A_john_dere _023
a_bio-expo_ptak_750

Słownik Unii Europejskiej – N

19 czerwca 2002

NARODOWA STRATEGIA INTEGRACJI (NSI) – dokument przyjęty przez Rząd RP w styczniu 1997 roku, systematyzujący przedsięwzięcia integracyjne i określający zadania dostosowawcze w okresie bezpośrednio poprzedzającym członkostwo. NSI opiera się na założeniu, że członkostwo Polski w UE obejmie integrację we wszystkich obszarach, przyczyni się do przyspieszenia tempa wzrostu gospodarczego i przyrostu miejsc pracy, przy jednoczesnym dążeniu do stopniowego wypełniania kryteriów Unii Gospodarczej i Walutowej. W celu realizacji zadań ujętych w Strategii został opracowany Harmonogram działań wdrażania dorobku prawa wspólnotowego NSI precyzujący zadania dla poszczególnych ogniw administracji państwowej. Cele i zadania NSI są obecnie realizowane w ramach Narodowego Programu Przygotowania do Członkostwa w UE.

NARODOWY PROGRAM PRZYGOTOWANIA DO CZŁONKOSTWA W UE (NPPC) – dokument rządowy dotyczący strategii i dróg dostosowania do wymogów członkostwa w Unii Europejskiej będący odpowiedzią na Partnerstwo dla Członkostwa. NPPC składa się z dwóch części: ogólnej, zawierającej cele programu, listę i syntetyczny opis priorytetów dostosowawczych, charakterystykę działań dostosowawczych, określenie jednolitych ram wsparcia finansowego ze szczególnym uwzględnieniem budowy instytucji, procedurę modyfikacji NPPC oraz sposób monitorowania jego realizacji; oraz z części szczegółowej, zawierającej aneksy określające zakres prac i żądania konieczne dla zrealizowania ustalonych priorytetów, terminarz realizacji zadań, instytucje odpowiedzialne za programowanie i realizację zadań, procedury decyzyjne oraz źródła finansowania. NPPC jest aktualizowany co roku.

NEGOCJACJE AKCESYJNE (CZŁONKOWSKIE) – negocjacje poświęcone rozszerzeniu Unii Europejskiej prowadzone przez państwa członkowskie UE oraz państwa kandydujące do członkostwa w UE. Negocjacje akcesyjne poprzedza złożenie przez państwo kandydujące wniosku, kończy natomiast zawarcie Traktatu Akcesyjnego.

NOW (ang.: NEW OPPORTUNITIES FOR WOMEN) – inicjatywa wspólnotowa zmierzająca do wyrównywania szans kobiet w zatrudnieniu oraz w szkoleniach zawodowych. Poza zwalczaniem bezrobocia wśród kobiet zajmuje się także uzyskiwaniem przez kobiety zatrudnienia na atrakcyjnych pozycjach.

NUTS – Statystyczna Nomenklatura Jednostek Terytorialnych. Pięciopoziomowa klasyfikacja obszarów dla potrzeb statystycznych.

 


   A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Y Z
POWIĄZANE

Od 10 lutego Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmował...

Około 92,6 tys. ton żywności o wartości ponad 265 mln zł trafi w tym roku do org...

Sytuacja na unijnym rynku rolnym nadal jest krytyczna. Potrzeba środków łagodząc...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę