Informacja o rynku piskląt

10 listopada 2015
1. Wielkości krajowych wylęgów piskląt kurzych brojler w okresie 9 m-cy 2015 r.

  • W okresie 9 m-cy 2015 r. krajowe zakłady wylęgu drobiu wyprodukowały łącznie 764,5 mln piskląt kurzych brojler, o 68,9 mln piskląt więcej ( + 9,9 %) niż w takim samym okresie 2014 r. Średnie miesięczne wylęgi wyniosły 84,9 mln sztuk – jest to wzrost o 7,6 mln w stosunku do średniej miesięcznej w analogicznym okresie 2014 r., która wyniosła 77,3 mln szt.
 
2. Wielkości krajowych wylęgów piskląt indyczych w okresie 9-mcy 2015 r.

Miesiące     Pisklęta indycze (w tys. szt.)
                  2014               2015
Styczeń     1 817              2 188
Luty           1 824             1 812
Marzec       1 958             2 193
Kwiecień     1 959            2 178
Maj             2 100            2 312
Czerwiec    1 975            2 147
Lipiec          2 060            2 365
Sierpień     1 521            1 836
Wrzesień     1 712           2 184
Październik  1 878     
Listopad      1 730     
Grudzień     1 803     
Razem       22 337     
 
• Wylęgi piskląt indyczych w okresie 9 miesięcy 2015 r. wyniosły łącznie 19 215 tys. szt. Jest to wzrost o 2 289 tys. szt ( + 13,5 % ) w porównaniu z takim samym okresem 2014 r. Według danych organizacji Indyk Lubuski, wstawienia piskląt we wrześniu 2015 r. wyniosły 3 516 tys. szt., a w całym omawianym okresie br. wyniosły łącznie 30 721 tys. szt. W porównaniu ze wstawieniami w takim samym okresie 2014 r., jest to wzrost o 18,2 %.
Handel zagraniczny pisklętami tego gatunku drobiu w okresie styczeń – wrzesień 2015 : import z UE –12 064,1 tys. szt.; wywóz do krajów trzecich – 2 407,8 tys. szt.

3. Wielkości krajowych wylęgów kurek do intensywnej produkcji jaj spożywczych w okresie 9-mcy 2015 r.

Miesiące     Kurki do intensywnej produkcji
jaj spożywczych (w tys. szt.)
                  2014              2015
Styczeń     2 191,8         2 674,7
Luty          2 733,3          2 982,2
Marzec     3 432,2           3 177,8
Kwiecień   3 412,4           2 996,7
Maj           2 989,6           3 123,7
Czerwiec  2 896,1           2 904,7
Lipiec       1 861,0           2 216,9
Sierpień   1 272,0           1  631,3
Wrzesień  2 352,0          2 696,7
Październik 2 204,0     
Listopad     1 561,5     
Grudzień     2 135,2     
Razem       29 041,1         
 
• W okresie 9 miesięcy br. produkcja piskląt – kurek nieśnych przeznaczonych do intensywnej produkcji jaj spożywczych wyniosła ogółem 24 404,7 tys. szt. W porównaniu z wylęgami w takim samym okresie 2014 r. jest to wzrost o 1 264,3 tys. szt. Wstawienia kurek do odchowu były jednak znacząco wyższe od wielkości krajowych wylęgów ze względu na import z innych państw członkowskich. Przywóz piskląt towarowych do Polski nie jest objęty „nadzorem hodowlanym” sprawowanym przez KRD-IG. Nie jest wymagane odpłatne „dopuszczanie do obrotu materiału towarowego pochodzącego z zagranicznych hodowli.” System Intrastat, który rejestruje import w ramach handlu wewnątrzwspólnotowego, wykazuje tylko niewielką część rzeczywistego przywozu kurek.
 
 
4. Wielkości krajowych wylęgów ogólnoużytkowych piskląt kurzych w okresie 9-mcy 2015 r.


Miesiące     Ogólnoużytkowe pisklęta kurze (w tys. szt.)

                    2014             2015
Styczeń       1 565,2        1 708,4
Luty             2 489,2        2 475,2
Marzec        3 107,0         3 272,1
Kwiecień      2 386,4         2 155,1
Maj              1 488,5        1 575,8
Czerwiec       840,9           883,9
Lipiec             128,3           141,8
Sierpień           80,2             4,8    
Wrzesień           0,6               -  
Październik        1,2        
Listopad     -       
Grudzień        231,3     
Razem         12 318,6     

• Produkcja piskląt ogólnoużytkowych w okresie styczeń - sierpień 2015 r. wyniosła łącznie 12 217,1 tys. i była tylko o 1,2 % wyższa od wylęgów w ubiegłym roku.
 
5. Wielkości krajowych wylęgów piskląt gęsich w sezonie 2015 r.

Miesiące     Pisklęta gęsie (w tys. szt.)

                 2014                       2015
Styczeń        -                             -
Luty            25,9                      84,8    
Marzec     1 035,2                1 420,2
Kwiecień    1 785,7               1 952,5
Maj            1 604,6               1 716,6
Czerwiec   1 361,0               1 486,1
Lipiec         617,0                  578,3    
Sierpień    101,8                   153,8  
Wrzesień   26,3                      12,7  
Październik    -     
Listopad        -     
Grudzień       -     
Razem     6 557,7     
 
• W sezonie 2015 r. produkcja piskląt gęsich wyniosła łącznie 7 405 tys. szt. Porównując tę wielkość z produkcją w 2014 r. - 6 557,7 tys. szt, jest to wzrost o 847,3 tys. szt. (+ 12,9 %).
 
6. Wielkości krajowych wylęgów piskląt kaczych w okresie 9-mcy 2015 r.

Miesiące     Pisklęta kacze (w tys. szt.)
                            2014         2015
Styczeń               427,4        703,2
Luty                     442,3        877,6
Marzec                 417,5        713,7
Kwiecień               563,9       786,8
Maj                       571,7       614,1
Czerwiec               491,5      663,4
Lipiec                    378,5       554,0
Sierpień                291,6       668,8
Wrzesień              444,0       946,3
Październik           756,9     
Listopad               761,7     
Grudzień              808,5     
Razem               6 355,5     

• Krajowa produkcja piskląt kaczych we wrześniu 2015 r. wzrosła o 41,5 % w porównaniu do wielkości wylęgów w poprzednim miesiącu. Wylęgi tych piskląt w okresie 9 m-cy 2015 r. wyniosły łącznie 6 528,1 tys. szt i były wyższe o 2499,4 tys. sztuk ( + 62 %) w porównaniu z takim samym okresem 2014 r. Od stycznia do września br. przywieziono do Polski z innych państw członkowskich łącznie 6 830,2 tys. szt piskląt kaczych.

7. Wielkość eksportu piskląt kurzych brojler z Polski do krajów trzecich w okresie 9-mcy 2015 r.

Miesiące     Eksport piskląt kurzych brojler
z Polski do krajów trzecich (w tys. szt.)
                    2014                     2015*
Styczeń     4 278,0                 4 256,7
Luty           4 716,1                 4 259,9
Marzec       4 979,6                 5 306,7
Kwiecień     5 135,7                 6 153,7
Maj              4 967,9                5 528,8
Czerwiec     4 976,7                5 441,3
Lipiec          4 546,3                 6 958,4
Sierpień      4 885,1                 5 205,0
Wrzesień    4 613,5                 4 120,2
Październik  4 763,6     
Listopad     4 920,1     
Grudzień    4 156,8     
Razem       56 813,2     
* wstępne dane za 2015 r. podane przez GUS

• Polski eksport piskląt kurzych brojler do krajów trzecich w okresie 9 miesięcy 2015 r. wyniósł łącznie 47,3 mln szt. Wielkość ta stanowiła 6,2 % krajowej produkcji – taki procent eksportu utrzymuje się od ubiegłego roku.  
 
8. Nakłady jaj wylęgowych w  krajowych zakładach w okresie 9 m-cy 2015 r.
 • We wrześniu br. krajowe zakłady wylęgowe poddały inkubacji 106,6 mln szt. jaj wylęgowych kurzych mięsnych do produkcji piskląt kurzych brojler. Nakłady tych jaj były niższe niż w dwóch poprzednich miesiącach. W okresie 9 miesięcy 2015 r. wyniosły łącznie 950,4 mln szt., co stanowi wzrost o 79,7 mln szt ( + 11,2 %) w stosunku do takiego samego okresu 2014 r. Średnie miesięczne nakłady w br. wyniosły 105,6 mln szt i były wyższe od średniej w 2014 r. o 8,9 mln szt.

• We wrześniu 2015 r. nakłady jaj wylęgowych indyczych były wyższe o 166 tys. szt od nakładów w sierpniu. W okresie 9 m-cy 2015 r. nakłady tych jaj wyniosły łącznie 21 430 tys. szt. W porównaniu z 2014 r. jest to wzrost o 1623 tys. szt ( + 8,2 %).
Średnie miesięczne nakłady w br. wyniosły 2381,1 tys. szt.

• W całym sezonie 2015 r. poddano inkubacji 12 192,2 tys. szt jaj wylęgowych gęsi. Było to o 1 352 tys. szt więcej ( + 12,5 % ) niż w 2014 r.

• We wrześniu 2015 r. nakłady jaj wylęgowych kaczych były wyższe o 347,9 tys. szt niż w poprzednim miesiącu. Natomiast w całym okresie 9 miesięcy 2015 r. nakłady jaj tego gatunku drobiu wyniosły łącznie 9 595,1 tys. szt – wzrost o 3 920,6 tys. szt ( + 65,6 % ) w stosunku do nakładów w takim samym okresie ubiegłego roku.
 
• Nakłady jaj wylęgowych do produkcji kurek nieśnych dla intensywnej produkcji jaj we wrześniu 2015 r. były tylko nieco niższe od nakładów w poprzednim miesiącu i zbliżone do wielkości we wrześniu 2014 r. Suma nakładów w okresie 9 m-cy br. wyniosła 61 721,5 tys. szt i była wyższa o 4 665,7 tys. szt (+ 8,2 ) niż w takim samym okresie 2014 r.
 
9. Wstawienia reprodukcyjnych kur mięsnych w 2015 r.
•Według danych opublikowanych na stronie Krajowej Rady Drobiarstwa – IG wstawienia kur mięsnych w okresie III kwartałów 2015 r. wyniosły łącznie 7 062,74 tys. szt., co stanowi + 7,1 % zmianę w porównaniu z takim samym okresem w 2014 r., a w porównaniu z 2013 r. jest to wzrost o 12,2 %. Średnie miesięczne wstawienia od stycznia do września br. – 784,7 tys. szt.

POWIĄZANE

W I połowie 2015 roku odnotowano wzrost wolumenu i zwyżkę wartości wywozu płynne...

Eksport do Wielkiej Brytanii, drugiego najważniejszego odbiorcy polskich produkt...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę