CTR_80917

ARR: Informacja o terminie składania ofert programów promocyjnych

10 października 2007
Agencja Rynku Rolnego, zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 2826/2000 z dnia 19 grudnia 2000 r. oraz rozporządzeniem komisji (WE) nr 1071/2005 z dnia 1 lipca 2005 r. wraz z późniejszymi zmianami, w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej zaprasza organizacje branżowe lub międzybranżowe do składania ofert programów promocyjnych lub informacyjnych

Organizacje branżowe zrzeszające producentów lub organizacje międzybranżowe zrzeszające producentów, przetwórców i dystrybutorów, reprezentatywne dla określonej branży rolnej, mogą uzyskać dofinansowanie (maksymalnie 80% faktycznie poniesionych kosztów netto) do realizacji programu promocyjnego lub informacyjnego. Program ten powinien stanowić spójny zestaw działań z zakresu public relations, reklamy, wdrażanych przez minimum rok, dwa lub maksymalnie trzy lata. Działania te można prowadzić na rynku unijnym, prezentując zalety i cechy charakterystyczne produktu.

Produkty i tematy, które mogą być objęte działaniami:

    * owoce i warzywa, świeże i przetworzone,
    * włókno lniane,
    * żywe rośliny i produkty ogrodnictwa ozdobnego,
    * oliwa z oliwek i oliwki deserowe,
    * oleje z nasion,
    * mleko i produkty mleczne,
    * świeże, schłodzone lub mrożone mięso, wyprodukowane zgodnie ze wspólnotowym lub krajowym systemem jakości,
    * oznakowanie jaj przeznaczonych do konsumpcji,
    * miód i produkty pszczelarskie,
    * wysokiej jakości wina psr, wina stołowe ze wskazaniem regionu ich pochodzenia,
    * znak graficzny dla najbardziej odległych regionów ustanowiony w prawodawstwie rolnym,
    * chroniona nazwa pochodzenia produktu (PDO), chronione oznaczenie geograficzne (PGI) lub gwarantowana tradycyjna, specjalność (TSG) zgodnie z Rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2081/92 (1) lub z Rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2082/92 (2) i produkty zarejestrowane w ramach tych systemów,
    * rolnictwo ekologiczne zgodnie z Rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2092/91 (3) i produkty zarejestrowane zgodnie z tym rozporządzeniem,
    * mięso drobiowe.


Ofertę programu (formularz zgłoszeniowy, opis programu oraz inne wymagane dokumenty) należy przesłać lub dostarczyć pod adresem:

Agencja Rynku Rolnego
Kancelaria Ogólna
ul. Nowy Świat 6/12
00-400 Warszawa

Koperta musi być opatrzona opisem: Nie otwierać. „Oferta - wybór programu promocyjnego”.
Ostateczny termin składania ofert 30 listopada 2007 roku, do godz. 16.00

Przed złożeniem oferty programu należy zapoznać się z warunkami uczestnictwa w w/w mechanizmie na stronie internetowej Agencji Rynku Rolnego www.arr.gov.pl
Szczegółowe informacje mogą Państwo uzyskać w Biurze Promocji i Pomocy Żywnościowej tel. (+48 22) 661 71 11.

POWIĄZANE

Zakup 54 niskoemisyjnych autobusów, budowę parkingów, dróg, ścieżek rowerowych i...

Wiadome było, że nie uda się odwołać Krzysztofa Jurgiela, ale udało się pokazać ...

Wniosek o wotum nieufności wobec ministra rolnictwa Krzysztofa Jurgiela jest zas...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum
Jestesmy w spolecznosciach:

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Zgłoś uwagę