aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Wielkopolskie i świętokrzyskie - ostatni dzień wniosków dla młodych

24 grudnia 2015
31 sierpnia br. wielkopolski i świętokrzyski OR ARiMR zakończą przyjmowanie wniosków o premie dla "młodych rolników"
Prezes ARiMR Tomasz Kołodziej ogłosił komunikat o zakończeniu 31 sierpnia br. przyjmowania, przez oddziały regionalne Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w województwach wielkopolskim i świętokrzyskim, wniosków o przyznanie wsparcia z działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom". Złożone tam wnioski przekroczyły bowiem o 20% limit środków przewidzianych do rozdzielenia. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w takim wypadku następny dzień roboczy, jest ostatnim  dniem przyjmowania wniosków.

Wcześniej przyjmowanie wniosków o premie  zakończyły Oddziały Regionalne ARiMR w województwach: kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim, opolskim. Pozostałe Oddziały prowadzą nadal nabory wniosków o wsparcie z działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom". Agencja przyjęła do tej pory przeszło 10,3  tys. wniosków.

Spośród oddziałów regionalnych w których nadal są prowadzone nabory wniosków najwyższe wykorzystanie limitów jest  w województwach: zachodniopomorskim, podlaskim oraz pomorskim. Złożone w tych województwach wnioski wykorzystują limity już w ponad 100%  i można się spodziewać, że wkrótce  i tam zostanie ogłoszony koniec naborów.

Duże zainteresowanie w tym roku premiami dla "młodych rolników" było pewnym zaskoczeniem, bo w poprzednich naborach w 2008 i 2009 roku wniosków o premie dużo mniej. Wpływ na tak dużą popularność tegorocznego naboru miało przede wszystkim zwiększenie kwoty premii z 50 tys. zł do 75 tys. zł, załagodzenie kryteriów jej przyznawania oraz  uruchomienie w tym roku naboru wniosków o przyznanie "Rent strukturalnych". Działania pomocowe z PROW 2007-13: "Renty strukturalne" i "Ułatwianie startu młodym rolnikom" są w wypadku niektórych rolników ściśle ze sobą związane. Wielu bowiem "starszych" rolników decyduje się na  oddanie gospodarstw swoim następcom w zamian za otrzymanie rent, a  z kolei sporo spośród przejmujących  gospodarstwa ma prawo  do otrzymania wsparcia z działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom".

Ponieważ już w pierwszych dniach naboru wniosków zainteresowanie premiami dla "młodych rolników" było ogromne Minister Sawicki zdecydował, że tegoroczny limit środków zostanie podwojony czyli wzrośnie ze 100 mln euro do 200 mln euro. Ta decyzja umożliwi Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyznanie 75-tysięcznych premii grupie około 10 tys. "młodych rolników". Gdyby środki nie zostały zwiększone  na premie mogłoby w tym roku liczyć tylko ok. 5 tysięcy osób. Minister Marek Sawicki zapowiedział, że nabory wniosków na "Ułatwianie startu młodym rolnikom" będą kontynuowane w kolejnych latach realizacji PROW 2007-13.

Udzielane, z działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom", premie przewidziana są przede wszystkim dla rolników w wieku do 40 lat, którzy dopiero planują przejęcie gospodarstwa rolnego i rozpoczęcie prowadzenia działalności rolniczej na własny rachunek ale o pomoc mogą starać się także rolnicy, którzy już prowadzą działalność rolniczą, lecz nie dłużej niż 12 miesięcy, licząc do dnia złożenia wniosku o pomoc, a gospodarstwo nabyły wyłącznie w drodze spadku czy darowizny przed osiągnięciem pełnoletności albo po ukończeniu 18 roku życia, lecz w trakcie nauki w systemie dziennym.

Rolnicy, którzy starają się o 75 tysięczną premię, muszą spełniać też inne warunki, wśród których jest posiadanie odpowiedniego wykształcenia, gwarantującego dobre przygotowanie do zawodu. Jeżeli więc młody człowiek legitymuje się zawodowym, średnim lub wyższym wykształceniem rolniczym, kryterium to jest spełnione. Uzyskanie premii jest także możliwe przez osoby nieposiadające odpowiedniego wykształcenia rolniczego, pod warunkiem jednak, że dysponują odpowiednim stażem pracy w rolnictwie. I tak, gdy osoba starająca się o pomoc dla "młodych rolników" ma wykształcenie średnie lub wyższe wystarczy, że będzie legitymowała się trzyletnim stażem pracy w rolnictwie. Natomiast w przypadku wykształcenia podstawowego czy zawodowego wymagany jest pięcioletni staż pracy w rolnictwie. Pomoc może także otrzymać osoba, która nie posiada odpowiedniego wykształcenia rolniczego ani wymaganego stażu pracy w rolnictwie, pod warunkiem jednak, że zobowiąże się do uzupełnienia wykształcenia rolniczego w ciągu trzech lat od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy. Ponadto ubiegający się o wsparcie na ułatwienie startu zawodowego "młody rolnik" musi przygotować "Plan rozwoju gospodarstwa", w którym m.in. zadeklaruje, jakie inwestycje zamierza przeprowadzić. 70% otrzymanej premii musi zostać przeznaczone na inwestycje zapisane w tym biznesplanie (pozostałą część premii "młody rolnik" może spożytkować na inne cele).

Beneficjenci premii muszą pamiętać o realizacji przyjętych zobowiązań związanych z jej otrzymaniem. I tak, przez co najmniej 3 lata od wypłaty pomocy rolnik musi być ubezpieczony w KRUS na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie jako rolnik oraz  musi samodzielnie prowadzić swoje gospodarstwo rolne przez co najmniej 5 lat od dnia wypłaty pomocy.

W tegorocznym naborze wniosków złagodzone zostały kryteria dotyczące wielkości powierzchni w tworzonych przez "młodych rolników" gospodarstwach. W przypadku wnioskodawców z województw, w których średnia powierzchnia gruntów rolnych jest wyższa od średniej krajowej, możliwe jest przyznanie pomocy osobom, które posiadają gospodarstwa o powierzchni użytków rolnych nie mniejszej niż średnia krajowa powierzchnia gruntów rolnych. "Młodzi rolnicy" z pozostałych województw, czyli lubelskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, śląskiego, świętokrzyskiego, gdzie średnia wojewódzka powierzchnia gruntów rolnych jest niższa od średniej krajowej powierzchni gruntów rolnych, będą mogli uzyskać premię pod warunkiem że ich gospodarstwa spełniają kryterium średniej wojewódzkiej powierzchni gruntów rolnych oraz zobowiążą się do zwiększenia powierzchni swoich gruntów rolnych do poziomu średniej krajowej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie, w terminie 3 lat od dnia otrzymania decyzji o przyznaniu pomocy. Obecnie średnia krajowa powierzchnia gruntów rolnych w gospodarstwie wynosi 10,15 ha.

Nowe (złagodzone) kryteria dotyczące powierzchni gospodarstw uprawniających do otrzymania premii dla młodych rolników wynikają z tego, że w niektórych województwach rozpoczynający samodzielne gospodarowanie rolnicy mają olbrzymie trudności w utworzeniu gospodarstwa mającego średnią powierzchnię gospodarstw w tych województwach, bo ta średnia jest tam bardzo wysoka a ziemi do nabycia "na rynku" nie ma.


POWIĄZANE

Unia Europejska ponownie rozszerzyła preferencje handlowe na produkty z Ukrainy,...

Do sądów w I kw. br. trafiło 21 tys. pozwów rozwodowych. Wzrost rdr. wynosi blis...

- Usprawnione prace legislacyjne: mniej konfliktów kompetencyjnych i lepsze mech...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę