CTR_80917

Dodatek 2. Rolnicy posiadający ziemię w więcej niż jednym regionie zbożowym

19 czerwca 2002
 1. Wielka Brytania podzielona jest na kilka regionów zbożowych. Cała Anglia jest jednym regionem zbożowym. W Północnej Irlandii, Szkocji i Walii istnieje podział na dwa regiony zbożowe (Mniej Faworyzowany Obszar – MFO i Bardziej Faworyzowany Obszar – BFO). Jeśli posiadasz działkę w więcej niż w jednym regionie zbożowym, będziesz traktowany dwojako. Po pierwsze, jeśli starasz się o płatności w ramach AAPS bez opcji odłogowania, to będziesz musiał uwzględnić w kalkulacjach maksymalny obszar zgłaszany do dopłat. Po drugie, jeśli zgłaszasz do dopłat więcej niż ten obszar – czyli z opcją odłogowania – możesz w szczególnych okolicznościach posiadać ziemię odłogowaną w jednym regionie, a zboża w drugim, tak długo jak zachowane są odpowiednie proporcje: uprawy – odłogi.
 2. Na rok 2000 obowiązuje 10% rozmiar odłogowania. Wielkość ta może ulec zmianie w przyszłości.


Drobni producenci zgłaszający działkę do dopłat z opcją obowiązkowego odłogowania.

 1. Istnieją maksymalne powierzchnie działek, na które drobni producenci mogą otrzymywać dopłaty, bez konieczności odłogowania:
  Zboża (ha) Oleiste (ha)
Anglia 15,62 15,32
Walia MFO 18,22 15,03
Walia BFO 17,79 15,03
Szkocja MFO 17,66 16,61
Szkocja BFO 16,23 13,67
Północna Irlandia MFO 18,29 16,16
północna Irlandia BFO 17,62 16,16
 1. Jeśli gospodarujesz w więcej niż jednym regionie i twój całkowity obszar kwalifikowanych upraw (we wszytkich regionach) przewyższa pojedyncze limity występujące w tych regionach, będziesz musiał obliczyć narodową wielkość produkcji na twoim obszarze (używając przeciętne plony z regionów), aby zdecydować się na ewentualne przekroczenie limitu w zamian za utratę prowizji dla drobnych producentów.
 2. Możesz zgłaszać obszar, używając istotnych przeciętnych plonów regionalnych. Różny plon jest stosowany przy płatnościach do oleistych. Tam gdzie starasz się o dopłaty do oleistych (rzepak, soja lub słonecznik) będziesz musiał użyć odpowiedniego plonu dla danego regionu. Przeciętne plony regionalne:
  Zboża inne niż oleiste (t / ha) Oleista (t / ha)
Anglia 5,89 6,006
Walia MFO 5,05 6,123
Walia BFO 5,17 6,123
Szkocja MFO 5,21 5,538
Szkocja BFO 5,67 6,728
Północna Irlandia MFO 5,03 5,694
Północna Irlandia BFO 5,22 5,694
 1. Aby sprawdzić czy zgłaszany przez ciebie do dopłat obszar mieści się w maksymalnym obszarze (kwalifikującym do kategorii małego producenta), pomnóż obszar zgłoszony z każdego regionu przez właściwy plon regionalny. Całkowita wartość nie powinna przekraczać 92 ton.
  Na przykład:
  Zgłaszasz 10 ha zbóż w Anglii i 6 ha zbóż w Szkocji MBO, to musisz stosownie pomnożyć:

  Anglia             10 * 5,89 = 58,90
  Szkocja            6 * 5,21 = 31,26
  RAZEM                            90,16 ton

  Jest to wartość poniżej granicznej 92 t, dlatego twoje podanie będzie kwalifikowało się jako od drobnego producenta.
 2. Redukcja zgłoszenia: jeśli twoje zgłoszenie będzie przekraczało ekwiwalent 92 ton, to musisz zredukować zgłaszany obszar. W przeciwnym razie będzie musiał odłogować 10% zgłoszonej powierzchni, jeśli chcesz otrzymać płatności do zgłoszenia.
  Na przykład:
  Jeśli posiadasz 9 ha zbóż w Szkocji MFO i 10 ha zbóż w Anglii, całkowita produkcja (używając plonów regionalnych) będzie obszarem w każdym regionie pomnożonym przez regionalne plony:

  (10 * 5,89) + (9 * 5,21) = 105,79 ton

  To jest 13,79 ton (np., 105,79 -92) powyżej limitu z czym wiąże się obowiązkowe odłogowanie. W związku z tym, aby otrzymać płatności, musisz pominąć ze zgłoszenia ekwiwalent 13,79 ton.

  Jeśli wybrałeś do pominięcia ziemię w Szkocji MFO, to wielkość 13,79 dzielimy przez regionalny plon;

  np. 13,79 / 5,21 = 2,56 ha

  Tak samo w Anglii, będzie to 13,79 podzielona przez plon regionalny:

  np. 13,79 / 5,89 = 2,34 ha

  Możesz zatem zgłaszać działki do dopłat jako drobny producent zarówno na:
  • 10 ha w Anglii + 6,35 ha (9 - 2,65) w Szkocji MFO
    lub
  • 9 ha w Szkocji MFO +7,66 ha (10 - 2,34) w Anglii

  Inne kombinacje ziemi angielskiej i szkockiej MFO, które spełnią wymóg pułapu 92 ton będą także możliwe. Jakkolwiek twoje zgłoszenie będzie skonstruowane, dopłata będzie ta sama.

 3. Jeśli nie jesteś pewny jaką wielkość ziemi możesz zgłosić, przed złożeniem podania skonsultuj się ze specjalistą z RCD.


Obliczanie obowiązkowej powierzchni odłogowanej

 1. Jeśli składasz podanie o dofinansowanie w więcej niż w 2 regionach zbożowych i nie jesteś drobnym producentem, powinieneś dokonać stosownego odłogowania gruntów w każdym z regionów. Jest jednak wyjątek: jeśli posiadasz ziemię regionem zbożowym sąsiadującym z innymi regionami zbożowymi, możesz całkowicie spełnić obowiązek odłogowania całkowicie lub częściowo. Obszar odłogowany musi zostać dopasowany z uwzględnieniem różnic w plonach między regionami. Aby wesprzeć odłogami obszar zbożowy (w innej części niż odłogi) w Anglii, rozpatrywany obszar odłogowany musi zostać pomnożony przez współczynniki podane poniżej:

  Walia MFO       1,17
  Walia BFO        1,14

  Szkocja MFO    1,13
  Szkocja BFO     1,04
 2. Podczas obliczania obowiązkowej powierzchni odłogowanej w innym regionie, musisz traktować obszar odłogowany tak jak pokazano to na poniższym przykładzie w akapicie 13. W przykładzie tym obszar przeznaczony do odłogowania w Szkocji przerzucony ma być na obszar upraw w Anglii. Ten pierwszy dla potrzeb obliczeń według szkockiego prawa, będzie traktowany jako obszar upraw.
 3. Możesz jeśli chcesz, przesunąć obowiązek odłogowania ze Szkocji i Walii do Anglii Wyższe plony w Anglii nie mogą zostać użyte do obniżenia wielkości wymaganej powierzchni odłogowanej.
 4. Na przykład, jeśli twoje gospodarstwo zgłasza po 100 ha w Anglii i Szkocji MFO, twoje zgłoszenie będzie wyglądało następująco: 100 ha w Anglii (90% na uprawy, 10% odłogowanej) i 100 ha w Szkocji MFO (90% na uprawy, 10% odłogowanej).
 5. Jeśli zdecydowałeś się na odłogowanie całej powierzchni w Szkocji, to zgłoszenie będzie wyglądało następująco:
  1. zgłoszenie w Anglii = 100 ha powierzchni pod uprawy
  2. zgłoszenie w Szkocji = 78,7 ha powierzchni pod uprawy oraz 21,3 ha odłogów (21,3 ha składa się z 10 ha szkockich odłogów plus ważona część odłogów angielskich, np. 10 * 1,13 = 11,2).
 6. Otrzymywane płatności będą we właściwej proporcji dla każdego regionu, w którym posiadasz odłogi.

POWIĄZANE

Od 10 lutego Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmował...

Około 92,6 tys. ton żywności o wartości ponad 265 mln zł trafi w tym roku do org...

Sytuacja na unijnym rynku rolnym nadal jest krytyczna. Potrzeba środków łagodząc...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum
Jestesmy w spolecznosciach:

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Zgłoś uwagę