EUROPEJSKIE FORUM ROLNICZE 900
aAGROTECH_bilboard

Wnioski o wpis do ewidencji producentów i o przyznanie płatności bezpośrednich do gruntów rolnych

31 marca 2004

We wtorek 30 marca br. minister rolnictwa Wojciech Olejniczak podpisał rozporządzenie "w sprawie wzoru wniosków o przyznanie płatności oraz szczegółowych warunków przyznawania płatności". 

Wzór formularza Wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich do gruntów rolnych lub o przyznanie płatności z tytułu wsparcia działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania, obowiązujący na podstawie ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych (Dz. U. z 2004 r., Nr 6, poz.40) i rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 marca 2004 roku w sprawie wzoru wniosków o przyznanie płatności oraz szczegółowych warunków przyznawania płatności

  • Wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich do gruntów rolnych lub o przyznanie płatności z tytułu wsparcia działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (wniosek_1)
  • Wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich do gruntów rolnych w przypadku przeniesienia gospodarstwa rolnego na rzecz innego producenta rolnego (wniosek_2)
  • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie wzorów wniosków o przyznanie płatności oraz szczegółowych warunków przyznawania płatności (.rozporzadzenie)
  • Wniosek o wpis do ewidencji producentów (wniosek_3)
  •  Instrukcja wypełnienia wniosku o wpis do ewidencji producentów (.instrukcja)

Wpis do ewidencji producentów 

Od dnia 9 lutego 2004 roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o wpis do ewidencji producentów. Żeby ubiegać się o dopłaty obszarowe, a także inne formy finansowego wsparcia w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, wszyscy potencjalni beneficjenci muszą uzyskać wpis do ewidencji producentów. Wpis taki następuje na podstawie prawidłowo wypełnionego wniosku, złożonego w biurze powiatowym ARiMR nie później niż 21 dni przed złożeniem pierwszego wniosku o płatności bezpośrednie. W wyniku wpisu do ewidencji Agencja nada podmiotowi niepowtarzalny na terenie całego kraju 9-cyfrowy numer identyfikacyjny, charakteryzujący go w centralnej bazie danych.

Formularze wniosku oraz załącznika dla organizacji producentów są dostępne w biurach powiatowych ARiMR oraz na stronie internetowej www.arimr.gov.pl. Wypełniony wniosek należy złożyć w biurze powiatowym ARiMR właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy. Wnioskodawca może wysłać wniosek pocztą. Kierownik Biura Powiatowego Agencji wydaje zaświadczenie o nadanym numerze lub decyzję o odmowie nadania numeru identyfikacyjnego niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od wpłynięcia wniosku.

Posiadacze oznakowanych zwierząt, które zostały zarejestrowane w systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt Agencji, prowadzonym na podstawie przepisów o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej, mają już nadany numer identyfikacyjny. Nadal są jednak obowiązani do złożenia wniosku o wpis do ewidencji producentów w terminie 14 dni od dnia otrzymania formularza takiego wniosku od Agencji. Koniecznie należy pamiętać, że we wniosku musi być podany numer konta bankowego. Jeżeli rolnik nie ma rachunku bankowego, powinien jak najszybciej o to zadbać. Bez konta Agencja wniosku nie przyjmie.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zachęca rolników do uczestnictwa w spotkaniach instruktażowo-szkoleniowych, które zaplanowane są na luty i marzec w wielu wsiach. Terminarz tych spotkań dostępny jest w biurach powiatowych ARiMR i urzędach gmin. Można na nich nauczyć się, jak wypełniać wnioski. Wniosek o wpis do ewidencji jest stosunkowo prosty. Wypełnienie wniosku nie jest trudne. Nie warto czekać na ostatni moment składając wcześnie wnioski rolnicy ułatwią pracę Agencji i zwiększą szanse na otrzymanie dopłat obszarowych.

Przyznanie płatności bezpośrednich do gruntów 

Wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich do gruntów rolnych służy do ubiegania się o przyznanie jednolitej płatności obszarowej (podstawowej) do gruntów rolnych w gospodarstwie, utrzymywanych w dobrej kulturze rolnej oraz płatności uzupełniających do powierzchni uprawy określonych gatunków roślin, których wykaz zostanie corocznie podany w rozporządzeniu Rady Ministrów.

Płatności bezpośrednie przysługują posiadaczowi gospodarstwa rolnego, o minimalnej łącznej powierzchni co najmniej 1 ha gruntów rolnych, utrzymywanych w dobrej kulturze rolnej z zachowaniem zasad ochrony środowiska. Powierzchnia ta musi się składać z działek rolnych o powierzchni nie mniejszej niż 0,1 ha (minimalna powierzchnia działki rolnej), przy czym za działkę rolną uważa się zwarty obszar gruntu rolnego, na którym jest prowadzona jedna uprawa, wchodzący w skład gospodarstwa rolnego.

Wniosek powinien zostać złożony w terminie od 15 kwietnia do 15 czerwca 2004 r. w biurze powiatowym ARiMR, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy. Możliwe będzie złożenie wniosku po 15 czerwca 2004 r. - ale nie później niż 9 lipca 2004 r. jednakże spowoduje to zmniejszenie kwoty przysługującej płatności o 1% za każdy dzień roboczy spóźnienia.

Na potrzeby wypełnienia Wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich do gruntów rolnych, wnioskodawcy będą przydatne dokumenty zawierające podstawowe informacje z zakresu danych ewidencji gruntów i budynków, tzn. nr działki ewidencyjnej, powierzchnia całkowita działki ewidencyjnej. Może to być wypis z ewidencji gruntów i budynków, akt notarialny dotyczący kupna-sprzedaży lub darowizny, decyzja administracyjna, wieloletnia umowa dzierżawy zarejestrowana w ewidencji gruntów, itp. Wypis z ewidencji gruntów i budynków można uzyskać w starostwie powiatowym, w biurze ewidencji gruntów i budynków, a także na trwających od 15 października 2003r. do końca marca 2004r. spotkaniach informacyjno-promocyjnych, organizowanych przez ARiMR. Dokumenty te nie muszą być pozyskane na potrzeby wypełnienia wniosku w danym roku, mogą być z lat minionych, lecz powinny być zgodne ze stanem faktycznym. Dokumenty te nie muszą być dołączane do wniosku, ale mogą być przydatne podczas wyjaśniania ewentualnych niezgodności wykrytych podczas kontroli, przeprowadzanych przez ARiMR.

Wszystkie złożone wnioski podlegają szczegółowej weryfikacji, dane z wniosku są porównywane z bazami danych m.in. bazą ewidencji gruntów.

Po przeprowadzeniu wszystkich kontroli wnioskodawca otrzyma Decyzję w sprawie przyznania płatności, a na jego konto bankowe będzie dokonana płatność. Termin realizacji płatności to okres pomiędzy 1 grudnia 2004r. a 30 kwietnia 2005 r.


POWIĄZANE

Od 10 lutego Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmował...

Około 92,6 tys. ton żywności o wartości ponad 265 mln zł trafi w tym roku do org...

Sytuacja na unijnym rynku rolnym nadal jest krytyczna. Potrzeba środków łagodząc...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę