Spotkanie Izb Rolniczych

3 lutego 2006

W Mazowieckim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Poświętnem odbyło się spotkanie  Porozumienia Izb Rolniczych . Gospodarz spotkania Prezes Mazowieckiej Izby Rolniczej, Wiktor Szmulewicz, pełniący zarazem obowiązki Prezesa Krajowej gościł Prezesów Izb Rolniczych tworzących Porozumienie, tj Izbę Rolnicza w Opolu, Lubuską Izbe Rolniczą, Śląską Izbę Rolniczą , Warmińsko Mazurska Izbę Rolniczą i Dolnośląską Izbę Rolniczą.

Gościem spotkania była Pani Hermine Poppeller – Konsul Generalny Austrii, która omówiła sprawy związane z austriackim przewodnictwem w Unii Europejskiej w aspekcie planów reformy Wspólnej Polityki Rolnej oraz możliwości współpracy Porozumienia Izb Rolniczych z samorządem rolniczym Austrii. Pani Konsul, która jest córką tyrolskich rolników doskonale orientuje się w tematyce wsi i rolnictwa. Hermine Poppeller  przytoczyła historię samorządu rolniczego w Austrii oraz wskazała na główne kierunki polityki UE podczas prezydencji Austrii, z których najważniejsze, to:

  • konkurencyjność w rolnictwie (zwłaszcza wykształcenie i innowacja);
  • rozwój rolnictwa ekologicznego:
  • perspektywa podwojenia produkcji energii z biomasy do 2010 r.;
  • plan rozwoju gospodarki leśnej;
  • regulacja rozwoju upraw GMO oraz zabezpieczenia upraw tradycyjnych.

Odpowiadała na liczne pytania dotyczące priorytetów austriackiej prezydencji w obszarach najbardziej interesujących rolniczych samorządowców.

Druga część spotkania poświęcona była omówieniu aktualnej sytuacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Szczególnie dużo uwagi poświecono działaniom rządu w zakresie usprawnienia pracy agencji, inspekcji nadzorowanych przez resort rolnictwa, wykorzystania środków pomocowych.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Jan Krzysztof Ardanowski pełniący do niedawna funkcję Prezesa KRIR przedstawiłszczegółowo zamierzenia resortu rolnictwa w tym zakresie. Nie obyło się bez pytań dotyczących odwołania dyrektorów Oddziałów Regionalnych  ARiMR jak również innych zmian kadrowych w podległych Ministrowi Rolnictwa urzędach.

Ministrowi Ardanowskiemu przedstawione zostało stanowisko Porozumienia Izb Rolniczych w sprawie konieczności podjęcia działań, w celu przejęcia niektórych kompetencji administracji rządowej przez samorząd rolniczy. Dotyczy to w szczególności zadań związanych z doradztwem rolniczym, stacjami chemiczno rolniczymi, porejestrowym doświadczalnictwem odmian, prywatyzacją Spółek zajmujących się nasiennictwem.  

Powołano zespół roboczy, który wypracuje koncepcję takich działań, które stworzą możliwość realizowania przez samorząd rolniczy usług doradczych. Zebrani  dążą do tego by usługi doradcze odpowiadały aktualnym problemom i potrzebom wsi (w chwili obecnej, kiedy doradztwo jest instytucją państwową, usługi te nie przystają do rzeczywistości, co nie jest zgodne z aktualną dziś ideą „taniego państwa”).

Zwrócono uwagę na fakt, ze samorząd rolniczy pozbawiony jest wpływów z  udziału w podatku od działów specjalnych płaconych przez rolników, którzy są członkami samorządu.          

Przedstawiciele Izb Rolniczych uważają, że samorząd rolniczy powinien aktywnie uczestniczyć w kreowaniu polityki rolnej, tworzeniu nowych aktów prawnych ale również przejmowaniu do realizacji i odpowiadania za konkretne zadania realizowane w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Zebrani zaakceptowali działania Mazowieckiej Izby zmierzające do odzyskania ośrodka doradztwa w Poświetnym, który przed wojna był własnością  Izby Rolniczej jako jej ośrodek szkoleniowy. Zaapelowano do wszystkich izb rolniczych o organizacje imprez i uroczystości akcentujących X rocznice powrotu samorządu rolniczego na polską wieś.

Przypominamy, ze ustawa o izbach rolniczych uchwalona została 14 grudnia 1995 roku a pierwsze wybory do rolniczego samorządu odbyły się jesienią 2006 roku.


POWIĄZANE

Krajowa Rada Izb Rolniczych informuje, że jest organizatorem wypoczynku letniego...

Na wniosek wicepremiera, ministra rolnictwa i rozwoju wsi Henryka Kowalczyka pre...

Ponad dwustu dolnośląskich sołtysów przyjechało w czwartek, 10 marca do Wrocławi...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę