CTR_80917FestiwalZupSwiata_250817_750

Baranina

28 marca 2003

Produktami podlegającymi regulacjom wspólnego rynku baraniny są:

 • jagnięta (do l roku życia);
 • żywe owce i kozy;
 • mięso baranie i kozie świeże, chłodzone i mrożone;
 • mięso baranie i kozie: z kością i bez kości, solone, w solance, suszone lub wędzone;
 • jadalne podroby baranie i kozie, świeże, chłodzone lub mrożone;
 • jadalne podroby baranie i kozie solone, w solance, suszone lub wędzone;
 • tłuszcze baranie i kozie;
 • inne przygotowane lub konserwowane mięso czy podroby owcze lub kozie, nie gotowane; mieszanki gotowanego i nie gotowanego mięsa lub podrobów.

Podstawowymi elementami unijnych regulacji rynku baraniny i koźliny są:

 • wsparcie dla sektora poprzez premie do owiec i kóz przyznawane producentom,
 • dodatkowe płatności na maciorki owcze i samice kóz dla producentów na obszarach LFA,
 • płatności dla producentów mleka owczego i koziego,
 • ograniczenie ilości hodowanych owiec i kóz poprzez przydział praw do premii (indywidualne kwoty),
 • okresowe wsparcie prywatnego przechowywania mięsa baraniego.

Ceny i interwencja

Cena podstawowa ustalana jest corocznie, przy uwzględnieniu aktualnej i przewidywanej sytuacji na rynku mięsa baraniego, produkcji, konsumpcji i sytuacji na innych rynkach (szczególnie wołowiny i cielęciny). Cena podstawowa jest co tydzień aktualizowana, ze względu na sezonowe wahania cen na unijnym rynku baraniny.

Cena reprezentatywna jest ceną rynkową świeżych/schłodzonych tusz jagnięcych, obliczaną co tydzień na podstawie reprezentatywnych cen rynkowych w krajach członkowskich.

W przypadku obniżki cen rynkowych baraniny stosuje się instrument dotowania prywatnego przechowywania tego mięsa. System może być uruchomiony jest wtedy, gdy ceny rynkowe baraniny spadną poniżej pewnego minimum:

 • gdy cena referencyjna w UE i danym regionie spadnie poniżej 90% dostosowywanej sezonowo ceny podstawowej;
 • gdy cena referencyjna spadnie poniżej 70% ceny podstawowej.

Wsparcie prywatnego przechowywania stosowane jest jedynie do tusz i półtusz z jagniąt młodszych niż 12 miesięcy, i jest uruchamiane w drodze przetargów.

Prywatne przechowywanie

Prywatne przechowywanie zostało wprowadzone Rozporządzeniem Komisji nr 3013/89 i ma zastosowanie od l stycznia 1990r. Pomoc do prywatnego przechowywania (składowania) ma zastosowanie jedynie do kilku regionów kontyngentowych, którymi są Wielka Brytania, Irlandia Północna oraz każde inne, rozpatrywane osobno państwo członkowskie.

Instrumenty polityki handlowej

Cła, kontyngenty, SSG

W imporcie do UE żywych zwierząt i mięsa baraniego z krajów trzecich obowiązują kwoty taryfowe. Z krajów kandydujących do UE importowane są żywe jagnięta, owce i kozy oraz mięso owcze i koźlina świeże, chłodzone lub mrożone. Wśród tych krajów najwyższe kwoty w 2002 r. przysługują Węgrom (16,2 tyś. ton), Polsce (9,2 tyś. ton) i Rumunii (8 tyś. ton).

Clą importowe na produkty objęte regulacjami unijnymi są zróżnicowane nie tylko ze względu na asortyment, ale również okres, w którym prowadzony jest import. W 2000 r. stawka celna w okresie l.01.do 30.06. wynosiła 14%, a w drugiej połowie roku 12,8% dla wszystkich asortymentów objętych regulacjami rynku baraniny.

Subsydia eksportowe

Nie stosuje się subsydiów eksportowych na wspólnym rynku baraniny.

Licencje eksportowe

W handlu zagranicznym produktami objętymi wspólnym rynkiem baraniny obowiązują licencje eksportowe wydawane przez uprawnione do tego władze krajów eksportujących.

Przygotowanie opracowania:
Rozdz. 1,3,4 - Sekcja Analiz Ekonomicznych Polityki Rolnej (SAEPR)/FAPA (tel. 623-10-01); Rozdz. 3 - Zespół Monitoringu Zagranicznych Rynków Rolnych (FAMMU)/FAPA (tel.: 623-22-56); Rozdz. 2-Departament Integracji Europejskiej MRiRW (tel.: 623-24-71)


POWIĄZANE

Od 10 lutego Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmował...

Około 92,6 tys. ton żywności o wartości ponad 265 mln zł trafi w tym roku do org...

Sytuacja na unijnym rynku rolnym nadal jest krytyczna. Potrzeba środków łagodząc...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum
Jestesmy w spolecznosciach:

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Zgłoś uwagę