aaa_TSW_2023
CTR_2023

Zintegrowany System Informacji Rolniczej (ZSIR)

31 marca 2003

Ustawa o rolniczych badaniach rynkowych, uchwalona przez Sejm 30 marca 2001 roku, weszła w życie l stycznia 2002 roku. Reguluje ona sposób prowadzenia rolniczych badań rynkowych polegających na zbieraniu i opracowywaniu informacji o poziomie cen i wielkości obrotu artykułami rolno-spożywczymi. Potrzeba stworzenia aktu prawnego regulującego te kwestie wynikała z dwóch przesłanek:

  • zapewnienia uczestnikom rynku rolnego w Polsce wiarygodnej, dobrej pod względem jakości danych, na bieżąco udostępnianej informacji o poziomie cen na rynku rolnym,
  • wypełnienia przez polską administrację -po akcesji Polski do UE - obowiązków nałożonych rozporządzeniami na kraje członkowskie, związanych z regularnym przekazywaniem danych rynkowych dla produktów objętych Wspólną Polityką Rolną.

Ustawę realizuje Ministerstwo Rolnictwa. Konieczne działania to: prowadzenie badań, gromadzenie i przetwarzanie danych, a także udostępnianie wyników badań. Nakłada się także obowiązki związane z opracowywaniem metodologii badań, tj. określeniem zakresu towarów, dla których będą prowadzone notowania cen, wyborem metody badawczej, podmiotów zobowiązanych do prowadzenia notowań, określeniem częstotliwości prowadzenia notowań i terminów przekazywania danych. Ustawa daje możliwość zlecenia przez ministra zbierania danych rynkowych podmiotom, które zapewnią niezbędne warunki do zbierania tych danych, a w szczególności posiadają warunki organizacyjne i techniczne, umożliwiające zbieranie danych rynkowych.

Zakres rynków objętych monitorowaniem wynika z zapotrzebowania uczestników rynku rolnego na informacje oraz z prawodawstwa UE. Docelowo badaniami objętych zostanie 10 rynków branżowych, tj.: wołowiny i cielęciny, wieprzowiny, owoców i warzyw, zbóż, mleka, drobiu i jaj, roślin oleistych, baraniny, bananów i kwiatów.

Dla każdego z ww. rynków zostaną szczegółowo określone:

  • zakres informacji będących przedmiotem notowań (wraz ze szczegółowym opisem),
  • szczegółowa lista produktów, dla których prowadzone będą notowania cen i podaży,
  • charakterystyka podmiotów, które zostaną wskazane do prowadzenia notowań,
  • częstotliwość badań,
  • terminy i sposób przekazywania danych do jednostki centralnej jaką jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

POWIĄZANE

Od 10 lutego Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmował...

Około 92,6 tys. ton żywności o wartości ponad 265 mln zł trafi w tym roku do org...

Sytuacja na unijnym rynku rolnym nadal jest krytyczna. Potrzeba środków łagodząc...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę