Biometan
a_bio-expo_ptak_750śniadanie_750

Komunikat MRiRW w sprawie informacji serwisu PAP SA „Polsce i innym nowym krajom UE grożą kary za nadmierne zapasy produktów rolnych”

22 kwietnia 2005

Komisja Europejska nie przedstawiła Polsce żadnych oficjalnych informacji dotyczących ewentualnych nadmiernych zapasów produktów rolnych. Sprawy te nie były również dyskutowane podczas Komitetów Zarządzających ds. poszczególnych rynków rolnych, które są właściwe do zatwierdzenia ewentualnych danych przedstawionych przez Komisję.

Opłaty od nadmiernych zapasów mogłyby zostać nałożone jedynie w przypadku zaistnienia jednocześnie następujących okoliczności:

  • Komisja wykazałaby istnienie nadmiernych zapasów danego produktu w dniu akcesji,
  • Polska nie wyeliminowałaby tych zapasów na własny koszt w ustanowionym okresie,
  • Dany produkt byłby objęty wypłacanymi z budżetu UE refundacjami eksportowymi lub zakupami interwencyjnymi.

Biorąc pod uwagę konieczność zaistnienia wyżej wymienionych okoliczności, administracja polska nie dysponuje danymi, które mogłyby potwierdzić obawy, że na Polskę zostaną nałożone opłaty z powodu braku eliminacji na własny koszt istniejących w dniu akcesji nadmiernych zapasów produktów rolnych.

Traktat Akcesyjny nakłada na nowe państwa członkowskie obowiązek eliminacji zapasów produktów rolnych, istniejących w momencie akcesji i uznanych za wyższe od ich poziomu normalnego, na koszt nowego kraju członkowskiego. W okresie poprzedzającym akcesję Komisja Europejska przygotowała dwa rozporządzenia nakładające m.in. na podmioty z nowych krajów członkowskich, posiadających, w momencie akcesji, zapasy produktów rolnych i cukrowych uznane za nadmierne, obowiązek uiszczenia opłat. Polska, mając zastrzeżenia, co do podstawy prawnej niektórych postanowień rozporządzeń Komisji, zaskarżyła je do Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich. Sprawa nie została jeszcze rozstrzygnięta. Zaskarżenie do Trybunału przepisów unijnych nie zwalnia kraju członkowskiego z obowiązku ich wykonania. Dlatego też uchwalona została ustawa o nadmiernych zapasach produktów rolnych i cukrowych, umożliwiająca wykonanie rozporządzeń Komisji Europejskiej. Wykonując przepisy ustawy, Agencja Rynku Rolnego, na podstawie informacji przekazanych przez podmioty gospodarcze, nadmiernych zapasów produktów rolnych w skali kraju nie stwierdziła. Obecnie Komisja Europejska przygotowała nowelizację rozporządzenia dotyczącego zapasów produktów cukrowych. Według projektu znowelizowanego rozporządzenia Komisja, do końca maja, określi zapasy produktów cukrowych uznane za nadmierne w poszczególnych nowych państwach członkowskich, nakładając obowiązek ich eliminacji do końca listopada. W przypadku nie wyeliminowania produktów cukrowych na koszt krajów członkowskich zostaną one obciążone opłatami w wysokości równej subsydiom stosowanym przez UE w eksporcie cukru.


POWIĄZANE

Od 10 lutego Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmował...

Około 92,6 tys. ton żywności o wartości ponad 265 mln zł trafi w tym roku do org...

Sytuacja na unijnym rynku rolnym nadal jest krytyczna. Potrzeba środków łagodząc...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)śniadanie_750_2
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę