Adama_artemisgoltix_15.02-30.03
Adama_poleposition_15.03_30.04

Ministrowie na Śląsku

30 maja 2003

W ramach rządowej kampanii informacyjnej w czwartek (29 maja) przedstawiciele rządu przebywali w województwie śląskim, gdzie uczestniczyli w spotkaniach obywatelskich poświęconych akcesji Polski do Unii Europejskiej i czerwcowemu referendum europejskiemu. Gospodarzem wizyty był wojewoda śląski Lechosław Jarzębski.

Wizytę rozpoczęła wspólna konferencja prasowa, w której udział wzięli: minister obrony narodowej Jerzy Szmajdziński, sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Józef Pilarczyk, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Dagmir Długosz, podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej i Sportu Adam Giersz, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Sergiusz Najar oraz podsekretarz stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej Jarosław Pietras.

Konferencję zdominowały kwestie przygotowania polskich jednostek do misji w Iraku oraz współpraca z innymi państwami w polskiej strefie. Minister Szmajdziński podkreślił, że obecność Polski w NATO sprawia, że nasze siły zbrojne intensywnie poznają i realizują normy, procedury i standardy międzynarodowe uczestnicząc m.in. w misjach pokojowych Narodów Zjednoczonych – Środowiska wojskowe akceptują integracje Polski z Unią Europejską traktując to jako normalną konsekwencję uczestnictwa w pakcie militarno-politycznym, jakim jest NATO. Zdaniem szefa resortu obrony istotny będzie styl w jakim odbędzie się referendum akcesyjne. To również wpłynie na pozycje Polski w UE.

Minister obrony narodowej Jerzy Szmajdziński na spotkaniu ze studentami i wykładowcami Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsko-Białej mówił o polityce bezpieczeństwa w Sojuszu Północno-Atlantyckim, a także w strukturach militarnych UE, o potrzebie budowania europejskiego filaru bezpieczeństwa, o pozycji międzynarodowej Polski oraz o sytuacji w Iraku. W spotkaniu tym uczestniczyli przedstawiciele właz uczelnianych, samorządowych i parlamentarzyści z województwa śląskiego. – Wstąpienie do UE ma dla Polski znaczenie strategiczne, to decyzja na kilkadziesiąt lat. Włączenie się do struktur europejskich to zamknięcie etapu podziału Europy. Mamy szanse wejść do wspólnoty, która czyni wszystko, by było więcej pokoju i bezpieczeństwa w Europie. Im więcej wspólnej polityki gospodarczej, społecznej, bezpieczeństwa i obronności w UE, tym większe szanse, że kontynent europejski da sobie radę. Unia stwarza szanse szybkiego rozwiązania problemów gospodarczych. Wykorzystajmy możliwości jakie dają unijne fundusze strukturalne i fundusze spójności. Największe możliwości uzyskają młode pokolenia Polaków. Skorzystajcie z szans, jakie Unia ze sobą niesie – apelował do studentów minister obrony narodowej. Unia powiedziała tak, Polska jest oczekiwana w Unii, teraz my powiedzmy tak. Zróbmy wszystko, by 8 czerwca mieć pewność, że to co jest interesem politycznym, społecznym, gospodarczym ale także marzeniem wielu ludzi, stanie się rzeczywistością.

Następnie minister Szmajdziński złożył wizytę w 18 batalionie desantowo-szturmowym w Bielsku-Białej, jednej z najlepszych jednostek polskich sił zbrojnych. Jednostka ta biorąca udział w operacjach pokojowych w ramach ONZ na wzgórzach Golan, w misjach pokojowych w Kosowie oraz w siłach IFOR w Bośni i Hercegowinie, przewidziana jest do sił szybkiego reagowania w UE oraz do udziału w polskiej dywizji w kontyngencie międzynarodowym sił stabilizacyjnych w Iraku.

Przyszłości i szansom rozwoju młodych ludzi jakie stworzy udział Polski w europejskiej wspólnocie, a także możliwościom dla rozwoju turystyki na Podbeskidziu i Żywiecczyźnie poświecone były spotkania podsekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Macieja Górskiego:z Młodzieżową Radą Miasta Żywca, ze studentami Beskidzkiej Wyższej Szkoły Turystyki oraz debata europejska z mieszkańcami Żywca, w której uczestniczyli radni miasta, powiatu i gmin żywieckich i parlamentarzyści z województwa śląskiego.

Sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Józef Pilarczyk spotykając się z młodzieżą w Żarkach, mówił o korzyściach wynikających z członkostwa Polski w UE. Na spotkaniu z przedstawicielami Związku Gmin Jurajskich w Janowie rozmawiano o korzystaniu z funduszy strukturalnych na terenach wiejskich oraz o możliwościach rozwoju turystyki i agroturystyki w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Tematem spotkania z mieszkańcami i samorządowcami Koziegłów były warunki w jakich funkcjonować będą polscy rolnicy w UE, okresy przejściowe i dopłaty bezpośrednie, wspólna polityka rolna oraz konieczność przystosowania polskiego rolnictwa do norm konkurencyjności na rynku europejskim.

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Dagmir Długosz na spotkaniach z młodzieżą licealną i nauczycielami w Siemianowicach Śląskich i w Piekarach Śląskich podkreślał jak wielkie szanse i możliwości pracy stwarza przed młodymi ludźmi członkostwo Polski w Unii Europejskiej. Uczestnicząc w sesji Rady Miejskiej Piekar Śląskich rozmawiał o sytuacji społecznej i gospodarczej na Śląsku i wykorzystaniu funduszy strukturalnych w sektorze górnictwa. Minister Długosz zwrócił uwagę na rolę jaką mogą odegrać konkretne samorządy w kreowaniu projektów finansowych dla regionów, a także na rolę dialogu społecznego w procesie restrukturyzacji polskiego górnictwa. Mieszkańców i władze gminy Świerklaniec przekonywał jak ważne dla Polski jest referendum akcesyjne.

Spotkania podsekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej i Sportu Adama Giersza z młodzieżą i nauczycielami gimnazjum w Dąbrowie Górniczej oraz z młodzieżą i nauczycielami szkół średnich w Siewierzu zdominowała tematyka wyrównywania szans edukacyjnych i rozwojowych dla młodych ludzi po integracji Polski z Unią Europejską. Przekonywał młodzież, że Unia jest dla nich ogromną szansą, z której powinni skorzystać. Rozmawiając z radnymi miejskimi, powiatowymi i mieszkańcami Zawiercia minister Giersz wskazywał na pozytywne strony akcesji – swobodny przepływ ludzi i kapitału, nowe możliwości kształcenia i pracy.

Spotkania podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Sergiusza Najara z władzami, pracownikami naukowymi i studentami Wydziału Transportu Politechniki Śląskiej w Katowicach zdominowały kwestie rozwoju lokalnej i międzynarodowej infrastruktury na Śląsku. Spotkanie ministra z władzami i samorządowcami Bytomia oraz miast śląskich poświęcone było pozyskiwaniu funduszy z Unii Europejskiej oraz sposobom, w jaki będą one udostępniane i wykorzystywane przez lokalne samorządy.

Podsekretarz stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej Jarosław Pietras spotykając się z młodzieżą i nauczycielami szkół średnich w Wodzisławiu Śląskim oraz ze studentami i wykładowcami Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu mówił o perspektywach pracy i kształcenia, jakie stworzy młodym ludziom członkostwo w UE, a przede wszystkim o nieograniczonym dostępie do szkolnictwa w całej europejskiej wspólnocie. Z samorządowcami Raciborza i z mieszkańcami Krzyżanowic minister Pietras rozmawiał o możliwościach, jakie małym miejscowościom i lokalnym społecznościom stwarza Unia.

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Sylweriusz Królak na spotkaniu ze studentami i pracownikami naukowymi uczelni wyższych w Częstochowie dyskutował o korzyściach i zagrożeniach związanych z wykorzystywaniem unijnych funduszy strukturalnych.Spotkanie ministra Królaka dotyczyło procesu dostosowania polskiego prawa do wymogów UE, perspektyw zawodowych polskich prawników w europejskiej wspólnocie, zmiany zakresu orzecznictwa sądów po przystąpieniu Polski do Unii oraz udziału organów ścigania i prokuratury w zwalczaniu międzynarodowej przestępczości na obszarze Unii Europejskiej.


POWIĄZANE

Od 10 lutego Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmował...

Około 92,6 tys. ton żywności o wartości ponad 265 mln zł trafi w tym roku do org...

Sytuacja na unijnym rynku rolnym nadal jest krytyczna. Potrzeba środków łagodząc...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę