Biometan
a_bio-expo_ptak_750śniadanie_750

Regulowanie rynku cukru

19 czerwca 2002

W roku 2008 - w ramach reformy WPR - powstanie Wspólna Organizacja Rynków, obejmująca wszystkie dotychczas odrębne sektory. Poszczególne komitety zarządzające zastąpi jeden Komitet Zarządzający.
Obowiązującym aktem prawnym jest Rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych ( rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku ).

Rynek cukru wejdzie w ramy Wspólnej Organizacji Rynków 1 października 2008 roku.

W 2006 roku zatwierdzono reformę rynku cukru, zmierzającą do ograniczenia produkcji cukru o 6 milionów ton i uprawy buraków cukrowych w UE. Powodem radykalnych zmian na rynku cukru były przede wszystkim czynniki zewnętrzne. Wyrażono zgodę na bezcłowy import cukru z państw najsłabiej rozwiniętych, co oznacza wprowadzenie na europejski rynek ponad 4 mln ton cukru od 2009 roku. Poza tym, na forum WTO Unia Europejska nie uzyskała możliwości subsydiowania eksportu cukru. Reforma miała więc zmodernizować rynek cukru i uczynić go bardziej konkurencyjnym – w 2006 roku cena 1 tony cukru w UE była trzykrotnie wyższa od ceny na rynkach światowych.

REFORMA RYNKU CUKRU:

· Zastąpienie ceny interwencyjnej ceną referencyjną, obniżoną o 36% w ciągu czterech lat. W latach 2006/2007 obniżka wyniosła 20%.
· Utworzenie funduszu restrukturyzacyjnego – producenci, którzy zaniechają produkcji cukru otrzymają zasiłek liczony od tony wycofanych z produkcji buraków; z tytułu obniżki cen buraków, producenci otrzymają dopłaty bezpośrednie.
· Zwiększenie limitu izoglukozy p 403,000 ton.
· Zmniejszenie limitów produkcji cukru.


Regulacje rynku cukru dotyczą następujących produktów:
· Buraki cukrowe
· Trzcina cukrowa
· Cukier trzcinowy lub buraczany i chemicznie czysta sacharoza, w postaci stałej
· Cukier klonowy i syrop klonowy
· Inne cukry w postaci stałej i syropy cukrowe niezawierające dodatku środków aromatyzujących lub barwiących, z wyłączeniem laktozy, glukozy, maltodekstryny i izoglukozy
· Miód sztuczny, również mieszany z miodem naturalnym
· Karmel zawierający 50 % lub więcej sacharozy w suchej masie
· Aromatyzowane lub barwione syropy cukrowe, inne niż syropy izoglukozowe, laktozowe, glukozowe lub z maltodekstryny
· Izoglukoza
· Syrop insulinowy
· Melasy powstałe z ekstrakcji lub rafinacji cukru
· Aromatyzowane lub barwione syropy izoglukozowe
· Wysłodki buraczane, wytłoczyny z trzciny cukrowej i inne odpady z zakładów cukrowniczych


LEGISLACJA UE:

· Rozporządzenie Rady (WE) nr 318/2006 z dnia 20 lutego 2006 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru  
· Rozporządzenie Rady (WE) nr 319/2006 z dnia 20 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników
· Rozporządzenie Rady (WE) nr 320/2006 z dnia 20 lutego 2006 r. ustanawiające tymczasowy system restrukturyzacji przemysłu cukrowniczego we Wspólnocie i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1290/2005 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej

Na rynku cukru w ramach regulacji unijnych objętych Wspólną Politykę Rolną Agencja Rynku Rolnego administruje następującymi mechanizmami:
· Restrukturyzacja przemysłu cukrowniczego,
· Interwencyjny zakup i sprzedaż cukru,
· Monitorowanie produkcji oraz opłaty na rynku cukru,
· Przetwarzanie cukru przemysłowego.


POWIĄZANE

Od 10 lutego Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmował...

Około 92,6 tys. ton żywności o wartości ponad 265 mln zł trafi w tym roku do org...

Sytuacja na unijnym rynku rolnym nadal jest krytyczna. Potrzeba środków łagodząc...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)śniadanie_750_2
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę