Advertisement

Najwięcej na wiejską infrastrukturę

29 września 2004

Polska w całości wykorzysta fundusze przyznane przez Unię Europejską w ramach pomocowego programu SAPARD. Po weryfikacji wniosków Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) podpisała łącznie 24 tys. 396 umów o refundację poniesionych kosztów na kwotę 4,8 mld zł. Z 945 mln euro najwięcej pieniędzy – blisko 2,9 mld zł – zostanie przeznaczone na rozwój infrastruktury wiejskiej.

SAPARD – to Specjalny Akcesyjny Program na Rzecz Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich (Special Accession Programme for Agriculture and Rural Development – SAPARD), który stanowił instrument wsparcia procesów dostosowawczych rolnictwa i obszarów wiejskich w okresie przedakcesyjnym i beneficjentów krajów kandydujących do korzystania ze Wspólnej Polityki Rolnej po przystąpieniu do UE.

W Polsce program Sapard uruchomiony został w lipcu 2002 r. przez Komisję Europejską. W ramach tzw. działań programu o pomoc finansową mogli starać się: przedsiębiorcy na inwestycje w zakresie przetwórstwa i marketingu artykułów (działanie 1), rolnicy na modernizację gospodarstw i działania prowadzące do zwiększenia różnorodności produkcji gospodarstw rolnych (działanie 2), jednostki samorządu terytorialnego na inwestycje z zakresu infrastruktury (działanie 3) oraz rolnicy i różne organizacje wiejskie na inwestycje w zakresie różnicowania działalności gospodarczej na obszarach wiejskich (działanie 4). Z raportu ARiMR wynika, że początkowe opinie o trudnościach związanych z realizacją programu i jego niedostępności były nieuzasadnione, o czym świadczy liczba złożonych wniosków. Do ARMiR wpłynęło 31 097 wniosków, w tym ponad 16 000 w 2004 roku. Wnioski przyjmowano do 20 lutego 2004 r. Najwięcej wniosków (ponad 15 tys.) dotyczyło tzw. działania 2, czyli inwestycji w gospodarstwach rolnych. Pod względem regionalnym najwięcej wniosków o dofinansowanie złożono w woj. mazowieckim (ponad 5100), wielkopolskim (ponad 3700) lubelskim (2700). Z kolei najmniejsze zainteresowanie środkami pomocowymi wykazały woj. opolskie, lubuskie i zachodniopomorskie.

Porównując liczbę wniosków do powierzchni użytków rolnych, najlepszy wskaźnik osiągnięto w woj. świętokrzyskim (3,65 wniosku na 1000 ha) i małopolskim (3,28). Średnia krajowa wyniosła 2,09. Najwięcej zainteresowanych było uzyskaniem dotacji na modernizację sektora rolno-spożywczego, przodowali tu przedsiębiorcy z woj. warmińsko-mazurskiego i Podlasia. Każda gmina lub powiat złożyły średnio 2,2 wniosku o dofinansowanie na rozwój i poprawę infrastruktury obszarów wiejskich. Najwięcej wniosków wpłynęło z województw: świętokrzyskiego, podkarpackiego, podlaskiego i małopolskiego.


POWIĄZANE

Od 10 lutego Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmował...

Około 92,6 tys. ton żywności o wartości ponad 265 mln zł trafi w tym roku do org...

Sytuacja na unijnym rynku rolnym nadal jest krytyczna. Potrzeba środków łagodząc...


Komentarze

Bądź na bieżąco
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę