Adama_1-15.08.2020
Bayer_dekalb_lipiec_2020

Komunikat Prezesa ARiMR w sprawie przyjmowania wniosków na „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

24 grudnia 2015

Zgodnie z przepisem § 6 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz.U. z 2007 r. nr 200 poz. 1442 z póź. zm.) informuję, że zapotrzebowanie na środki wynikające ze złożonych wniosków o pomoc finansową w roku 2008 w ramach ww. działania do dnia 22 sierpnia br. w poszczególnych województwach wynosi:


Liczba złożonych wniosków i stopień wykorzystania limitów środków w poszczególnych województwach, 22 sierpnia 2008 r. godz. 16.15

 

Lp.

Województwo

Limit środków finansowych
[w zł]

Liczba złożonych wniosków

Wykorzystanie limitu środków
[w %]

1

Dolnośląskie

8 358 775,37

127

132,51%

2

Kujawsko - pomorskie

10 717 552,59

176

144,74%

3

Lubelskie

32 862 585,44

500

121,74%

4

Lubuskie

3 458 016,24

72

185,01%

5

Łódzkie

22 053 428,70

236

88,66%

6

Małopolskie

19 854 954,25

310

120,68%

7

Mazowieckie

36 641 210,81

523

125,25%

8

Opolskie

4 946 563,01

90

136,65%

9

Podkarpackie

16 671 750,47

282

120,80%

10

Podlaskie

13 580 147,24

221

136,12%

11

Pomorskie

6 458 011,72

215

283,61%

12

Śląskie

6 893 126,94

109

123,74%

13

Świętokrzyskie

17 083 963,75

260

122,93%

14

Warmińsko - mazurskie

6 320 607,29

165

228,21%

15

Wielkopolskie

19 007 629,35

564

269,71%

16

Zachodniopomorskie

4 099 234,50

96

216,00%

W całym kraju

229 007 557,67

                  3 946   

x

 

 

W Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi określono, że każdy Oddział Regionalny ARiMR przyjmuje wnioski przez następny dzień roboczy po dniu, w którym złożone wnioski wyczerpią w co najmniej 120% limit środków przewidziany dla danego województwa.


Do 22 sierpnia br. 15 Oddziałów Regionalnych ARiMR zakończyło przyjmowanie wniosków na to działanie. W drugim dniu wdrażania – 6 czerwca br. zakończyły przyjmowanie wniosków na „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” OR ARiMR w województwach: kujawsko-pomorskim, lubuskim, podlaskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim, 11 czerwca - OR w woj. dolnośląskim, 16 czerwca Oddziały Regionalne w województwach mazowieckim i opolskim, 25 czerwca OR w woj. śląskim, 2 lipca OR w woj. podkarpackim, 11 lipca OR w woj. lubelskim, 16 lipca OR w woj. świętokrzyskim, a 28 lipca OR w woj. małopolskim.


Na udzielenie wsparcia rolnikom rozwijającym działalność pozarolniczą na obszarach wiejskich ARiMR może przeznaczyć
w 2008 r. 229 mln zł (równowartość 63,6 mln euro). Rolnik, jego współmałżonek lub domownik może otrzymać wsparcie na rozwój działalności pozarolniczej na terenach wiejskich w wysokości do 100 tys. zł w całym okresie realizacji PROW 2007-2013.


Wnioski na to działanie będą przyjmowane także w następnych latach. W PROW 2007-2013 przewidziano na „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” ponad 345 mln euro.

 

 

 POWIĄZANE

Pracownicy OT KOWR w Szczecinie dołączyli do akcji #GaszynChallenge, aby w ten s...

25 czerwca br. Opolski Oddział Terenowy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa doł...

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przygotowała konkurs skierowan...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę