aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

ARiMR przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania „Zwiększanie wartości dodanej …”

23 kwietnia 2008
Od 23 kwietnia br. można składać w ARiMR wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej” PROW 2007-2013. Wniosek należy złożyć osobiście albo przez upoważnioną osobę bezpośrednio w Oddziale Regionalnym ARiMR, właściwym ze względu na miejsce realizacji przedsięwzięcia. Wnioskodawca w jednym roku może złożyć jeden wniosek. 

Wsparcie finansowe udzielane w ramach tego działania przewidziane jest dla podmiotów prowadzących działalność jako mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo lub przedsiębiorstwo tzw. średnio-duże tj. zatrudniające mniej niż 750 osób lub mające obrót nieprzekraczający 200 mln euro rocznie, które prowadzą działalność w zakresie:

  • co najmniej jednego z rodzajów działalności wymienionych w rozporządzeniach Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy w ramach działania „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  (Dz. U. Nr 200, poz. 1444) oraz z dnia 2 kwietnia 2008 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 57, poz. 345 i 346),

  • przetwórstwa roślin na produkty wykorzystywane na cele energetyczne.

Pomoc finansowa może być przyznana na realizację projektów związanych z modernizacją oraz budową zakładów przetwórstwa produktów rolnych lub infrastruktury handlu hurtowego produktami rolnymi. Wsparcie przewidziane jest dla inwestycji, które mają na celu poprawę konkurencyjności przedsiębiorstw w sektorze przetwórstwa i polepszanie jakości wyrobów oraz poprawę ochrony środowiska.

Pomocą mogą być objęte także projekty dotyczące sprzedaży hurtowej produktów rolnych: owoców i warzyw, kwiatów, mleka i przetworów mlecznych, zboża oraz materiału siewnego roślin rolniczych i warzyw.

Udzielana pomoc będzie miała formę refundacji części kosztów kwalifikowanych, które poniesie wnioskodawca na realizację projektu. Dofinansowanie przyznane jednemu beneficjentowi
w okresie realizacji PROW 2007-2013 może wynieść do 20 mln zł. Wielkość pomocy przewidziana na realizację jednego projektu nie może być mniejsza niż 100 tys. zł.

Pula środków przewidzianych na to działanie w 2008 roku wynosi 318 mln euro.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z instrukcją wypełniania są dostępne na stronach internetowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl.

W tym roku nie może ubiegać się o pomoc w ramach działania „Zwiększanie wartości dodanej …” podmiot, który jest jeszcze w trakcie realizacji projektu lub złożył w bieżącym roku ostatni wniosek o płatność z  Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” przyznawaną w ramach  działania „Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych”.

Informacje na temat działania „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej
i leśnej” udzielane są w OR ARiMR (adresy znajdują się na stronie www.arimr.gov.pl) oraz pod numerem bezpłatnej infolinii 0 800 38 00 84.


POWIĄZANE

W czwartek 22.09.2016 r. do  ARiMR przybyła 12-osobowa delegacja składająca się ...

Rolnik, jego małżonka czy członek rodziny, będzie mógł starać się o 100 tys. zł ...

W odpowiedzi na wniosek Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych dotyczący zmiany st...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę