aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1
aaaaaaaaKongres Mięsny

Wnioski w Działaniu 2 Programu SAPARD - do 20 lutego 2004 roku

27 stycznia 2004

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wyznacza na 20 lutego 2004 r. ostateczny termin zakończenia składania wniosków o pomoc finansową na przedsięwzięcia z zakresu inwestycji w gospodarstwach rolnych w Działaniu 2 w ramach specjalnego akcesyjnego programu na rzecz rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich SAPARD.

Z perspektywy 19 miesięcy od momentu uruchomienia Programu SAPARD w Polsce można stwierdzić, że jego realizacja przebiega nie tylko zgodnie z założeniami i oczekiwaniami zainteresowanych stron, ale znacznie je przewyższa. Świadczy o tym bardzo wysokie zainteresowanie wśród beneficjentów oraz liczba złożonych wniosków.
W związku ze zbliżającym się terminem akcesji Polski do Wspólnot Europejskich oraz przewidywanym w najbliższym czasie osiągnięciem zakładanego poziomu wykorzystania środków finansowych konieczne jest zakończenie przyjmowania wniosków o pomoc finansową w ramach Programu.

Po uzyskaniu przez Polskę członkostwa w Unii Europejskiej pomoc finansowa na przedsięwzięcia m.in. w zakresie poprawy przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych, różnicowania działalności gospodarczej na obszarach wiejskich oraz inwestycje w gospodarstwach rolnych udzielana będzie m.in. w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich.

Projekt SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich opublikowany jest na stronach internetowych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (www.minrol.gov.pl).

Program SAPARD realizowany jest na podstawie Wieloletniej Umowy Finansowej między Komisją Wspólnot Europejskich a polskim rządem, podpisanej w Brukseli 25 stycznia 2001 r. (M.P. Nr 30, poz. 502) oraz rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu i kierunków działań oraz sposobów realizacji zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z funduszy Unii Europejskiej (Dz. U. z dnia 9 lipca 2002 r., Nr 102, poz 928, z późn. zm.).

Wnioski przyjmowane są w oddziałach regionalnych ARiMR właściwych terytorialnie dla miejsca realizacji planowanego przedsięwzięcia. Szczegółowe informacje o warunkach ubiegania się o pomoc finansową można uzyskać w oddziałach regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a także na stronie internetowej ARiMR: www.arimr.gov.pl. Formularze wniosków dostępne są na stronie internetowej www.arimr.gov.pl. Wszelkie informacje na temat Programu SAPARD udzielane są również pod numerem bezpłatnej infolinii 0 800 38 00 84.


POWIĄZANE

Od 10 lutego Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmował...

Około 92,6 tys. ton żywności o wartości ponad 265 mln zł trafi w tym roku do org...

Sytuacja na unijnym rynku rolnym nadal jest krytyczna. Potrzeba środków łagodząc...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę