EUROPEJSKIE FORUM ROLNICZE 900

Unia pomaga polskim przedsiębiorcom: kiedy po pieniądze

26 sierpnia 2003

Przez cały 2003 r. i do końca kwietnia 2004 r. mali i średni przedsiębiorcy mogą się starać o pieniądze z unijnych funduszy przedakcesyjnych. Mają one pomóc polskim firmom, by poradziły sobie na unijnym rynku. Do kiedy składać wnioski? Na jakie cele można przeznaczyć fundusze?

Obecnie małe i średnie przedsiębiorstwa mogą skorzystać z dotacji przedakcesyjnych oferowanych w ramach funduszy PHARE 2000, PHARE 2001 i SAPARD. Fundusze mają ułatwić eksport, podniesienie wydajności oraz przygotować do działania na rynku zjednoczonej Europy. Nie dają środków na sfinansowanie całego przedsięwzięcia, tylko częściowe jego dofinansowanie. W dodatku wypłata następuje dopiero po zrealizowaniu projektu. Pomimo to przedsiębiorcy, którzy skorzystali już z oferty, przekonują, że warto. Obecnie MSP mają możliwość sięgnięcia po pieniądze z kilkunastu różnych funduszy.

SAPARD

1. Działanie 1. - "Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych i rybnych.

W ramach tego programu będzie realizowane wspieranie restrukturyzacji przetwórstwa i poprawy marketingu w dwóch kategoriach - dla artykułów pochodzenia zwierzęcego oraz dla owoców i warzyw. W pierwszym z nich maksymalny poziom dotacji wynosi 50 proc. kosztów inwestycji. Pomoc finansowa nie może być mniejsza niż 125 tys. zł ani przekroczyć 6 mln zł. Dodatkowo zakładowi może zostać przyznana pomoc finansowa w wysokości 1,1 mln zł na inwestycje dokonywane na rzecz grup producentów rolnych.

Grupy producentów rolnych i ich związki mogą także samodzielnie ubiegać się o pomoc w łącznej wysokości do 1,1 mln zł dla każdej grupy albo związku. Natomiast przy wsparciu restrukturyzacji przetwórstwa i poprawy marketingu owoców i warzyw maksymalne dofinansowanie może sięgać do 50 proc. kosztów, jednak nie mniej niż 125 tys. zł ani nie więcej niż 1,1 mln zł. Dodatkowo zakład może otrzymać pomoc finansową w wysokości 2,2 mln zł na inwestycje dokonywane na rzecz grup producentów rolnych. Takie grupy oraz ich związki mogą także samodzielnie ubiegać się o pomoc w łącznej wysokości nieprzekraczającej 2,2 mln zł dla każdej grupy lub każdego związku grup.

Zasady składania wniosków: Przy każdym z opisanych funduszy wnioskodawcy mogą złożyć więcej niż jeden projekt, pod warunkiem że w sumie będą one na większą wartość od minimalnej kwoty dotacji i nie większą od maksymalnej wartości, jaką można otrzymać z konkretnego funduszu. Należy jednak pamiętać, że inwestycji nie wolno rozpocząć przed datą podpisania umowy. W przeciwnym razie nie otrzymamy refundacji.

PHARE 2000

1. "Wstęp do jakości" to program przygotowany dla przedsiębiorców, którzy chcą modernizować swą firmę i szkolić pracowników. Dotacja może wynosić od 1 do 7 tys. euro, jednak nie może przekroczyć 60 proc. kosztów realizacji projektu. Realizacja projektu zaproponowanego przez firmę musi trwać nie dłużej niż osiem miesięcy. Refundacja może dotyczyć kosztów seminariów (szkoleń) dla kadry kierowniczej i pracowników, projektowania i przygotowania dokumentacji, przeprowadzenia wymaganych badań i testów itp. czy kosztów uzyskania certyfikatów. Po zakończeniu programu przedsiębiorca przedstawia np. zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, raport z audytu przedsiębiorstwa, stosowny certyfikat lub dokument świadczący o jakości wyrobu oraz opłaconą fakturę wystawioną przez akredytowanego wykonawcę. Dopiero wtedy następuje wypłata.

2. "Innowacje i technologie dla rozwoju przedsiębiorstw". Dotacja może wynosić od 1,5 do 10 tys. euro, jednak nie może przekroczyć 60 proc. kosztów realizacji projektu. Wymagania wobec wnioskodawcy są podobne jak w przypadku programu "Wstęp do jakości". Finansowane mogą być następujące działania: audyt technologiczny, przygotowanie do wdrożenia i wdrożenie nowych technologii, wdrożenie własnych rozwiązań technologicznych.

3. "Przygotowanie do działania na rynku europejskim". W jego ramach obowiązują limity kwot - od 1,5 do 10 tys. euro. Dotacja nie może przekroczyć 80 proc. kosztów projektu. Z tej dotacji mogą skorzystać firmy, które w dniu złożenia wniosku znajdują się na liście małych i średnich przedsiębiorstw państwowych prywatyzowanych drogą leasingu pracowniczego, liście sporządzonej i aktualizowanej przez Ministerstwo Skarbu Państwa. Fundusz dotacji przewiduje współfinansowanie wdrażania pakietów szkoleniowo-doradczych w zakresie m.in. zarządzania, marketingu, zasobów ludzkich, produkcji czy finansów i rachunkowości.

4. Program Rozwoju Przedsiębiorstw jest tylko województw: warmińsko-mazurskiego, lubelskiego, podkarpackiego i śląskiego. Program dotyczy dofinansowania usług doradczo-szkoleniowych, m.in. tworzenia strategii przedsiębiorstwa, opracowania biznesplanu inwestycji. Wymogiem niezbędnym do ubiegania się o dotację jest posiadanie siedziby na terenie któregoś z podanych województw. Minimalna kwota dotacji to 500 euro, maksymalna to 5 tys. euro. Maksymalne dofinansowanie kosztów z projektu budżetu programu to 60 proc. Wykonawcami usług konsultacyjnych w ramach Programu będą konsultanci i organizacje akredytowane przez PARP.

5. Program Rozwoju Przedsiębiorstw Eksportowych dotyczy województw: lubelskiego, podkarpackiego i śląskiego. Warunkiem koniecznym jest posiadanie siedziby na terenie jednego z tych województw. Można starać się o pieniądze na koszty opracowania strategii eksportowej przedsiębiorstwa. Dotowania wynoszą od 1,5 do 10 tys. euro. Maksymalnie można uzyskać 60-proc. dofinansowanie.

6. Fundusz Dotacji Inwestycyjnych. Obejmuje województwa: warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, podkarpackie i śląskie. Jednak z powodu wyczerpania się środków finansowych w województwach warmińsko-mazurskim, śląskim i podlaskim kolejne terminy składania wniosków zostały zawieszone do odwołania.

Możliwe, że program w tych województwach będzie jeszcze kontynuowany w ramach tego pakietu - powiedziała nam rzeczniczka PARP Monika Karwat. Przedsiębiorcy otrzymują pieniądze dopiero po wykonaniu inwestycji. Być może zostaną więc jakieś oszczędności. Może nastąpić także przeniesienie niewykorzystanych pieniędzy z budżetu innych programów w ramach PHARE 2000 np.: z Programu Rozwoju Przedsiębiorstw albo Programu Rozwoju Przedsiębiorstw Eksportowych, których środki na razie wykorzystane są raptem w 20-30 proc. - dodała Karwat. Inwestycje muszą być realizowane na terenie podanych województw, a siedziba inwestora musi znajdować się w Polsce. Dotacje z budżetu wynoszą w tym funduszu od 2 do 50 tys. euro. Maksymalne dofinansowanie to 25 proc. inwestycji. Środki własne i kredyt bankowy muszą zatem w sumie pokryć 75 proc. wartości dotowanej rzeczy. Przy tym ze środków własnych trzeba sfinansować minimalnie 20 proc. projektu, a z kredytów bankowych minimalnie 25 proc. Fundusz Dotacji Inwestycyjnych ukierunkowany jest na pomoc małym i średnim przedsiębiorstwom w zwiększeniu ich konkurencyjności i efektywności na rynku poprzez opracowywanie i realizację projektów inwestycyjnych. Fundusz Dotacji Inwestycyjnych jako pierwszy unijny program dotuje kupno środków trwałych: maszyn, komputerów, środków transportu, wyposażenia hoteli itp.

PHARE 2001

Od tego roku przedsiębiorcy mogą korzystać z kolejnej edycji funduszu PHARE. 28 lipca minął pierwszy termin składania wniosków. Program oferuje prawie takie same rodzaje wsparcia jak PHARE 2000 z jedną ważną różnicą - fundusze najczęściej obejmują wszystkie województwa, a nie tylko pięć wybranych. Jest też jeden nowy fundusz.

1. Program Rozwoju Przedsiębiorstw jest bardzo podobny do identycznie nazywającego się z pakietu PHARE 2000. Dotyczy całej Polski. Aplikacja jest składana w województwie, w którym znajduje się siedziba przedsiębiorstwa. Kwoty dofinansowania i stopień refundacji się nie zmieniły.

2. Program Rozwoju Przedsiębiorstw Eksportowych również jest podobny do analogicznego z funduszy PHARE 2000. Dotyczy całego kraju. W przeciwieństwie do swojego poprzednika nie jest nim objęte dofinansowywanie biznesplanów inwestycyjnych skierowanych na eksport. Ani procentowa wysokość refundacji, ani wartości minimalnego i maksymalnego dofinansowania nie uległy zmianie.

3. Fundusz Dotacji Inwestycyjnych dostępny jest wreszcie we wszystkich województwach. Poza tym założenia tego programu są analogiczne do tego z edycji PHARE 2000.

4. Program Rozwoju Przedsiębiorstw Internetowych to nowy program dla firm z całego kraju. Zadaniem funduszu jest współfinansowanie kosztów realizacji działań związanych z utworzeniem nowych przedsiębiorstw lub podjęciem nowych działań opartych na komercyjnym wykorzystaniu internetu. Realizowane będą dwa rodzaje dotacji - dotacje na usługi doradcze (w jaki sposób przygotować firmę do nowej działalności opartej na internecie - biznesplan) oraz dotacje na rozwój działalności (pomoc w fazie uruchomienia nowej działalności). Dotowania w tym pierwszym nie mogą przekroczyć 5 tys. euro. Nie ma dolnego limitu. Maksymalne dofinansowanie to 60 proc. inwestycji. Natomiast dotacje na rozwój działalności są w przedziale od 3 do 10 tys. euro i nie mogą przekraczać 25 proc. ogólnej kwoty inwestycji.


POWIĄZANE

Od 10 lutego Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmował...

Około 92,6 tys. ton żywności o wartości ponad 265 mln zł trafi w tym roku do org...

Sytuacja na unijnym rynku rolnym nadal jest krytyczna. Potrzeba środków łagodząc...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę