EUROPEJSKIE FORUM ROLNICZE 900

Archiwum

19 czerwca 2002

Nr 5
maj 2002 r.

Zalesianie gruntów ornych

W dniu 11 i 18 kwietnia 2002 r. Regionalne Centrum Doradztwa, Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w Barzkowicach zorganizowało szkolenie „Zalesianie gruntów rolnych" wdrażające ustawę o zalesianiu gruntów rolnych. Szkolenie poprowadzone przez pracowników Nadleśnictwa Choszczno przygotowało zainteresowane osoby do prawidłowego wykonania zalesienia, pielęgnacji, ochrony, uprawy leśnej i uzyskania wysokiego stopnia udatności uprawy. Na szkoleniu przekazano bezpłatnie broszurę „Jak sadzić las". Więcej>>>

 

* * *

 

Nr 4
kwiecień 2002 r.

Zauważyli istnienie izb rolniczych

Miałem ostatnio okazję uczestniczyć w konferencji Rola samorządu terytorialnego i rolniczego w procesie integracji polskiej wsi i rolnictwa z Unią Europejską. Zorganizowała ją Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi Senatu RP pod patronatem Marszałka Senatu Longina Pastusiaka. Więcej>>>

 

* * *

Nr 3
marzec 2002 r.

 

Gminne Forum Kobiet Wiejskich

Kierunki dokonujących się zmian i sytuacja gospodarcza Polski wskazują na to, że obszary wiejskie będą zdane na właściwe, umiejętne wykorzystanie własnego potencjału rozwoju, który w znacznej mierze jest potencjałem ludzkim. Nie ma możliwości zapewnienia wzrostu dobrobytu ludności wsi, nowych miejsc pracy i rozbudowy infrastruktury bez zaangażowania się w ten proces lokalnej społeczności, a w szczególności kobiet. Więcej>>>

 

* * *

Nr 2
luty 2002 r.

Kilka słów o UE...

Negocjacje dotyczące wejścia naszego kraju do Unii Europejskiej weszły w najtrudniejszy okres. Właściwie sytuacja jest patowa. Komisja Europejska proponuje objąć nas instrumentami Wspólnej Polityki Rolnej (dopłaty do eksportu, ceny
gwarantowane), jednak dopłaty bezpośrednie miałyby wynosić tylko 1/4 tego, co otrzymują nasi zachodni koledzy. Więcej>>>

 

* * *

Nr 1
styczeń 2002 r.

Wraz z nowym rokiem...

I oto mamy nowy rok 2002. Jego nadejściu towarzyszą zapewne nowe nadzieje, które – może choć częściowo – się spełnią. Tego Państwu serdecznie życzę! Więcej>>>

 

* * *

 

Nr 11
grudzień 2001 r.

Kierunki działania Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej na 2002 rok

W celu zwiększenia skuteczności oddziaływania Izby na poprawę sytuacji w rolnictwie i jego otoczeniu oraz na obszarach wiejskich, przyjmuje się następujące kierunki działania w 2002 roku:
1. Kontynuowanie starań na rzecz poprawy dochodowości produkcji rolniczej oraz warunków pracy i życia ludności wiejskiej. Więcej>>>

 

* * *

 

Nr 10
listopad 2001 r.

Już niedługo Walne Zgromadzenie ZIR

Zarząd Izby postanowił zwołać VI Walne Zgromadzenie Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej na 10 i 11 grudnia 2001 r. 
1. Rozpatrzenie informacji Zarządu z działalności za okres od poprzedniego Walnego Zgromadzenia oraz zamierzeń Izby na 2002 rok.
2. Wysłuchanie informacji z pracy Komisji Rewizyjnej i Komisji Budżetowej. Więcej>>>

 

* * *

Nr 9
październik 2001 r.

Z życia związków hodowców – co czeka polskich hodowców zwierząt w Unii Europejskiej?

Uchwalona przez Sejm ustawa o krajowym systemie ewidencji gospodarstw rolnych i zwierząt gospodarskich, zobowiązuje Agencję Rynku Rolnego do sporządzania centralnego spisu, który umożliwi prawidłowy przepływ środków z Unii Europejskiej w ramach płatności bezpośrednich dla rolnictwa. Więcej>>>

 

* * *

Nr 8
wrzesień 2001 r.

Pomóżmy powodzianom!
Członkowie Walnego Zgromadzenia Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej, Koledzy Rolnicy!

W ślad za apelem Zarządu Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej skierowanym do Przewodniczących Powiatowych Komisji Problemowych zwracam się bezpośrednio do Członków Walnego Zgromadzenia naszej Izby, a za Waszym pośrednictwem do wszystkich rolników województwa zachodniopomorskiego o udzielenie pomocy rolnikom i ich rodzinom – poszkodowanych w wyniku powodzi. Więcej>>>

* * *

Nr 7
lipiec/sierpień 2001

Paliwo rolnicze

Uregulowania prawne z ostatecznym rozstrzygnięciem tzw. paliwa rolniczego wprowadza ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, ustawy o zamówieniach publicznych i ustawy o ochronie informacji niejawnych. Więcej >>>

 

* * *

 

Nr 4: Rolnictwo – rynek pracy

Rynek pracy województwa zachodniopomorskiego w roku 2000
Jako bezrobotnych w roku 2000 zarejestrowało się 140 213 osób (w 1999 roku 142441), zostało wyrejestrowanych 121 093 (w 1999 roku 112177). Spośród wyrejestrowanych pracę w 2000 roku podjęło 60 997 osób.

Na koniec roku 2000 województwo zachodniopomorskie ze stopą bezrobocia 20,5% wraz z województwem lubuskim znajdowało się na 2-3 miejscu w kraju (województwo warmińsko-mazurskie – 24,5%). Więcej >>>

oprac. IJ


POWIĄZANE

Oficjalnie zostało potwierdzone, że Rada Nadzorcza Krajowej Grupy Spożywczej w d...

Krajowa Rada Izb Rolniczych informuje, że jest organizatorem wypoczynku letniego...

Na wniosek wicepremiera, ministra rolnictwa i rozwoju wsi Henryka Kowalczyka pre...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę