aaa_TSW_2023
CTR_2023

Przemysł mięsny Estonii

27 czerwca 2005

Estoński przemysł mięsny z ok. 16% udziałem w ogólnej produkcji przemysłu spożywczego jest trzecią co do wielkości gałęzią tego przemysłu. Według danych Estońskiego Urzędu Weterynarii i Żywności obecnie w Estonii jest zarejestrowanych 145 przedsiębiorstw tej branży, w tym 18 dużych i 127 małych.

W Estonii do małych przedsiębiorstw zalicza się: rzeźnie, w których dokonuje się uboju do 20 zwierząt tygodniowo i nie więcej jak 1000 rocznie; zakłady porcjujące tygodniowo do 5.000 kg mięsa bez kości; przedsiębiorstwa przetwórcze wytwarzające do 7.500 kg wyrobów mięsnych tygodniowo.

Natomiast na rynku dominują firmy duże, gdyż 80% sprzedaży mięsa i jego przetworów pochodzi z 4 największych firm.

W 2002 roku w porównaniu z rokiem poprzednim liczba przedsiębiorstw ogółem zmalała o 74 (o 33,8%), przy czym ilość dużych operatorów zwiększyła się o 3. Ogółem, na przestrzeni czterech ostatnich lat liczba przedsiębiorstw przemysłu mięsnego uległa niemalże dwukrotnemu zmniejszeniu.

Upadek dotknął przede wszystkim przedsiębiorstwa małe, które nie były w
stanie sprostać warunkom technologicznym produkcji i tym samym, wymogom bezpieczeństwa żywności, wynikającym z nowej Ustawy o żywności i rozporządzenia Ministra Rolnictwa w sprawie zarządzania produkcją i warunkami technologicznymi (zgodne z wymogami UE). Aktualnie, wymogi te spełnia 9 z 18-tu dużych przedsiębiorstw i 70 ze 127 małych. Nadal także, ani jedno przedsiębiorstwo branży mięsnej nie uzyskało certyfikatu Unii Europejskiej.

Pod koniec 2002 roku w przemyśle mięsnym zatrudnionych było 1980 osób, co stanowiło 2,4% wszystkich zatrudnionych w przemyśle przetwórczym, a średnia płaca wyniosła 5918 EEK (średnia krajowa za IV kw. 2002 roku wyniosła 6512 EEK).

Według wstępnych danych produkcja mięsa w Estonii w 2002 roku wyniosła około 57,8 tys. ton, co stanowi ok.38% poziomu produkcji 1991 roku. Główną przyczyną tak znaczącego spadku produkcji, poza ogólnym kryzysem estońskiego rolnictwa, jest całkowite wstrzymanie eksportu do Rosji (od dłuższego czasu Rosja utrzymuje podwójne cła na import estońskich towarów) oraz niskie ceny na rynku krajowym.

Krajowa produkcja nie zaspokaja potrzeb rynku, który w ok. 35% jest pokrywany z importu, w tym głównie z krajów UE. W 2001 roku wartość importu wyniosła około 750,3 mln EEK i była wyższa o 16,1% niż w roku 2000.

Natomiast, w ubiegłym roku po raz pierwszy od kilku lat odnotowano 22% spadek importu mięsa, który wyniósł 40549 t na ogólną wartość 583,7 mln EEK. Związane to było z wprowadzeniem przez Estonię, ze względów sanitarnych, zakazu importu mięsa aż z 27 krajów.

Ocenia się, że w latach 1999-2002 wartość inwestycji w przemyśle mięsnym (głównie zagranicznych) wyniosła ogółem około 280 mln EEK, z czego najwięcej środków zainwestowano w roku 2001 - ok. 87,7 mln EEK (w tym 5 mln na środki transportu).

W opinii tutejszego Ministerstwa Rolnictwa doprowadzenie całego sektora mięsnego do zgodności z przepisami ustawy o żywności wymagać będzie zainwestowania około 360 mln EEK.


POWIĄZANE

Nowym członkiem Stowarzyszenia została spółkaLorenzPolska-wiodący producent euro...

Najnowszy, czerwcowy raport FAS USDA przedstawil dla amerykańskich eksporterów p...

ZZR "KORONA" w woim ostatnim komunikacie poinformował, że wczoraj, 13.06 Rada Mi...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę