aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1
aaaaaaaaKongres Mięsny

Pakt Na Rzecz Integracji

27 sierpnia 2001

Przystąpienie do Unii Europejskiej oznacza dla Polski wielką szansę dziejową. Dzięki członkostwu w UE nasz kraj może wreszcie zakończyć rozdział obfitujący w klęski i niepowodzenia, otwierając w swoich dziejach etap nowy i bezpieczny. Pozwoli to Polsce zająć należne sobie miejsce w rodzinie narodów europejskich.
Zanim jednak to nastąpi, należy zamknąć negocjacje akcesyjne, które wkraczają w decydującą, najtrudniejszą fazę. Termin ich zakończenia w roku 2002, ustalony w Goeteborgu oznacza, że pozostało niewiele czasu, i te kraje, które nie zdążą wypracować z UE traktatu akcesyjnego, mogą znaleźć się poza pierwszą grupą krajów przyjmowanych do Unii.

W najbliższych miesiącach rozstrzygać się będą losy ważnych rozdziałów:
– rolnictwa, w którym konieczne jest uzgodnienie godziwych warunków zapewniających ludności wiejskiej, w tym rolnikom, perspektyw na przyszłość;
– unijnej polityki regionalnej, która w znacznej mierze będzie decydować o tempie rozwoju kraju;
– budżetu, ustalającego ogólne finansowe warunki udziału Polski w UE.

Trzeba także zamknąć te rozdziały, które zawierają drażliwe społecznie i ekonomicznie kwestie, takie jak prawo do wolnego przepływu siły roboczej, przyszły status stref ekonomicznych, tempo poprawy stanu ochrony środowiska czy prawo do zakupu ziemi przez cudzoziemców. Potrzebne będą rozumne kompromisy.

W tej sytuacji uważamy, że konieczne jest nadzwyczajne porozumienie sił politycznych. Najważniejsze partie powinny uzgodnić warunki współdziałania, które umożliwiłoby wynegocjowanie traktatu akcesyjnego i pozyskanie dla niego poparcia społeczeństwa w ogólnonarodowym referendum. Nawiązujemy do tradycji consensusu, który dzięki mądrości i odwadze ówczesnych elit, pozwolił naszemu krajowi w 1989 roku porzucić bez wstrząsów system niedemokratyczny. Dzięki porozumieniu przywrócono ustrój parlamentarny w którym wszystkie siły, niezależnie od korzeni politycznych, mogą bez przeszkód rywalizować.

Dziś, by sprostać wyzwaniu przed którym stoi nasz kraj, negocjującym warunki przystąpienia do UE, potrzebna jest podobna odwaga. Każda formacja polityczna powinna wykazać gotowość dzielenia się z innymi swoją mądrością, swoim doświadczeniem i, gdyby zaszła potrzeba, wspomożenia wiedzą swoich specjalistów. Tak jak kadra narodowa w meczach reprezentująca kraj, składa się z piłkarzy różnych klubów ligowych, rywalizujących ze sobą na co dzień, tak Polska musi sięgnąć po reprezentację najlepszych ludzi i najlepszych pomysłów, aby wynik negocjacji przyniósł społeczeństwu sukces.

Nie oznacza to, że poszczególne partie rezygnują ze swojej odrębności – prawa do rywalizacji na innych polach czy prawa do krytyki poczynań rządowych, gdyby taka była uzasadniona potrzeba. Dlatego deklarujemy że, bez względu na wynik przyszłych wyborów, partie rządzące będą sumiennie i dogłębnie informowały partie znajdujące się w opozycji o prowadzonych negocjacjach i konsultowały z nimi założenia strategii negocjacyjnej. Działania te powinny nabrać formy instytucjonalnej.

Równocześnie partie, które pozostaną w opozycji zgłaszają wolę gotowości udziału w konsultacjach i solidarnego wspierania wcześniej uzgodnionych posunięć rządu w negocjacjach akcesyjnych. Współdziałanie zostanie wzmocnione akcją informacyjną, by społeczeństwo uzyskało rzeczywisty dostęp do rzetelnej wiedzy o procesie akcesyjnym, nie obawiając się, że pada ofiarą polityki "zmowy elit". Porozumienie nasze ustanawiamy, aby osiągnąć najlepszy dla Polski wynik negocjacyjny, a w konsekwencji – najlepsze warunki dla naszego członkostwa w zjednoczonej Europie.

WARSZAWA, 22 SIERPNIA 2001 ROKU


POWIĄZANE

Od 10 lutego Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmował...

Około 92,6 tys. ton żywności o wartości ponad 265 mln zł trafi w tym roku do org...

Sytuacja na unijnym rynku rolnym nadal jest krytyczna. Potrzeba środków łagodząc...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę