aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

C. Składanie podań w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania i  Kontroli (IASC)

19 czerwca 2002

Procedura składania podań

 1. Podanie o przyznanie płatności w systemie AAPS musi być złożone w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania i Kontroli (IACS/ZSKiA). Ostatecznym terminem złożenia podania IACS jest 15 maja. Twoim obowiązkiem jest zaopatrzenie się w formularz podania i broszury IACS oraz dostarczenie ich w terminie.
 2. Dla wymogów zasad UE oraz IASC, całkowity obszar uprawiany przez ciebie w Anglii, uważany jest za pojedyncze gospodarstwo. Gospodarstwa rozproszone po różnych regionach Anglii, a prowadzone jako jedna farma, muszą znaleźć w pojedynczym podaniu, jeśli takie będzie złożone. Jedno podanie musi obejmować wszystkie gospodarstwa prowadzone przez tego samego rolnika, rolnik w tym przypadku może występować jako: osoba fizyczna, spółka / przedsiębiorstwo, zrzeszenie lub grupa. Tam gdzie przedłożone zostały podania do osobnych gospodarstw, stosunek powierzchni kwalifikowanych zbóż do powierzchni odłogów musi być zrównoważony w obrębie każdego gospodarstwa.
 3. Dla celów IACS pas graniczny definiowany jest jako obszar między ustanowionym środkiem granicy (płot, środek miedzy itd.) a brzegiem zasiewu (zbóż lub roślin paszowych). Obecne regulacje IACS pozwalają na zgłaszanie do dopłat całkowitej powierzchni oleistych, w miejscu gdzie było użytkowane zgodnie ze zwyczajową praktyką rolniczą. Jednakże niektóre przypadki inspekcji dowodzą, że granice działek znacznie przekraczają te określone jako zwyczajowe.
 4. Począwszy od roku 2000 naprzód oraz zgodnie z aktualnymi postanowieniami Komisji Europejskiej, granice dziatek i strefy nie obsiane wokół nich nie będą uznawane za zwyczajowe, jeśli odległość od środka granicy do krawędzi zasiewu (zboża lub roślin paszowych) jest większa niż 2 metry. Jeśli podczas kontroli jakakolwiek granica będzie miała więcej niż dwa metry szerokości, zostaną nałożone stosowne kary, a jej powierzchnia będzie potrącona z całości działki. Powinieneś wykazać szczególną uwagę podczas wyznaczania pasów ziemi odłogowanej (pasów 20 i 10 metrowych). Jeśli granica okaże się po tym większa niż 2 metry, to możesz stracić całą powierzchnie odłogowaną.
  Jeśli potrzebujesz zmienić, dostosować długość granicy pola, to szukaj porady na temat zminimalizowania wpływu tych zmian na otoczenie.
 5. Na pewno chciałbyś wiedzieć, że podczas inspekcji bierzemy pod uwagę poziomy dokładności sprzętu pomiarowego Wynika stąd, że napotkane niewielkie różnice między powierzchnią skontrolowaną a zgłoszoną do płatności, nie muszą być w efekcie karane. Jednakże nadal musisz brać pod uwagę istniejące powierzchnie naturalnie nie uprawiane (np. ścieżki, stawy) Powierzchnie te napotkane podczas inspekcji będą odjęte od powierzchni zgłoszonej i nałożone zostaną odpowiednie kary.
 6. Bardzo ważne jest, aby informacja, którą dostarczasz była pewna i kompletna. Podania o dopłaty z tytułu użytkowania gruntów ornych nie mogą być poprawiane po 15 maja, z niewielkimi wyjątkami. Szczegóły na ten temat zawarte są w broszurze IACS. Ważne jest z twojej strony przechowywanie kopii podania oraz wszelkich innych dokumentów wspierających (łącznie z mapami i szkicami map).
 7. Musisz być gotowy na wyrywkowe kontrole. Stąd musisz posiadać pełną właściwą dokumentację. W przypadku nie dopuszczenia inspektorów na pole w celu kontroli, możesz utracić wszystkie płatności oraz sprawa może trafić do sądu Kontrola dopuszcza porównanie dokumentacji kartograficznej ze zdjęciami satelitarnymi i lotniczymi. Możemy także przekazać informacje zewnętrznemu organowi do kontrolowania zgodności i oceny AAPS. Wszelkie przekazywane przez nas informacje o tobie, będą oczywiście objęte ścisłą ochroną.

Wymóg kartografii i danych dotyczących pola

 1. Z wnioskiem do RCD o wydanie nowych numerów dla działek musisz wystąpić, kiedy:
  1. ulegają zmianie granice pól na naturalnej drodze podziału i scalania działek,
   lub
  2.  ulegają zmianie granice pól z innych powodów,
  3. zamierzasz dołączyć do działki nowy obszar po raz pierwszy oraz jeśli nowy obszar nie był uwzględniony w podaniu o dofinansowanie przez poprzedniego właściciela.
 2. Zmiany dokonywane "na bieżąco" obejmują takie działania jak tworzenie lub usuwanie: płotów, żywopłotów, rowów oraz wszelkie inne zamykające się w okresie 5 lat. Pomiary powierzchni będą opisane w broszurach IACS 2000. Postaraj się nabyć te broszury w odpowiednio wcześniej. Wymagać się będzie od ciebie przedłożenia szkiców map pokazujących jakiekolwiek tymczasowe podziały działek (np. ponieważ uprawiasz dwa rodzaje zbóż na jednej działce lub część odłogowana stanowi tylko fragment powierzchni pola).

Kary

 1. Jeżeli zgłosisz do dopłat nadmierną powierzchnię, to za nadmiar ten zostaną nałożone kary.
 2. Aplikanci dokonujący oszustw lub każdych innych przestępstw mogą liczyć się z wszczęciem wobec nich postępowania karnego.

POWIĄZANE

Od 10 lutego Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmował...

Około 92,6 tys. ton żywności o wartości ponad 265 mln zł trafi w tym roku do org...

Sytuacja na unijnym rynku rolnym nadal jest krytyczna. Potrzeba środków łagodząc...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę