIT-28 lub 36 oraz 28 lub 37 w przypadku gdy podatnik wypełnia je jednocześnie.
 • 19.01.2005 - wersja 1.0.3.2 Przywrócenie inicjowania parametrów początkowych przy starcie programu.
  • Przenoszenie danych adresowych małżonka na NIP-1 i NIP-3 małżonka.
 • 17.01.2005 - wersja 1.0.3.0
 • 15.01.2005 - wersja 1.0.2.29
 • 14.01.2005 - wersja 1.0.2.27 Testowa Dodanie importu danych z programu Ryczałt 2003. Modyfikacja sposobu importu z programu PITy'2003.
  • Dodanie "Resetuj" w menu Profili wydruku, która przywraca standardowe ustawienia wydruku dla wybranego profilu.
  • Usunięcie błędu mającego wpływ na obliczenie podatku. Błąd dotyczy PIT-28 poz.108 i PIT-36 poz.186. Gdy kwota zaliczek została przeniesiona w wymienione pola przy pomocy przycisku [!] to nie była uwzględniania w obliczeniach. Wpisanie ręczne tej kwoty prawidłowo wpływało na obliczenia.
 • 13.01.2005 - wersja 1.0.2.22 Testowa Dodanie importu danych z programu PITy'2003
 • 08.01.2005 w nocy - wersja 1.0.2.18 Testowa Usunięcie błędu polegającego na ignorowaniu w nazwie katalogu i pliku danych znaku "&" przez co plik danych nie mógł zostać otwarty.
  • Dodanie korekty drukarskiej dla PIT-M
  • Dodanie nowej korekty drukarskiej dla NIP-1
 • 08.01.2005 - wersja 1.0.2.17 Testowa Wybór dowolnej czcionki dla danych.
  • Usunięcie błędu polegającego na wyświetlaniu komunikatu o nieprawidłowej dacie, nawet gdy pole z tą datą (złym wpisem) zostało wyczyszczone.
 • 07.01.2005 - wersja 1.0.2.14 Testowa Skalowanie okienek podpól.
  • Wyświetlanie danych wielkimi literami - opcja w menu "Dokument" i we właściwościach programu.
  • Automatyczne uzupełnienia ze słownika - podpowiadanie wg.ostatnio zapamiętanego słowa
  • Nowe opcje dot. słownika w parametrach programu.
  • Pełny tekst komunikatów o błędach aktualizacji programu z internetu.
  • Naprawienie stosowania domyślego foldera dla danych

POWIĄZANE

W sprawozdaniu z cyfrowej dekady 2024 wezwano do zintensyfikowania wspólnych dzi...

Przywódcy państw członkowskich nie doszli wczoraj do porozumienia w sprawie obsa...

Nvidia wyprzedza Apple i Microsoft pod względem kapitalizacji rynkowej, stając s...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę