aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Zmiany w Programie Operacyjnym SAPARD

4 czerwca 2003

18 grudnia 2002 roku odbyło się posiedzenie Zespołu-Komitetu do Spraw Monitorowania Programu SAPARD, podczas którego podjęto między innymi Uchwałę Nr 17 w sprawie przyjęcia zmian w Działaniach 1, 2, 3, 4 i w Rozdziale 3 Programu Operacyjnego SAPARD. Zmiany przyjęte przez Komitet Monitorujący powinny znacząco wpłynąć na możliwość skorzystania z Programu SAPARD przez większą grupę rolników oraz zakładów przetwórstwa artykułów rolnych i rybnych. Do najważniejszych zmian w Programie Operacyjnym przyjętych przez Komitet Monitorujący należą między innymi: 

Działanie 1

  • wprowadzenie jednolitego poziomu finansowania na poziomie 50% kosztów kwalifikowanych, bez podziału na kategorie inwestycji.

Działanie 2  

  • podwyższenie górnych limitów produkcji mleka z 350 000 l/rok do 550 000 l/rok i trzody chlewnej z 250 na 600 stanowisk dla tuczników (w cyklu zamkniętym z 25 na 60 stanowisk dla macior) - limity te stanowią jeden z warunków uzyskania pomocy finansowej w Programie SAPARD,
  •  podwyższenie limitów pomocy finansowej przeliczonych proporcjonalnie do zwiększenia górnych limitów produkcji: 
    ­ z 85 000 do 130 000 PLN dla gospodarstw specjalizujących się w produkcji mleka,
    ­ ze 110 000 do 170 000 PLN dla gospodarstw specjalizujących się w produkcji mleka, w przypadku inwestycji związanych z budową urządzeń do przechowywania odchodów zwierzęcych,
    ­ z 65 000 do 150 000 PLN dla inwestycji w sektorze trzody chlewnej.

Działanie 2 i 4

  • dopuszczenie do Programu SAPARD także rolników ubezpieczonych poza KRUS.


Wszystkie ww. zmiany zostały jednogłośnie pozytywnie zaopiniowane na 169 posiedzeniu Komitetu STAR w dniu 29 stycznia 2003 r. Do ich ostatecznego zatwierdzenia konieczne jest wydanie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie zatwierdzenia zmian w Programie Operacyjnym SAPARD dla Polski.

Zmiana Listy Kosztów Kwalifikowanych

Podczas posiedzenia Komitetu Monitorującego w dniu 18 grudnia 2002 roku wyjaśniono z przedstawicielami Komisji Europejskiej, że finansowanie zakupu ciągników w Schematach: 2.1 Restrukturyzacja produkcji mleka i 2.2. Modernizacja gospodarstw specjalizujących się w produkcji zwierząt rzeźnych możliwe będzie po zatwierdzeniu przez Komisję Europejską modyfikacji listy kosztów kwalifikowanych. W związku z powyższym wniosek o ujęcie zakupu ciągników na liście kosztów kwalifikowanych Schematów 2.1 i 2.2 został wysłany do Komisji Europejskiej w dniu 23 grudnia 2002 roku. 
Obecnie możliwe jest ujęcie zakupu ciągnika w kosztach kwalifikowanych Schematu 2.3 Zwiększenie różnorodności produkcji gospodarstw rolnych.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 maja 2002 r.

W związku z ww. zmianami w Programie Operacyjnym SAPARD Rada Ministrów w dniu 15 kwietnia 2003 r. przyjęła rozporządzenie nowelizujące Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 maja 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i kierunków działań oraz sposobów realizacji zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z funduszy Unii Europejskiej. Jednakże z związku z faktem, iż przyjęte przez KM zmiany w PO SAPARD wymagają akceptacji KE, przewiduje się wejście w życie przyjętego rozporządzenia w terminie 7 dni od daty jego ogłoszenia, które nastąpi po uzyskaniu ww. decyzji KE.

Roczne Umowy Finansowe

31.01.2003 r. Komisja Europejska wydała Rozporządzenie (KE) 188/2003 zmieniające Rozporządzenie (KE) 2222/2000, w którym zmieniła termin wygasania zobowiązań KE w ramach Rocznych Umów Finansowych 2000 i 2001 z końca roku 2003 odpowiednio do końca 2004 i 2005 roku. Formalne przedłużenie terminów wygasania RUF 2000 i 2001 ma być ujęte dopiero w RUF 2003. Jednakże Zespół przygotowawczy Komitetu Integracji Europejskiej na posiedzeniu w dniu 07.02.2003 r. upoważnił Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do:
- poinformowania beneficjentów Programu SAPARD o podjęciu działań umożliwiających wydłużenie okresu realizacji inwestycji poprzez zmianę
na późniejszy terminu składania wniosków o płatności w ramach RUF 2000 i 2001,
- rozpoczęcia procedury zbierania wniosków w tej sprawie od beneficjentów Programu,
- aneksowania umów z beneficjentami Programu po podpisaniu RUF 2002 w ramach możliwości finansowych stworzonych przez tę umowę.

Roczna Umowa Finansowa (RUF) 2002 została podpisana 7 kwietnia 2003 r. Obecnie oczekiwana jest wymiana not między stronami.


POWIĄZANE

Od 10 lutego Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmował...

Około 92,6 tys. ton żywności o wartości ponad 265 mln zł trafi w tym roku do org...

Sytuacja na unijnym rynku rolnym nadal jest krytyczna. Potrzeba środków łagodząc...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę