aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Skróty organizacji międzynarodowych

12 maja 2004

SKOROWIDZ

 

Skrótów organizacji Unii Europejskiej i międzynarodowych

 

Polski
English
ACP (States)
Kraje Afrykańskie, Karaibów i Pacyfiku
ACP (States)
African, Caribbean & Pacific States
ANIMO
System wzajemnej informacji weterynaryjnej
ANIMO
Animal Moves Management System
ARIES
Europejskie Centrum Informacji dla Sektora Spółdzielczego i Zrzeszeń
ARIES
Euro-info Centre for the Associative and Cooperative
BREF
Najlepszy Techniczny Dokument
BREF
Best Available Techniques Reference Document
CAC
Komisja Kodeksu Żywnościowego
CAC
Codex Alimentarius Commission
CCFAC
CODEX Komitet Dodatków Spożywczych
i Kontaminatów
CCFAC
CODEX Committee on Food Additives and Contaminants
CCT
Wspólne Taryfy Celne
CCT
Common Customs Tariff
CEEC
Kraje Centralnej i Wschodniej Europy
CEEC
Central and Estern European Countries
CEMA
Komitet Ekspertów Analiz i Metodyki
CEMA
Expert Committee Methods of Analysis
CEN
Komitet Europejski Standaryzacji
CEN
European Committee for Standardisation
CVMP
Komitet Produktów Weterynaryjno - Medycznych
CVMP
Committee for Veterinary Medical Products
DG
Dyrekcja Generalna
DG
Directorate General
DG ENVI
Dyrekcja Generalny Środowiska
DG ENVI
Directorate General on Enviornment
DG SANCO
Dyrekcja Generalna Zdrowia i Ochrony Konsumenta
DG SANCO
Directorate General Health and Consumer Protection
EAGGF
Europejski Fundusz Docelowy – Kierunkowy I Gwarancyjny
EAGGF
European Agricultural Guidance and Guarantee Fund
ECB
Europejski Bank Centralny
ECB
European Central Bank
ECOSOC
Komitet Ekonomiczny i Społeczny
ECOSOC
Economic and Social Committee
EDF
Europejski Fundusz Rozwoju
EDF
European Development Fund
EEA
Europejski Obszar Gospodarczy
EEA
European Economic Area
EEC
Europejska Wspólnota Gospodarcza
EEC
European Economic Commiunity
EFSA
Europejskie Biuro Bezpieczeństwa Żywnościowego
EFSA
European Food Safety Authority
EFTA
Europejskie Zrzeszenie Wolnego Handlu
EFTA
European Free Trade Area
EIB
Europejski Bank Inwestycyjny
EIB
European Investment Bank
EIF
Europejski Fundusz Inwestycyjny
EIF
European Investment Fund
EMU
Unia Gospodarcza i Monetarna
EMU
Economic and Monetary Union
ENGL
Europejska Sieć Laboratoriów GMO
ENGL
European Network for GMO Laboratories
EP
Parlament Europejski
EP
European Parliament
ERDF
Europejska Fundusz Regionalnego Rozwoju
ERDF
European Regional Development Fund
ESF
Europejski Fundusz Społeczny
ESF
European Social Found
EU
Unia Europejska
EU
European Union
EUROSTAT
Biuro Statystyczne Unii Europejskiej
EUROSTAT
Statistical Office of the European Union
FAO
Międzynarodowa Organizacja Żywności Narodów Zjednoczonych
FAO
Food and Agriculture Organisation of the United Nations
FDA
Biuro Żywności i Kosmetyków
FDA
Food and Drug Administration
FVO
Biuro Żywności i Weterynaryjne
FVO
Food and Veterinary Office
GSP
Generalny System Preferencji
GSP
Generalized System of Preferences
IMF
Międzynarodowy Fundusz Monetarny
IMF
International Monetary Fund
IPPC
Zintegrowany System Preferencji I Kontroli Zanieczyszczeń
IPPC
Integrated Pollution Prevention and Control
ISO
Organizacja Międzynarodowej Standaryzacji
ISO
International Standarisation Organisation
JRC
Wspólne Centrum Badawcze
JRC
Joint Reasearch Centre
MCA
Monetarny Fundusz Uzupełniający
MCA
Monetary Compensatory Amount
MEP
Członek Parlamentu Europejskiego
MEP
Member of the European Parliament
MGA
Obszar Maksymalnej Gwarancji
MGA
Maximum Guaranteed Area
NGO
Organizacja Pozarządowa
NGO
Non Governmental Organisation
OCT
Terytoria i Kraje Zamorskie
OCT
Overseas Countries and Territories
OECD
Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju
OECD
Organisation for Economic Cooperation and Development
OIE
Międzynarodowe Biuro Ekspertyz
OIE
International Office of Epizootics
OJ EC
Oficjalny Dziennik Unii Europejski
OJ EC
Official Jurnal of the European Communities
PRC
Stali Przedstawiciele Komitetu (COREPER)
PRC
Permanent Representatives Committee (COREPER)
RAS
System Szybkiego Ostrzegania
RAS
Rapid Alert System
RVO
Odzyskany Olej Roślinny
RVO
Recovered Vegetables Oils
SCA
Specjalny Komitet Rolny
SCA
Special Committee on Agriculture
SCAN
Naukowy Komitet Żywienia Zwierząt
SCAN
Scientific Committee for Animal Nutrition
SCF
Naukowy Komitet Paszowy
SCF
Scienitific Committee for Feedingstuffs
SGF
Stały Doradczy Komitet Art. Rolnych, Pasz, Zdrowia i Bezpieczeństwa
SGF
Standing Group Feedingstuffs of the Advisory Committee Agricultural Products, Health and Safety
SPS
Środki Sanitarne i Fitosanitarne
SPS
Sanitary and Phytosanitary Measures
SSC
Kierunkowy Komitet Naukowy
SSC
Scintific Steering Committee
STCAN
Stały Komitet Żywienia Zwierząt
STCAN
Standing Committee on Animal Nutrition
STM
Mechanizmy Handlu Uzupełniającego
STM
Supplementary Trade Mechanisms
TABD
Transatlantycki Dialog Handlowy
TABD
Transatlantic Bisness Dialogue
TAIEX
Biuro Technicznej Pomocy Informacji i Wymiany
TAIEX
Technical Assistance Information and Exchange Office
TBT
Techniczne Bariery w Handlu
TBT
Technical Barriers to Trade
TEP
Transatlantyckie Partnerstwo Gospodarcze
TEP
Transatlantic Economic Partnership
USDA
Departament Rolnictwa USA
USDA
United States Department of Agriculture
WHO
Światowa Organizacja Zdrowia
WHO
World Health Organisation
WTO
Światowa Organizacja Handlu
WTO
World Trade Organisation

POWIĄZANE

Od 10 lutego Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmował...

Około 92,6 tys. ton żywności o wartości ponad 265 mln zł trafi w tym roku do org...

Sytuacja na unijnym rynku rolnym nadal jest krytyczna. Potrzeba środków łagodząc...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę