aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Konieczne są zmiany w PROW

22 grudnia 2015
Krajowa Rada Izb Rolniczych  wystąpiła do Marszałka Sejmu RP Bronisława Komorowskiego w sprawie zmian w zasadach przyznawania pomocy w ramach działania "Ułatwienie startu młodym rolnikom" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w szczególności w kwestii powierzchni przejmowanego gospodarstwa.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 jest końcowym elementem procesu programowania zorganizowanego zgodnie z podejściem zaproponowanym przez Komisję Europejską. Opracowany na podstawie stosownych aktów prawnych Unii Europejskiej PROW 2007-2013 jest dokumentem strategicznym, który identyfikując potrzeby rolnictwa oraz obszarów wiejskich, pozwala w założeniu horyzontalnym na poprawę sytuacji poprzez ukierunkowaną pomoc finansową na realizację konkretnych działań.
Dlatego też zdaniem samorządu rolniczego  Program Rozwoju Obszarów Wiejskich powinien zostać tak opracowany, aby z oferowanej w ten sposób rolnikom i mieszkańcom wsi pomocy mogło skorzystać jak najwięcej osób.
Odnosząc się do działań programu zapisanych w Osi 1 „Poprawa konkurencyjności obszarów wiejskich”, kluczową zdaniem samorządu rolniczego sprawą stanowi przyśpieszenie procesu wymiany pokoleniowej wśród osób prowadzących gospodarstwa rolne. Niniejsze założenie stanowi główny cel działania „Renty strukturalne” oraz „Ułatwienie startu młodym rolnikom”, według którego młode, perspektywiczne oraz dobrze przygotowane do zawodu rolnika osoby rozpoczynają działalność rolniczą. Oba działania często współgrają ze sobą, zwłaszcza, że w większości następcami rolników chcących zakończyć prowadzenie gospodarstwa są ich potomkowie. W wielu przypadkach niestety nie jest to możliwe ze względów formalnych. Problem dotyczy w szczególności zapisanych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich kryteriów dostępu omawianych działań, w szczególności w kwestii powierzchni przejmowanego/przekazywanego gospodarstwa. Zgodnie z obecnie obowiązującymi obostrzeniami w tym zakresie, w dniu złożenia wniosku o pomoc przez potencjalnego beneficjenta, powierzchnia gospodarstwa rolnego nie może być mniejsza niż średnia dla danego województwa. W przypadku zaś, gdy średnia wojewódzka jest niższa niż krajowa, minimalny limit stanowi wówczas średnia powierzchnia gruntów rolnych gospodarstwa rolnego w kraju.
Przytoczona reguła powoduje, iż szansa na skorzystanie z wyżej wymienionych działań jest w sposób znaczący ograniczona. Dlatego też, zgodnie z wnioskiem przyjętym podczas V posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych III kadencji Wiktor Szmulewicz, prezes KRIR    zwrócił się   Marszałka RP o podjęcie działań zmierzających do zmian niekorzystnych zapisów w PROW, dzięki którym młodzi, wykształceni ludzie podejmujący się trudnego zawodu rolnika będą mieli szansę na skorzystanie z pomocy finansowej stanowiącej zarówno dobrą zachętę jak i znaczny przypływ kapitału potrzebnego do rozpoczęcia własnej działalności.
Mając również na uwadze niezwykle istotną z punktu widzenia polskiego rolnictwa kwestię struktury agrarnej gospodarstwa, w opinii samorządu rolniczego otrzymanie pomocy w przypadku województw o średniej powierzchni gospodarstwa niższej od krajowej, wymóg dotyczący wielkości gospodarstwa powinien opierać się na średniej wojewódzkiej. W przypadku zaś województw o średniej powierzchni gospodarstwa wyższej od średniej krajowej, wymóg ten powinien zostać oparty na średniej krajowej powierzchni gospodarstwa.POWIĄZANE

W czwartek 22.09.2016 r. do  ARiMR przybyła 12-osobowa delegacja składająca się ...

Rolnik, jego małżonka czy członek rodziny, będzie mógł starać się o 100 tys. zł ...

W odpowiedzi na wniosek Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych dotyczący zmiany st...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę