" "
Agrolok_280518

Kalendarz przygotowań do referendum

23 kwietnia 2003

Zgodnie z ustawą o referendach ustalono kalendarz czynności związanych z przygotowaniami do referendum 7-8 czerwca br.

do dnia 29 kwietnia 2003 r.
- dokonanie zmian obwodów głosowania,
- utworzenie obwodów głosowania w szpitalach i zakładach pomocy społecznej oraz w zakładach karnych i aresztach śledczych, a także w oddziałach zewnętrznych tych zakładów i aresztów oraz w domach studenckich lub w zespołach domów studenckich,
- zawiadomienie Państwowej Komisji Wyborczej przez podmioty uprawnione o zamiarze uczestniczenia w kampanii referendalnej w programach radiowych i telewizyjnych nadawców publicznych;
do dnia 4 maja 2003 r.
- podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania w gminach i o siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum;
- do dnia 14 maja 2003 r.
- zgłaszanie przez uprawnione podmioty kandydatów do obwodowych komisji do spraw referendum;
do dnia 18 maja 2003 r.
- podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania za granicą oraz o siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum;
od dnia 18 maja 2003 r. do dnia 25 maja 2003 r.
- składanie - przez żołnierzy pełniących zasadniczą lub okresową służbę wojskową oraz pełniących służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych lub odbywających ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe, a także ratowników odbywających zasadniczą służbę w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania oraz policjantów z jednostek skoszarowanych, funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej pełniących służbę w systemie skoszarowanym - wniosków o dopisanie do spisu osób uprawnionych do udziału w referendum w miejscowości, w której odbywają służbę;
od dnia 18 maja 2003 r.
- rozpoczęcie rozpowszechniania - na własny koszt przez Telewizję Polską SA, Polskie Radio SA i spółki radiofonii regionalnej w programach ogólnopolskich i regionalnych - audycji referendalnych przygotowanych przez podmioty uprawnione;
do dnia 23 maja 2003 r.
- powołanie obwodowych komisji do spraw referendum;
do dnia 25 maja 2003 r.
- sporządzenie spisu osób uprawnionych do udziału w referendum;
do dnia 29 maja 2003 r.
- składanie wniosków przez osoby uprawnione do udziału w referendum przebywające czasowo na obszarze gminy lub osoby uprawnione do udziału w referendum nigdzie niezamieszkałe o dopisanie do spisu osób uprawnionych do udziału w referendum,
- składanie wniosków przez niepełnosprawne osoby uprawnione do udziału w referendum o dopisanie ich do spisu osób uprawnionych do udziału w referendum w wybranym obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce stałego zamieszkania;
do dnia 3 czerwca 2003 r.
- zgłaszanie przez osoby uprawnione do udziału w referendum przebywające na polskich statkach wniosków o wpisanie do spisu osób uprawnionych do udziału w referendum w obwodach głosowania utworzonych na tych statkach,
- zgłaszanie przez osoby uprawnione do udziału w referendum przebywające za granicą i posiadające ważne polskie paszporty wniosków o wpisanie do spisu osób uprawnionych do udziału w referendum w obwodach głosowania utworzonych za granicą;w dniu 5 czerwca 2003 r. o godz. 24.00
- zakończenie kampanii referendalnej;
w dniach 7 czerwca 2003 r. i 8 czerwca 2003 r.
- w godz. 6.00 do 20.00 głosowanie w referendum.


POWIĄZANE

Od 10 lutego Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmował...

Około 92,6 tys. ton żywności o wartości ponad 265 mln zł trafi w tym roku do org...

Sytuacja na unijnym rynku rolnym nadal jest krytyczna. Potrzeba środków łagodząc...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę