aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

O Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej

7 maja 2003

Rada Ministrów na posiedzeniu 6 maja przyjęła projekt ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.

W projekcie ustawy określono zasady uruchamiania środków finansowych z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej, z których są realizowane wydatki związane z płatnościami bezpośrednimi. Ich realizacja będzie następować za pośrednictwem agencji płatniczych, których funkcje, po uzyskaniu akredytacji, mają pełnić Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Agencja Rynku Rolnego.

Minister Finansów został upoważniony do:

  1. określenia, w drodze rozporządzenia, kryteriów akredytacyjnych dla agencji płatniczych;
  2. ustanowienia, w drodze rozporządzenia, agencji płatniczej – po stwierdzeniu, że jednostka ta spełnia kryteria akredytacyjne;
  3. przekazywania Komisji Europejskiej, w imieniu rządu RP, informacji i dokumentów dotyczących ustanowienia agencji;
  4. udzielania akredytacji warunkowej na czas określony, jeśli jednostka nie spełnia wszystkich warunków;
  5. cofnięcia akredytacji w przypadku negatywnej oceny organu certyfikującego działalność agencji.

Środki Funduszu mają być gromadzone na wyodrębnionym rachunku prowadzonym przez Narodowy Bank Polski.

W projekcie ustawy zaproponowano ponadto dokonanie zmian w ustawach:

  1. o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji rolnictwa oraz Agencji Rynku Rolnego, mających na celu uregulowanie prowadzenia ewidencji środków pochodzących z Funduszu oraz określenie zasady ustalania kwot nienależnie lub nadmiernie pobranych oraz trybu ich egzekwowania;
  2. o finansach publicznych, dostosowujących do przepisów UE w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z Funduszu.

Szacuje się, że wejście w życie ustawy, na obecnym etapie prac, spowoduje dodatkowe skutki finansowe w wysokości ok. 400 mln zł, które są związane z kosztami funkcjonowania agencji płatniczych do realizacji Wspólnej Polityki Rolnej oraz urzędu ministra właściwego do spraw rolnictwa w części związanej z realizacją wydatków z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji w Rolnictwie.


POWIĄZANE

Od 10 lutego Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmował...

Około 92,6 tys. ton żywności o wartości ponad 265 mln zł trafi w tym roku do org...

Sytuacja na unijnym rynku rolnym nadal jest krytyczna. Potrzeba środków łagodząc...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę