FestiwalZupSwiata_250817
CTR_80917

Rozwój regionalny - wykorzystywanie funduszy unijnych

8 czerwca 2004

Ustawa porządkuje system programowania i wdrażania polityki strukturalnej w Polsce. Unijne regulacje funduszy strukturalnych są bardzo ogólne i powinny być wdrażane poprzez przepisy prawa krajowego. Tymczasem wielu elementów w nim brakowało.

Na przykład zasad tworzenia komitetów monitorujących, które dziś działają jako ciała doradcze, a z mocy ustawy będą nadzorować wykorzystanie tych funduszy. Obecny Narodowy Plan Rozwoju, na lata 2003-2006, powstawał w pustce prawnej, ale już teraz w fazie jego realizacji ustawa znajdzie zastosowanie. NPR na lata 2007-2013 będzie przygotowany już na jej podstawie, zgodnie z ustalonymi w niej zasadami koordynowania, programowania i realizacji.

Kontrakty regionalne zostaną włączone do tego systemu od 2005 r. Zgodnie z ustawą, okres ich obowiązywania będzie taki jak NPR. Z rocznych staną się więc wieloletnimi.

Po przystąpieniu do Unii Europejskiej podstawową formą realizacji programów rozwojowych w Polsce jest ich włączenie do Narodowego Planu Rozwoju. Większość działań nim objętych będzie finansowana z funduszy strukturalnych i i Funduszu Spójności UE.


Narodowy Plan Rozwoju (dalej: NPR) przyjmuje Rada Ministrów jako rozporządzenie. Jest to dokument określający cele rozwoju społeczno-gospodarczego kraju, w tym wspierane cele rozwoju regionalnego oraz sposoby ich osiągania - mówi wchodząca dziś wżycie ustawa o NPR ( Dz.U. 116 poz. 1206). Plan będzie ustanawiał prawne ramy wykorzystywania pieniędzy z funduszy unijnych oraz krajowych środków finansowych przeznaczonych na wspieranie rozwoju regionalnego. Ustawa tworzy mechanizm łączenia pieniędzy unijnych i krajowych w jeden system spójny z zasadami obowiązującymi w UE.

Realizacji NPR będą służyć m.in. programy operacyjne: sektorowe (przygotowane przez ministrów) i regionalne (opracowane przez samorządy województw) oraz strategia wykorzystania unijnego Funduszu Spójności (określona przez ministra ds. rozwoju regionalnego).

Plan będzie opiniowany przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego i zarządy województw oraz konsultowany m.in. z jednostkami samorządu terytorialnego.

Ustawa precyzuje zasady i procedury dofinansowania projektów w ramach programów regionalnych i sektorowych. Wprowadza też konieczność uwzględniania zapisów NPR przy opracowywaniu projektu budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, rocznych planów funduszy celowych oraz innych jednostek sektora finansów publicznych.

Reguluje też kontrakty wojewódzkie - umowy cywilne Rady Ministrów z samorządami województwa określające tryb i warunki realizacji zadań wynikających z regionalnych programów operacyjnych.


POWIĄZANE

Od 10 lutego Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmował...

Około 92,6 tys. ton żywności o wartości ponad 265 mln zł trafi w tym roku do org...

Sytuacja na unijnym rynku rolnym nadal jest krytyczna. Potrzeba środków łagodząc...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum
Jestesmy w spolecznosciach:

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Zgłoś uwagę