Adama_artemisgoltix_15.02-30.03
Adama_poleposition_15.03_30.04

Najwięcej na wiejską infrastrukturę

29 września 2004

Polska w całości wykorzysta fundusze przyznane przez Unię Europejską w ramach pomocowego programu SAPARD. Po weryfikacji wniosków Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) podpisała łącznie 24 tys. 396 umów o refundację poniesionych kosztów na kwotę 4,8 mld zł. Z 945 mln euro najwięcej pieniędzy – blisko 2,9 mld zł – zostanie przeznaczone na rozwój infrastruktury wiejskiej.

SAPARD – to Specjalny Akcesyjny Program na Rzecz Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich (Special Accession Programme for Agriculture and Rural Development – SAPARD), który stanowił instrument wsparcia procesów dostosowawczych rolnictwa i obszarów wiejskich w okresie przedakcesyjnym i beneficjentów krajów kandydujących do korzystania ze Wspólnej Polityki Rolnej po przystąpieniu do UE.

W Polsce program Sapard uruchomiony został w lipcu 2002 r. przez Komisję Europejską. W ramach tzw. działań programu o pomoc finansową mogli starać się: przedsiębiorcy na inwestycje w zakresie przetwórstwa i marketingu artykułów (działanie 1), rolnicy na modernizację gospodarstw i działania prowadzące do zwiększenia różnorodności produkcji gospodarstw rolnych (działanie 2), jednostki samorządu terytorialnego na inwestycje z zakresu infrastruktury (działanie 3) oraz rolnicy i różne organizacje wiejskie na inwestycje w zakresie różnicowania działalności gospodarczej na obszarach wiejskich (działanie 4). Z raportu ARiMR wynika, że początkowe opinie o trudnościach związanych z realizacją programu i jego niedostępności były nieuzasadnione, o czym świadczy liczba złożonych wniosków. Do ARMiR wpłynęło 31 097 wniosków, w tym ponad 16 000 w 2004 roku. Wnioski przyjmowano do 20 lutego 2004 r. Najwięcej wniosków (ponad 15 tys.) dotyczyło tzw. działania 2, czyli inwestycji w gospodarstwach rolnych. Pod względem regionalnym najwięcej wniosków o dofinansowanie złożono w woj. mazowieckim (ponad 5100), wielkopolskim (ponad 3700) lubelskim (2700). Z kolei najmniejsze zainteresowanie środkami pomocowymi wykazały woj. opolskie, lubuskie i zachodniopomorskie.

Porównując liczbę wniosków do powierzchni użytków rolnych, najlepszy wskaźnik osiągnięto w woj. świętokrzyskim (3,65 wniosku na 1000 ha) i małopolskim (3,28). Średnia krajowa wyniosła 2,09. Najwięcej zainteresowanych było uzyskaniem dotacji na modernizację sektora rolno-spożywczego, przodowali tu przedsiębiorcy z woj. warmińsko-mazurskiego i Podlasia. Każda gmina lub powiat złożyły średnio 2,2 wniosku o dofinansowanie na rozwój i poprawę infrastruktury obszarów wiejskich. Najwięcej wniosków wpłynęło z województw: świętokrzyskiego, podkarpackiego, podlaskiego i małopolskiego.


POWIĄZANE

Od 10 lutego Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmował...

Około 92,6 tys. ton żywności o wartości ponad 265 mln zł trafi w tym roku do org...

Sytuacja na unijnym rynku rolnym nadal jest krytyczna. Potrzeba środków łagodząc...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę