aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Równy status płci w Europie

13 maja 2003

W poniedziałek (12 maja) premier Leszek Miller uczestniczył w konferencji najwyższych rangą urzędników odpowiedzialnych za sprawy równego statusu kobiet i mężczyzn z krajów Europy Środkowej i Wschodniej kandydujących do Unii Europejskiej. Konferencja pt. Rozszerzenie Unii Europejskiej drogą do równości kobiet i mężczyzn, została zorganizowana z inicjatywy pełnomocnika rządu ds. równego statusu kobiet i mężczyzn Izabeli Jarugi-Nowackiej.

W obradach wzięły udział panie odpowiedzialne w swoich krajach za problematykę równego statusu kobiet i mężczyzn: Dagmar Zelenkova (Czechy), Ulle-Marike Papp (Estonia), Carmen Svastics (Węgry), Ausrine Burneikiene, Virginija Sidlauskiene (Litwa), Tanja Salecl (Słowenia). W spotkaniu uczestniczyły także: Jolanta Banach i Anna Popowicz, odpowiedzialne za sprawy równego statusu kobiet i mężczyzn w latach ubiegłych oraz przewodnicząca Parlamentarnej Grupy Kobiet senator Dorota Kempka.

Spotkanie przedstawicieli administracji rządowej państw kandydujących do Unii Europejskiej, działających na rzecz równych praw i równych szans kobiet i mężczyzn, poświęcone było najważniejszym osiągnięciom polityki równościowej po 1989 roku, statusowi kobiet i mężczyzn krajów Europy Środkowo-Wschodniej oraz potencjalnym płaszczyznom współpracy. Podczas spotkania rozmawiano również o sytuacji ekonomicznej, prawnej i społecznej kobiet w naszym regionie, zmianach związanych z procesem integracji ze strukturami europejskimi oraz o narodowych programach działań na rzecz równości. Zastanawiano się jak najskuteczniej wykorzystać instytucje rządowe i organizacje pozarządowe, by program równych szans kobiet i mężczyzn stał się osiągalny, a uregulowania prawne miały odzwierciedlenie w rzeczywistości społecznej.

Na zakończenie sformułowano wspólne Stanowisko konferencji. Oto jego treść:

My, uczestnicy konferencji „Rozszerzenie Unii Europejskiej drogą do równości kobiet i mężczyzn”, przedstawiciele administracji rządowej państw kandydujących do Unii Europejskiej, działający na rzecz równych praw i równych szans kobiet i mężczyzn, uznajemy proces rozszerzenia Wspólnoty za wielką szansę na przyspieszenie budowy prawdziwie demokratycznych mechanizmów społecznych w naszych krajach.

Państwa naszego regionu łączy wspólna historia i doświadczenia. Dobrze pamiętamy, że w niedalekiej przeszłości, w czasach braku demokracji, jedna z podstawowych wartości społecznych, jaką jest równość obywateli, była często pustym sloganem, mimo, że tak chętnie powoływali się na nią rządzący.

Pamiętamy też, że niemożliwa była wtedy publiczna debata na temat praw człowieka, w tym także na temat praw kobiet, które są przecież ich niezbywalną częścią.

Dzisiejsze spotkanie, zorganizowane w Warszawie, jest wyrazem chęci nadrobienia opóźnień w prowadzeniu wymiany myśli, poglądów i doświadczeń na temat barier w osiąganiu równości przez kobiety i mężczyzn, a także na temat perspektyw stojących przed naszymi społeczeństwami w tym obszarze.

Dążymy do tego, by budowana w naszych krajach demokracja, wzmocniona przez szanse wynikające z akcesji do Unii Europejskiej, pozwoliła wszystkim obywatelom – kobietom i mężczyznom – na realizację życiowych aspiracji i na godną egzystencję wolną od dyskryminacji w jakiejkolwiek sferze. Ustawodawstwo Wspólnoty, do którego dostosowujemy regulacje, instrumenty praktyczne oraz polityki naszych państw, już wkrótce pomoże spełnić te zamierzenia.

Dlatego deklarujemy naszą pełną odpowiedzialność za wykorzystanie stojących dziś przed nami możliwości. Będziemy działać na rzecz wyrównywania szans kobiet i mężczyzn we wszystkich podstawowych obszarach życia społecznego: na rynku pracy, w życiu rodzinnym i zawodowym, w działalności publicznej, w przeciwdziałaniu przemocy.

Jesteśmy przekonani, że proces rozszerzenia Unii Europejskiej stanie się dla naszych krajów drogą do osiągnięcia rzeczywistej równości kobiet i mężczyzn."


POWIĄZANE

Od 10 lutego Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmował...

Około 92,6 tys. ton żywności o wartości ponad 265 mln zł trafi w tym roku do org...

Sytuacja na unijnym rynku rolnym nadal jest krytyczna. Potrzeba środków łagodząc...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę