EUROPEJSKIE FORUM ROLNICZE 900

Pielęgnacja i gospodarowanie powierzchnią zielon

19 czerwca 2002

Kontrola chwastów i zbóż samosiejek

 1. Czasami trzeba będzie podjąć środki w celu kontrolowania agresywnych chwastów, zbóż samosiejek lub energicznego wzrostu roślin. Można tu stosować herbicydy lub pokosy. Pokrywa pomoże ograniczyć ilość wielu chwastów, szczególnie gdy utrzymywana jest przez dłuższy czas w tym samym miejscu. Pamiętaj, że działania rolnicze mogą zaszkodzić przyrodzie; doradza ci się zatem, aby przedsięwziąć środki ostrożności opisane w akapicie 82 poniżej.
 2. Powinieneś zwrócić szczególną uwagę na kontrolowanie chwastów wymienionych w Ustawie o chwastach z 1959r.: szczaw szerokolistny, szczaw krętolistny, oset iglicowaty, oset polny, oset pokładający. Ustawa ta uprawnia Ministra Rolnictwa do podejmowania działań przeciw każdemu właścicielowi i dzierżawcy pola, z którego rozprzestrzeniają się te chwasty.
 3. Działania rolnicze mogą zaszkodzić naturalnym kryjówkom zwierząt w pokrywie zielonej, gniazdom ptasim (szczególnie między kwietniem a połową lipca), owadom (aż do połowy maja) oraz kwiatom, które jeszcze nie wytworzyły nasion. W takich przypadkach trudno jest znaleźć dobry kompromis między względami rolniczymi a środowiskowymi. Jednakże:
  • unikaj takich działań jak stosowanie nie selektywnych herbicydów lub pokosów, chyba że jest to konieczne. Stosowanie właściwych selektywnych herbicydów może być korzystne;
  • tam gdzie się opłaca, opóźniaj te działania jak tylko długo można (do końca lipca);
  • chemikalia stosuj tylko tam, gdzie występuje problem z chwastami;
  • rozważ stosowanie herbicydów do kontroli chwastów – preferowane są herbicydy selektywne niż dokonywanie pokosów;
  • jeśli używasz nie selektywnych herbicydów, zostaw pozostałości pokrywy na miejscu tak długo jak to możliwe, aby stworzyć pisklętom w gniazdach kryjówkę przed drapieżnikami;
  • jeśli masz zamiar kosić, to zacznij pokosy regularnie począwszy od stycznia do połowy marca, aby zniechęcić ptaki do zakładania gniazd. Ustaw ostrza kosiarki na maksymalną bezpieczną wysokość i koś zaczynając od środka na zewnątrz lub od jednego końca do drugiego – aby umożliwić zwierzętom ucieczkę.
 4. Herbicydy kontaktowe – czyli herbicydy wchłaniane głównie przez liście i łodygę, mogą zostać użyte na ziemi odłogowanej pod warunkiem, że przed 15 kwietnia nie zostaną wykonywane żadne prace, które mogłyby zniszczyć zieloną pokrywę – z wyjątkiem zmiany pokrywy (patrz akapit 90) lub tworzenia / pielęgnowania gołych pasów ziemi tuż przy zbożu. Nie wolno rozpylać nie selektywnych herbicydów nad ziemią przed 15 kwietnia, ale dozować miejscowo. Używanie aplikatorów stożkowych lub stosowanie herbicydów, które nie naruszają większości zielonej pokrywy, jest dozwolone przed 15 kwietnia. Jeśli rośliny zaatakowała choroba i chcesz użyć herbicydów do zniszczenia zielonej pokrywy przed 15 kwietnia (i nie zamierzasz zmienić pokrywy natychmiast) powinieneś napisać do RCD prośbę o zrobienie wyjątku dla ciebie. Musisz wyjaśnić w RCD po co chcesz tego dokonać i dlaczego jest to konieczne. Do czasu otrzymania pisemnej zgody nie wolno ci niszczyć pokrywy.
 5. Jeśli pokrywa została zniszczona przez herbicydy oraz chcesz pozostawić pole odłogiem na następny rok, to musisz ustanowić nową pokrywę przed rozpoczęciem sezonu odłogowania, zgodnie z regułami opisanymi w tym rozdziale.
 6. Stosowanie herbicydów do kontroli ilości chwastów może okazać się mniej szkodliwe dla przyrody niż koszenie, ale jeśli zdolność do wegetacji została całkowicie zniszczona, to pisklęta będą narażone na ekspozycję na drapieżniki. Stosowanie herbicydów na początku roku uniemożliwia także rozsiewanie się kwiatom. Zatem:
  • tam gdzie to możliwe używaj selektywnych herbicydów;
  • jeśli używasz nie selektywnych herbicydów zostaw szczątki roślin na miejscu i opóźniaj oranie do końca sezonu lęgowego (ale zgodnie z prawem nie później niż do końca czerwca);
  • jeśli problem ogranicza się do fragmentu pola, to zajmij się tylko tą częścią;
  • rozważ możliwość dozowania miejscowego środków chemicznych (aplikatory);
  • unikaj rozpylania herbicydów w pobliżu obszarów wrażliwych – cieków wodnych, lasów i dolnych części żywopłotów.
 7. Herbicydy muszą być odpowiednio dobrane do typu roślin lub sytuacji. Pełnej informacji na ten temat udziela Dyrektoriat Bezpieczeństwa Pestycydów, Sekcja Informacji - tel. 01904 640500. We wszystkich przypadkach upewnij się, że postępujesz zgodnie z instrukcją na etykiecie chemikaliów (etykiety posiadają statutowe warunki stosowania). Rolnik jest odpowiedzialny za dopilnowanie stosowania herbicydów spełniających wymogi prawne. Wymogi te zawarte są w: Ustawie z 1985 r. O Ochronie Żywności i Środowiska Naturalnego; regulacja dotycząca Kontroli Pestycydów z 1986r. (z poprawkami); regulacje dotyczące Produktów Pochodzenia Roślinnego z 1995 r. (z poprawkami), które wdrażają w Zjednoczonym Królestwie klauzule Dyrektywy EC 91/414 dotyczące obrotu środkami ochrony roślin na rynku.

Dla chemicznych środków kontaktowych:

 • produkty przeznaczone dla określonej rośliny mogą być stosowane na pokrywie zielonej zawierającą w większości tę roślinę: w postaci samosiejek lub po naturalnej regeneracji (np. środek chemiczny akceptowany dla zbóż może być stosowany na zbożach samosiejkach, a akceptowany dla traw - stosowany na naturalnie zregenerowanej trawie).
 • produkty przeznaczone na obszary nie uprawne może być stosowany na ziemi odłogowanej, pod warunkiem że rosną tam rośliny uprawne, przeznaczone na żywność. (Jednakże muszą być przestrzegane wszystkie ograniczenia i przerwy między stosowaniem środków chemicznych a sianiem zbóż).
 1. Herbicydy aktywne na poziomie gleby nie są dozwolone, chyba że posiadają na etykiecie specjalne zezwolenie stosowania na ziemi tymczasowo wycofanej z produkcji (na przykład odłogi). Jeśli jednak uprawiasz rośliny nie przeznaczone na żywność, stosować możne tylko środki ze specjalnym oznaczeniem (dotyczącym omawianych roślin) na etykiecie.
 2. Jeśli zamierzasz wypasać zwierzęta na zielonej pokrywie po zakończeniu okresu odłogowania, to mogą zostać użyte tylko pestycydy przeznaczone na pastwiska. Powtórne okresy wypasania zwierząt muszą być bacznie obserwowane.
 3. Nie wolno stosować jakichkolwiek innych pestycydów (np. fungicydów lub insektycydów) na ziemi odłogowanej. Jeśli jednak sytuacja zdrowotna roślin tego wymaga i muszą być użyte inne środki, to możesz zwrócić się na piśmie do RCD z prośbą o zrobienie wyjątku. Nie wolno używać ci innych pestycydów aż do momentu otrzymania pisemnego zezwolenia.

POWIĄZANE

Od 10 lutego Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmował...

Około 92,6 tys. ton żywności o wartości ponad 265 mln zł trafi w tym roku do org...

Sytuacja na unijnym rynku rolnym nadal jest krytyczna. Potrzeba środków łagodząc...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę