CTR_80917FestiwalZupSwiata_250817_750

Dzierżawa kwot mlecznych tylko do 31 stycznia

11 stycznia 2008
Agencja Rynku Rolnego uprzejmie informuje, że 31 stycznia 2008 roku upływa termin składnia wniosków od producentów mleka o zatwierdzenie umowy oddania w używanie (dzierżawę) indywidualnej ilości referencyjnej (IIR) w roku kwotowym 2007/2008.
Dostawca może część swojej kwoty mlecznej (IIR) oddać w używanie (wydzierżawić) innemu dostawcy. Musi jednak pamiętać, że oddanie w używanie traktowane jest jako NIEWYKORZYSTANIE IIR. Jeżeli dostawca do końca danego roku kwotowego nie ykorzysta 70% IIR, która przysługiwała mu na dzień 1 kwietnia tego roku kwotowego, to niewykorzystana część IIR (w tym również część oddana w używanie) zostanie mu cofnięta.

Przy zawieraniu umowy oddania w używanie IIR należy pamiętać, że:
· Oddać w używanie można tylko niewykorzystaną w danym roku kwotowym IIR lub jej część.
· Umowa oddania w używanie IIR jest ważna w okresie jednego roku kwotowego (tj. od 1 kwietnia do 31 marca następnego roku). Wygasa ona automatycznie ostatniego dnia roku kwotowego, tj. 31 marca. Jeżeli dostawca zamierza ponownie oddać w używanie IIR – musi zawrzeć nową umowę.
· Umowa oddania w używanie IIR może być zawarta wyłącznie pomiędzy dostawcami hurtowymi, dostawcami bezpośrednimi lub dostawcą hurtowym a dostawcą bezpośrednim, posiadającymi gospodarstwa rolne na terenie działania tego samego Oddziału Terenowego ARR (tego samego województwa).
· Umowa oddania w używanie IIR musi być zawarta w formie pisemnej i podpisana przez obie strony (oddającego w używanie i biorącego w używanie).
· Wniosek o zatwierdzenie umowy oddania w używanie IIR składa się od 1 sierpnia do 31 stycznia danego roku kwotowego.
· IIR może być oddawana w używanie nie dłużej niż przez trzy kolejne lata kwotowe.

W przypadku oddania w używanie IIR dla dostawcy hurtowego, oddający musi
– w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy – przedstawić jej kopię w podmiocie skupującym, aby uzyskać potwierdzenie stopnia wykorzystania IIR. Podmiot skupujący potwierdza stopień wykorzystania IIR we wniosku o zatwierdzenie umowy oddania w używanie IIR (na formularzu ARR). Wypełniony wniosek wraz z kopią zawartej umowy oraz dokumentami potwierdzającymi posiadanie gospodarstwa rolnego (przez obie strony umowy) oddający IIR składa osobiście lub przesyła do OT ARR (właściwego dla swojego miejsca zamieszkania albo siedziby) w terminie od 1 sierpnia do 31 stycznia danego roku kwotowego (liczy się data nadania w placówce pocztowej).

W przypadku oddania w używanie IIR dla dostawcy bezpośredniego, oddający
– niezwłocznie po zawarciu umowy – składa osobiście lub przesyła do OT ARR (właściwego dla swojego miejsca zamieszkania albo siedziby), w terminie od 1 sierpnia do 31 stycznia danego roku kwotowego, wypełniony wniosek o zatwierdzenie umowy oddania w używanie IIR (na formularzu ARR) wraz z kopią zawartej umowy oraz dokumentami potwierdzającymi posiadanie gospodarstwa rolnego (przez obie strony umowy).

Po zawarciu umowy oddania w używanie IIR i zatwierdzeniu jej przez dyrektora Oddziału Terenowego ARR, umowy tej nie można wypowiedzieć ani rozwiązać.
Formularz wniosku o zatwierdzenie umowy oddania w używanie indywidualnej
ilości referencyjnej dostępny jest na stronie internetowej www.arr.gov.pl w zakładce „Kwotowanie produkcji mleka – Formularze”.
Telefoniczny Punkt Informacyjny ARR udziela informacji pod numerem (022) 661-72-72 – wszystkim beneficjentom zainteresowanym problematyką związaną z kwotowaniem produkcji mleka. Czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00.  Konsultantom TPI można również zadawać pytania dotyczące mechanizmów WPR administrowanych przez ARR drogą elektroniczną, korespondencję należy kierować pod adres e-mail: tpi@arr.gov.pl.

POWIĄZANE

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel złożył kolejną wizytę w Krajo...

Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa (KOWR) kieruje dotychczasowy wiceprezes Ag...

W ciągu 10 lat działalności Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa ma dać ok. 900 ml...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum
Jestesmy w spolecznosciach:

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Zgłoś uwagę