A_john_dere _023
a_bio-expo_ptak_750

Sięgnij po gwarancję spłaty kredytu z Funduszu Gwarancji Rolnych

18 października 2019
Sięgnij po gwarancję spłaty kredytu z Funduszu Gwarancji Rolnych

30 lipca 2019 r. na podstawie umowy zawartej pomiędzy Ministrem Rolnictwa
i Rozwoju Wsi, a Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK), powstał Fundusz Gwarancji Rolnych (gwarancja FGR) w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW).

Gwarancja FGR stanowi pomoc publiczną lub pomoc de minimis w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. i jest oferowana mikro, małym i średnim przedsiębiorcom (MŚP) będących przetwórcami lub wprowadzającymi produkty do obrotu oraz rolnikami - producentami produkcji podstawowej. Banki udzielające kredytu z gwarancją FGR, mogą zaoferować przetwórcy/rolnikowi, kredyt inwestycyjny lub obrotowy na lepszych warunkach, niż gdyby ten kredyt nie był zabezpieczony gwarancją np. niższą marżę, prowizję za udzielnie kredytu, czy wydłużony okres karencji. O wyborze rodzaju korzystniejszych warunków dla klientów decyduje bank udzielający kredytu na podstawie przeprowadzonej analizy.

Dla kogo?
Możliwość korzystania z gwarancji FGR będzie miał każdy przedsiębiorca MŚP, działający w sektorze rolnym zajmujący się produkcją podstawowych produktów rolnych, ich przetwarzaniem lub wprowadzaniem ich do obrotu, który złoży w banku kredytującym wniosek o gwarancję FGR oraz uzyska potwierdzenie spełnienia kryterium dostępu w procedurze oceny i któremu bank, po analizie zdolności kredytowej, udzieli wnioskowanego kredytu. Kredyty z gwarancją FGR będą mogły być udzielane na finansowanie przedsięwzięć z zakresu odpowiadającego następującym źródłom wsparcia oferowanego w ramach dwóch poddziałań PROW 2014-2020:

4.1.3 „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” dla operacji typu „Modernizacja gospodarstw rolnych”
4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” dla typu operacji „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych”

Na co?

W ramach instrumentu gwarancyjnego nie wskazuje się konkretnych projektów, czy inwestycji, które mogą być wspierane

ze środków FGR. Celem instrumentu jest wspieranie MŚP działających w sektorze rolnym, które chcą zwiększyć swoją konkurencyjność na rynku korzystając z finansowania dłużnego, dzięki czemu katalog inwestycji jest szeroki.

Gwarancją nie może być objęty kredyt: 

na zakup, budowę lub modernizację budynków lub pomieszczeń mieszkalnych;

na zakup udziałów/akcji w podmiotach gospodarczych (inwestycja kapitałowa);
na zakup używanych maszyn i urządzeń starszych niż 5 lat;
na zakup wierzytelności;
preferencyjny z dopłatą ARiMR;
na prefinansowanie projektów realizowanych ze wsparciem w formie dotacji pochodzącej ze środków publicznych innych niż dotacja udzielona w ramach działania M04 PROW (operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” oraz „Przetwórstwo i marketing artykułów rolnych”).
Kto udzieli?
Kredytu z gwarancją FGR udzielą banki kredytujące, które podpisały z BGK umowę portfelowej linii gwarancyjnej FGR.
Jak pozyskać?
Wszystkie formalności związane z uzyskaniem gwarancji FGR wraz z oceną zdolności kredytowej dokonywane są w banku kredytującym. Więcej szczegółów o warunkach uzyskania gwarancji oraz lista banków oferujących kredyt z gwarancją w ramach PROW 2014-2020 są opublikowane na stronie internetowej BGK.

Pamiętaj!
W ramach PROW 2014-2020 nie można finansować tych samych wydatków kwalifikowalnych z dwóch źródeł wsparcia unijnego (tzw. zakaz podwójnego finansowania).
Istnieje jednak możliwość udzielania kredytu z gwarancją FGR na wkład własny, czyli do wysokości kwoty pozostającej po odjęciu kwoty pomocy z PROW od kosztów kwalifikowalnych operacji wspieranej w ramach poddziałania 4.1.3. lub 4.2.
Należy przy tym pamiętać, że wskazane powyżej połączenie, nie może powodować przekroczenia dopuszczalnego poziomu pomocy publicznej oferowanej w ramach PROW i z tytułu gwarancji FGR, tj. dla przedsiębiorcy/rolnika korzystającego z dotacji w ramach poddziałania 4.2 Przetwórstwo i marketing produktów rolnych, bądź 4.1.3. Modernizacja gospodarstw rolnych jest to intensywność na poziomie 50% kosztów kwalifikowanych albo 60% w przypadku młodego rolnika.

 

źródło:MRiRW


POWIĄZANE

Skala zniszczeń spowodowanych rosyjską inwazją na Ukrainę, przedstawiona podczas...

Najnowsze zestawienie cen detalicznych przynosi potwierdzenie prognoz dla oleju ...

Choć Komisja Europejska prognozuje dla Polski wzrost gospodarczy, to ceny równie...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę