aaa_TSW_2023
CTR_2023

UE: Zmienność cen tusz wieprzowych w 2005

13 marca 2006

Cena mięsa wieprzowego jest uzależniona od wielu czynników, wśród których do najważniejszych zalicza się cenę paszy, popyt i podaż tuczników na rynku. Te czynniki powodują, cykliczne występowanie co pewien okres tzw. dołków i górek świńskich. Na początku XXI w. świat jest globalną wioską, a przewóz mięsa i żywych zwierząt stanowi coraz mniejszy problem. W wielu państwach, mimo samowystarczalności w produkcji wieprzowiny, obroty handlowe z innymi krajami były znaczne. Tak też działo się w krajach UE, które mimo samowystarczalności handlowały ze sobą w ramach struktur europejskich oraz wysyłały tusze i mięso m.in. do Rosji, czy też Japonii.

Ceny wieprzowiny były przedstawiane w poszczególnych krajach członkowskich UE dla tusz wieprzowych w klasie E. Notowania cenowe w poszczególnych krajach UE-15 były bardzo zróżnicowane w zależności od kraju i miesiąca. Najwyższe średnioroczne ceny, wśród znaczących producentów wieprzowiny, otrzymywali za sprzedane tuczniki rolnicy z Wielkiej Brytanii i Niemiec, a najniższe z Holandii i Danii. W Wielkiej Brytanii, z wyjątkiem stycznia i lutego, średniomiesięczne ceny tusz wieprzowych utrzymywały się w 2005 r. na tym samym poziomie około 1,5 euro/kg. Stabilność cen u największych producentów wieprzowiny w UE była widoczna w Holandii i Belgii. W pozostałych państwach zmiany cen tusz wieprzowych w poszczególnych miesiącach były zauważalne. Przykładowo w Hiszpanii ta cena w styczniu wynosiła 1,35 euro/kg tuszy, w czerwcu 1,62 euro/kg, a w listopadzie obniżyła się do 1,26 euro/kg.

Mniejsze wahania cenowe w poszczególnych miesiącach występowały u naszych sąsiadów w Niemczech, gdyż te zmiany zawierały się w granicach 1,39-1,53 euro/kg. Ogólnie zauważyć można, że w większości państw UE-15 najniższecenyza 1 kg tuszy były w styczniu, a najwyższe w czerwcu.

Najwyższe ceny za tusze wieprzowe w krajach UE-15 uzyskiwali rolnicy z Grecji. Skala produkcji wieprzowiny w Grecji była niewielka i ten rynek miał małe znaczenie. Ceny tusz wieprzowych w tym kraju w 2005 r. spadały od stycznia do kwietnia, gdy osiągnęły poziom 1,54 euro/kg. W kolejnych miesiącach nastąpił szybki wzrost ceny do poziomu 1,91 euro/kg w lipcu. Cena tusz wieprzowych w Grecji w grudniu wyniosła 1,98 euro/kg. Na drugim biegunie pod względem cenowym była Dania. Ceny tusz wieprzowych w tym państwie w 2005 r. utrzymywały się na poziomie około 1,2 euro. Dania była jednym z największych producentów wieprzowiny w UE-15. Na skutek niskich cen na rynku krajowym Dania eksportowała tuczniki do innych państw członkowskich, np. Polski, gdzie były one ubijane.

Średnioroczne ceny tusz wieprzowych w 2005 r. u noowoprzyjętych (maj 2004 r.) państw członkowskich UE były na zbliżonym poziomie, jak na rynkach krajów "starej" UE. Najwyższe ceny za 1 kg tuszy wieprzowej kl. E płacono rolnikom na Cyprze i Malcie, a najniższe w Estonii i Polsce. Produkcja wieprzowiny na Malcie była na niskim poziomie, a ceny przez cały rok były bardzo stabilne (1,60 euro/kg). W mniejszym stopniu średniomiesięczne ceny były stabilne w innych państwach. Duże wahania cenowe występowały w 2005 r. na Litwie (od 1,36 do 1,5 euro/kg), na Węgrzech (od 1,29 do 1,51 euro/kg) oraz w Czechach (od 1,31 od 1,53 euro/kg).

Najwyższe, wśród "nowych" krajów UE ceny za 1 kg tuszy wieprzowej otrzymywali rolnicy z Cypru. W tym państwie cena spadała nieznacznie do marca, gdy osiągnęła poziom 1,36 euro/kg. Od tego momentu rozpoczął się wzrost, a cena w grudniu wyniosła 1,87 euro/kg. Najniższe zaś ceny były w Estonii. Podobnie, jak w Danii, ceny w Estonii były stabilne w ciągu roku (około 1,37 euro/kg). Produkcja wieprzowiny, zarówno na Cyprze, jak i w Estonii była na niskim poziomie.

Ceny mięsa wieprzowego w krajach "starej" UE, jak i wśród nowych państw członkowskich były w 2005 r. na podobnym poziomie. Wahania w ciągu roku w poszczególnych państwach były bardzo zróżnicowane. Aby dokładnie zrozumieć tendencje na danym rynku trzeba przeanalizować przede wszystkim ceny paszy (zbóż), eksport i import mięsa oraz podaż i popyt. Ceny tusz wieprzowych w Polsce były na niskim poziomie, w porównaniu do innych państw UE. Znając ceny tusz wieprzowych w różnych krajach UE przetwórcy tego rodzaju mięsa w Polsce chcący zwiększyć wolumen produkcji mogą planować eksport na najbardziej atrakcyjny rynek zbytu.


POWIĄZANE

Nowym członkiem Stowarzyszenia została spółkaLorenzPolska-wiodący producent euro...

Najnowszy, czerwcowy raport FAS USDA przedstawil dla amerykańskich eksporterów p...

ZZR "KORONA" w woim ostatnim komunikacie poinformował, że wczoraj, 13.06 Rada Mi...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę