BIGAZ_V-Forum_2023
CTR_2023

ARiMR przygotowuje się do podpisania umów na realizację zadań delegowanych

27 listopada 2008

Obok dopłat bezpośrednich głównym narzędziem realizacji wspólnej polityki rolnej UE w Polsce jest Pogram Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-13. Program ten obejmuje 22 „działania” pomocowe na, które w sumie przewidziano ze źródeł unijnych i krajowych 17,2 mld euro. Spośród 22 „działań”, wdrażanie 14 zostało powierzone bezpośrednio Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ( 10 zostało już w pełni uruchomionych), natomiast w odniesieniu do 8 działań delegowanych, zadania związane z obsługą wniosków o przyznanie pomocy oraz wniosków o płatność wykonywane będą przez podmioty wdrażające. Podmiotami tymi są Samorządy Województw (SW), Agencja Rynku Rolnego (ARR) a także Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA).

W ramach PROW 2007-2013 podmioty te będą realizowały następujące działania:
· Samorządy Województw
1. a) Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa – Schemat I: Scalanie gruntów,
b) Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa – Schemat II: Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi,
2. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej,
3. Odnowa i rozwój wsi,
4. a) Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – w zakresie Leader projektów kwalifikujących się do udzielenia pomocy w ramach Działania Odnowa i rozwój wsi, b) Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – wdrażanie poprzez podejście Leader projektów, które nie kwalifikują się do wsparcia w ramach Działań osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi tzw. małych projektów,
5. Wdrażanie projektów współpracy,
6. Funkcjonowanie lokalnej grupy działania,
· Agencja Rynku Rolnego
7. Działania informacyjne i promocyjne;
· Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa
8. Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie.

Treść umów delegowania zadań Agencji Płatniczej do podmiotów wdrażających jest obecnie przedmiotem uzgodnień z audytorem zewnętrznym. Po pozytywnym zaopiniowaniu projektów umów przez audytora zewnętrznego, możliwe będzie ich podpisanie. Pozwoli to Agencji Płatniczej na delegowanie zadań do wyżej wymienionych podmiotów.


POWIĄZANE

W czwartek 22.09.2016 r. do  ARiMR przybyła 12-osobowa delegacja składająca się ...

Rolnik, jego małżonka czy członek rodziny, będzie mógł starać się o 100 tys. zł ...

W odpowiedzi na wniosek Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych dotyczący zmiany st...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę