CTR_80917

Informacja dotycząca przekroczenia krajowej ilości referencyjnej

23 grudnia 2005

Krajowa rezerwa krajowej ilości referencyjnej dla dostawców hurtowych na rok kwotowy 2005/2006 została już rozdysponowana przez Agencję Rynku Rolnego.

Do wykorzystania pozostało 141 949 600 kg krajowej rezerwy krajowej ilości referencyjnej dla dostawców bezpośrednich. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przypomina, że warunkiem uzyskania indywidualnej ilości referencyjnej przez tych dostawców jest wykazanie wzrostu sprzedaży mleka lub przetworów mlecznych w stosunku do indywidualnej ilości referencyjnej stanowiącej własność producenta w dniu 31 marca roku kwotowego poprzedzającego rok kwotowy, w którym złożono wniosek.

Do dnia 31 grudnia 2005 r. istnieje także możliwość dokonania konwersji indywidualnych ilości referencyjnych ze sprzedaży bezpośredniej na sprzedaż hurtową.

Jednocześnie do dnia 31 stycznia 2006 r. istnieje możliwość oddania w używanie indywidualnej ilości referencyjnej. Indywidualna ilość referencyjna może zostać oddana w używanie nie dłużej niż przez 3 kolejne lata kwotowe.

Po 2 latach od dnia wydania decyzji o przyznaniu indywidualnej ilości referencyjnej z krajowej rezerwy, istnieje możliwość zbycia części lub całości indywidualnej ilości referencyjnej.

Na terenie całego kraju obserwuje się bardzo dynamiczny wzrost skupu mleka, co stwarza realne zagrożenie przekroczenia krajowej ilości referencyjnej dla dostawców hurtowych w bieżącym roku kwotowym 2005/2006. To z kolei oznaczałoby konieczność ponoszenia opłat przez dostawców hurtowych z tytułu przekroczenia indywidualnych ilości referencyjnych. Według resortu rolnictwa taki scenariusz jest wysoce prawdopodobny. W bieżącym roku kwotowym 2005/2006 opłata wynosi 30,91 EUR/100 kg przekroczenia krajowej ilości referencyjnej. Ostateczna kwota ewentualnych kar płaconych przez rolników jest ustalana po zakończeniu roku kwotowego i określeniu współczynnika realokacji dla dostawców hurtowych. Z uwagi na fakt, że opłata z tytułu przekroczenia indywidualnych ilości referencyjnych jest bardzo wysokim obciążeniem finansowym, rolnicy powinni uwzględniać ten fakt w swoich decyzjach gospodarczych, dotyczących zwiększenia sprzedaży mleka powyżej przyznanych indywidualnych ilości referencyjnych.

Ministerstwo informuje, że w najbliższych dniach wystąpi z wnioskiem do Komisji Europejskiej o uwolnienie rezerwy restrukturyzacyjnej przewidzianej dla Polski w Traktacie Akcesyjnym w wysokości 416 126 ton, z przeznaczeniem w całości na krajową ilość referencyjną dla dostawców hurtowych. Zgodnie z Traktatem Akcesyjnym rezerwa ta będzie dostępna od nowego roku kwotowego 2006/2007.

Mając na uwadze doświadczenia zdobyte w administrowaniu systemem kwotowania produkcji mleka, w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi trwają prace nad nowelizacją ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych. Jedną z planowanych zmian jest zapewnienie pierwszeństwa w dostępie do krajowej rezerwy krajowej ilości referencyjnej tym dostawcom, dla których zabrakło rezerwy w bieżącym roku kwotowym.


POWIĄZANE

Zakup 54 niskoemisyjnych autobusów, budowę parkingów, dróg, ścieżek rowerowych i...

Wiadome było, że nie uda się odwołać Krzysztofa Jurgiela, ale udało się pokazać ...

Wniosek o wotum nieufności wobec ministra rolnictwa Krzysztofa Jurgiela jest zas...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum
Jestesmy w spolecznosciach:

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Zgłoś uwagę