CTR_80917

Jakość handlowa i bezpieczeństwo zdrowotne jaj spożywczych-opracowanie Krajowej Izby Producentów Drobiu i Pasz w Poznaniu

25 czerwca 2007
 Jakość handlowa i bezpieczeństwo zdrowotne jaj spożywczych

 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 1028/2006 z dnia 19 czerwca 2006r. w sprawie norm   handlowych w odniesieniu do jaj (DZ. URZ. UE L 186/1)
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 557/2007 z dnia 23 maja 2007r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania Rozporządzenia Rady (WE) nr 1028/2006 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do jaj (DZ.URZ. UE l 132/5).
Nowe przepisy wejdą w życie 1 lipca 2007r., uchylą rozporządzenia nr 1907/90 i 2295/2003.

Główne cele ustanowienia nowych przepisów jakości handlowej:
 • uproszczenie przepisów
 • dostosowanie do przepisów higienicznych.


Nowy stan prawny wymagać będzie znajomości przepisów ogólnych z zakresu:
 • wymagań higienicznych-
określonych w Rozporządzeniach Parlamentu Europejskiego i Rady nr 178/2002, nr 852/2004, nr 853/2004, nr 854/2004 i 882/2004
Teksty unijnych rozporządzeń higienicznych dostępne są na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii- www.wetgiw.gov.pl podstrona Akty prawne Unii Europejskiej dotyczące obszaru higieny produktów pochodzenia zwierzęcego.
 • znakowania żywności-
określonych w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2002r. w sprawie znakowania środków spożywczych i dozwolonych substancji dodatkowych (Dz. U. NR 220, poz. 1856 z późniejszymi zmianami.
Wymagania ogólne dotyczące znakowania żywności zostały wdrożone do krajowego prawa na podstawie Dyrektywy 2000/13 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 marca 2000r. w sprawie zbliżenia ustawodawstwa Państw Członkowskich w zakresie etykietowania, prezentacji i reklamy środków spożywczych.

Najważniejsze zmiany w przepisach jakości handlowej jaj:
 • obowiązek znakowania na skorupie jaj klasy B w obrocie pomiędzy krajami członkowskimi.
 • znak: okrąg o średnicy co najmniej 12 mm, biegnący wokół litery „B” lub łatwo widocznego kolorowego punktu o wysokości lub średnicy co najmniej 5  mm.

Terminy klasyfikacji:
 • jaja muszą być klasyfikowane, znakowane i pakowane w ciągu dziesięciu dni od dnia, w którym zostały zniesione.
 • jaja ekstra świeże (do dziewięciu dni od zniesienia) klasyfikuje się, znakuje i pakuje w ciągu czterech dni.

Znakowanie opakowań:
 • nie wprowadzono zmian w oznaczaniu opakowań do jaj.
 • zakres obowiązkowych znaków będzie taki sam jak dotąd.

Należy pamiętać o wymaganiach:
 • znaczenie kodu producenta musi być objaśnione na opakowaniu lub wewnątrz opakowania.
 • specjalny warunek przechowywania jaj należy rozumieć jako wskazówkę dla konsumenta: „jaja po zakupie należy przechowywać w warunkach chłodniczych”.

Oznaczenia fakultatywne:
Dobrowolne deklaracje jakości handlowe nie mogą:
 • wprowadzać konsumenta w błąd co do tożsamości produktu,
 • właściwości,
 • pochodzenia,
 • sposobu produkcji,
 • sugerować, że produkt posiada specjalne właściwości, jeżeli ich nie posiada lub jeżeli inne podobne produkty posiadają takie właściwości.

Stosowanie wszelkich oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych o charakterze komercyjnym na opakowaniach będzie wymagało potwierdzenia i udokumentowania.

Oświadczenie żywieniowe oznacza każde oświadczenie, które stwierdza, sugeruje lub daje do zrozumienia, że dana żywność ma szczególne właściwości odżywcze, np. ze względu na poziom energii lub ilość substancji odżywczych.

Oświadczenie zdrowotne oznacza każde oświadczenie, które stwierdza, sugeruje lub daje do zrozumienia, że istnieje związek pomiędzy kategorią żywności, daną żywnością lub jednym z jej składników, a zdrowiem.
Oświadczenia te muszą z dniem 1 lipca 2007r. spełniać kryteria określone w:
Rozporządzeniu (WE) nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006r. w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności.

Krajowy program zwalczania salmonelli w stadach towarowych kur nieśnych obowiązywać będzie do 1 lutego 2008r. na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów.
Opinia Krajowej Izby na temat projektu krajowego programu na 2008r.
 • Cel wspólnotowy- 40% redukcja stad z wynikiem pozytywnym w 2008r. powinna odnosić się do wyników monitoringu z 2007r. a nie do wyników badań podstawowych z przełomu 2004/2005.
 • Izba domaga się, aby do realizacji tego celu posłużyć się wynikami dobrowolnego monitoringu, prowadzonego na podstawie instrukcji głównego lekarza weterynarii nr GIWz. 400.D- 20/06 z dnia 21 września 2006r.
 • Krajowa Izba zgłosiła wniosek o odpowiednie zmiany ustawy o ochronie zdrowia zwierząt, zapewniające warunki prawne do wypłaty odszkodowań dla właścicieli stad likwidowanych z nakazu powiatowego lekarza weterynarii.

Polityka Rolna Rządu nieprzychylna wielkotowarowej produkcji zwierzęcej
Zagrożenia dla polskiego sektora drobiu i jaj:
 • zakaz stosowania w Polsce surowców GMO do produkcji pasz- od 12 sierpnia 2008r.
 • projekt ustawy o przeciwdziałaniu uciążliwości zapachowej
 • uległość resortu rolnictwa wobec wszelkich zamiarów Unii Europejskiej dotyczących ograniczania produkcji drobiarskiej metodami zaostrzania norm ochrony i dobrostanu zwierząt- przykładem postawa w sprawie Dyrektywy Dobrostanowej dotyczącej brojlerów.
 • brak zainteresowania wnioskiem sektora jaj z czerwca 2006r. o przedłużeniu użytkowania tradycyjnych klatek dla kur nieśnych.
 • brak wsparcia resortu rolnictwa w sprawie wniosku o uchylenie niezgodnej z prawem podatkowym interpretacji Ministerstwa Finansów dotyczącej zasad rozliczeń z podatku dochodowego przez działy specjalne produkcji rolnej.
 • nadinterpretacje przepisów ochrony środowiska oraz regulacji dotyczących zagospodarowania nawozów naturalnych
 • pominięcie w PROW na lata 2007-2013 wsparcia inwestycji w Zakładach Wylęgu Drobiu i Zakładach Pakowania Jaj prowadzących działalność: hurtowa sprzedaż jaj- nr PKD 51.33.Z
 • powołanie przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi organu pomocniczego- Zespołu do spraw oceny oddziaływania chowu zwierząt na środowisko, zdrowie ludzi oraz zdrowie i dobrostan zwierząt
 • zadania i skład zespołu, z udziałem radykalnych obrońców zwierząt i przeciwników wielkotowarowej produkcji wskazują, że organ ten jest powołany do kreowania polityki rolnej adresowanej przeciwko tej produkcji
 • dla producentów niepokojące powinny być zadania tego zespołu:
 • przekładanie propozycji działań w zakresie informowania konsumentów o pochodzeniu żywności,
 • współudział w upowszechnianiu informacji o zdrowej żywności
Standardowe produkty pochodzące z wielkotowarowej produkcji mogą zostać nie uznane jako bezpieczna żywność (zdrowa żywność)

POWIĄZANE

Pojawienie się w ubiegłym tygodniu ogniska  wirusa grypy ptaków o niskiej zjadli...

W Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puław...

W dużych sieciach handlowych zaczyna brakować jaj. Powodem są wyższe ceny, które...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum
Jestesmy w spolecznosciach:

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Zgłoś uwagę