340 mln euro muszą zapłacić państwa członkowskie za przekroczenie kwot mlecznych w roku gospodarczym 2007/2008

13 października 2008

W ubiegłym roku opłaty te wyniosły ogółem 221 mln euro. Siedem państw członkowskich (Austria, Cypr, Irlandia, Włochy, Niemcy, Luksemburg i Holandia) przekroczyło przyznane im kwoty na dostawy mleka. Nadwyżka wynosi ogółem 1 217 000 ton, a wynikająca z niej opłata wyrównawcza sięga 338,7 mln euro. Około 47 procent tej kwoty wynika z nadwyżki dostaw we Włoszech, a 30 procent opłat wyrównawczych muszą uiścić Niemcy. Włochy przekroczyły kwoty na dostawy mleka o 5,7 procent, Cypr o 3,9 procent, a Austria o 3,2 procent. Cypr, Luksemburg i Holandia odnotowały nadwyżki w sprzedaży bezpośredniej konsumentom, wynoszące ogółem 4 673 tony i wiążące się z opłatą wyrównawczą za sprzedaż bezpośrednią w wysokości 1,3 mln euro, z czego 92 procent musi uregulować Holandia.

Za rok kwotowy 2007/2008 (od kwietnia 2007 r. do marca 2008 r.) łączna kwota na dostawy do mleczarni wynosiła 139,6 mln ton. Kwota ta jest podzielona na 1 050 000 kwot indywidualnych w całej Unii Europejskiej (UE-27). Istnieje też osobna kwota w wysokości 3,4 mln ton na sprzedaż bezpośrednią konsumentom, podzielona na 527 646 kwot indywidualnych.

Całkowita kwota opłaty wyrównawczej do uregulowania znacznie wzrosła (o 53 procent) w roku gospodarczym 2007/2008 w porównaniu z rokiem 2006/2007, ponieważ wzrost przeliczonej wysokości dostaw w niektórych krajach przekroczył wzrost kwot krajowych. Dotyczy to zwłaszcza Cypru, Niemiec i Holandii. Po wyłączeniu Rumunii i Bułgarii, gdzie system kwot został po raz pierwszy wprowadzony w roku gospodarczym 2007/2008, przeliczona wysokość dostaw w 25 państwach UE wynosiła o 767 000 ton więcej niż w roku 2006/2007, podczas gdy kwoty zwiększyły się zgodnie z reformą Wspólnej Polityki Rolnej z 2003 r. tylko o 491 000 ton. W dwudziestu z dwudziestu siedmiu państw członkowskich producenci nie zapłacą opłaty wyrównawczej za dostawy, ponieważ w tych państwach nie przekroczono kwot krajowych.

Jak działa system kwot

Krowie mleko jest wprowadzane do obrotu w Unii Europejskiej na podstawie kwot, które ustanowiono pierwotnie w celu osiągnięcia równowagi między podażą a popytem oraz ograniczenia nadwyżek. Każde państwo członkowskie otrzymuje dwie kwoty – jedną na dostawy do mleczarni, drugą na sprzedaż bezpośrednią konsumentom.

Te ilości są rozdzielane między producentów (kwoty indywidualne) w każdym państwie członkowskim. Jeżeli krajowa kwota zostanie przekroczona, producenci w danym państwie członkowskim, którzy przyczynili się do tego przekroczenia, uiszczają opłatę wyrównawczą z tytułu nadwyżki. Producenci krowiego mleka muszą wnieść opłatę z tytułu nadwyżki w odniesieniu do ilości mleka lub ekwiwalentu mleka wykraczających poza kwotę i wprowadzonych do obrotu w ciągu 12 miesięcy – od dnia 1 kwietnia do 31 marca. Co roku do dnia 1 września państwa członkowskie muszą składać Komisji sprawozdanie z wyników stosowania systemu kwot mlecznych w poprzednim okresie. Zgłoszenie to ma formę wypełnionego kwestionariusza zawierającego wszystkie dane konieczne do obliczenia opłaty wyrównawczej z tytułu nadwyżki. Stawka opłaty wyrównawczej z tego tytułu wynosi 27,83 euro za 100 kg nadwyżki.

Stopniowe wycofanie kwot mlecznych do kwietnia 2015 r.

W ramach reformy Wspólnej Polityki Rolnej z 2003 r. zdecydowano, że kwoty mleczne zostaną stopniowo wycofane do kwietnia 2015 r. W swoim bilansie stanu Wspólnej Polityki Rolnej (Health check) Komisja zaproponowała zwiększenie kwot o 1 procent rocznie w okresie od roku gospodarczego 2009/2010 do 2013/2014 umożliwiając „miękkie lądowanie” i stopniowe dostosowanie się do nieobecności kwot.


POWIĄZANE

Od 10 lutego Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmował...

Około 92,6 tys. ton żywności o wartości ponad 265 mln zł trafi w tym roku do org...

Sytuacja na unijnym rynku rolnym nadal jest krytyczna. Potrzeba środków łagodząc...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę