informacje
o stosowaniu
® zarejestrowana nazwa ADAMA Polska

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

ARiMR przypomina - Rolnicy powinni na bieżąco informować Agencję o zmianach w stadzie zwierząt swojego gospodarstwa.

2 grudnia 2008
Przypominamy, że właściciele zwierząt i podmioty prowadzące zakłady przetwórcze zobowiązani są do systematycznego zgłaszania do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informacji o zdarzeniach dotyczących posiadanego pogłowia zwierząt gospodarskich oraz dokonaniu unieszkodliwieniu zwłok zwierząt padłych.

Właściciele bydła zobowiązani są w terminie 7 dni od zaistnienia zdarzenia poinformować Biuro Powiatowe ARiMR (na drukach udostępnionych przez ARiMR) o urodzeniach, przemieszczeniach, ubojach lub padnięciach zwierząt.

Właściciele świń zobowiązani są w terminie 30 dni od zaistnienia zdarzenia poinformować BP ARiMR (na drukach udostępnionych przez ARiMR) o urodzeniach, przemieszczeniach, ubojach lub padnięciach zwierząt.

Właściciele owiec/kóz zobowiązani są do zgłoszenia w BP ARiMR oznakowania zwierząt (jagniąt, koźląt) przed opuszczeniem siedziby stada jednak nie później niż 180 dni od dnia urodzenia, a o pozostałych zdarzeniach tj. przemieszczeniach, ubojach lub padnięciach zwierząt w terminie 7 (na drukach udostępnionych przez ARiMR).

Agencja przypomina, że przepisy o identyfikacji i rejestracji zwierząt zobowiązują właścicieli zwierząt do prowadzenia Księgi Rejestracji Stada w każdej siedzibie oddzielnie dla przebywających tam gatunków zwierząt gospodarskich podlegających przepisom ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz.U.91 poz. 872 ze zm.). Przestrzeganie przepisów w/w ustawy kontrolowane będzie od 2009 roku przez pracowników Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej (uprawnionych do przeprowadzania kontroli wymogów wzajemnej zgodności - cross-compliance).

Trzeba wyjaśnić, że wymogi wzajemnej zgodności nakładające na rolników prowadzących gospodarstwa obowiązek przestrzegania zasad dobrej kultury rolnej i zarządzania gospodarstwem rolnym w sposób, który nie stwarza zagrożeń dla zdrowia ludzi i zwierząt oraz środowiska naturalnego, zostały uregulowane w polskim prawodawstwie. Nowością jest natomiast to, że od przyszłego roku rolnika, który złożył wniosek w ARiMR o przyznanie jednej z wymienionych wyżej płatności, może odwiedzić kontroler, aby sprawdzić czy w gospodarstwie przestrzegane są wymogi wzajemnej zgodności. Każda stwierdzona niezgodność będzie oceniana pod kątem dotkliwości, zasięgu, trwałości i ewentualnej powtarzalności niezgodności. Kontrolerzy w pierwszej kolejności będą musieli ocenić, czy stwierdzona niezgodność z wymogami wynika z nieumyślnego działania rolnika (zaniedbanie), czy też jest umyślnym działaniem.

W przypadku, gdy stwierdzona niezgodność będzie wynikała z zaniedbań rolnika, obniżka płatności wyniesie 3% całkowitej kwoty płatności bezpośrednich. Na podstawie raportu z kontroli może być wydana decyzja o obniżeniu skali potrącenia do 1% lub podwyższeniu do 5% całkowitej kwoty. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest odstąpienie od nałożenia sankcji finansowych.

Natomiast w przypadkach, gdy kontrolerzy stwierdzą powtarzające się niezgodności, nałożona sankcja będzie trzykrotnie wyższa, ale nie może przekroczyć 15% całkowitej kwoty płatności bezpośrednich (procent potrącenia zostanie pomnożony przez trzy).

W tych przypadkach, gdy kontrolerzy stwierdzą, że rolnik celowo dopuścił w swoim gospodarstwie do niezgodności z zasadami cross compliance, nałożona sankcja będzie obniżała kwotę należnej płatności obszarowej o 20%. W takich przypadkach  ARiMR może, na podstawie oceny zawartej w protokole z czynności kontrolnych, wydać decyzję o obniżeniu nakładanych sankcji do poziomu 15% płatności lub, w drastycznych przypadkach, może całkowicie pozbawić rolnika dopłat.

Warto dodać, że m.in. dla wygody rolników i przetwórców ARiMR uruchomiła i prowadzi elektroniczny system identyfikacji i rejestracji zwierząt, który pozwala na przekazywanie informacji o zmianach w stadzie za pośrednictwem Internetu. Rolnicy i przetwórcy zainteresowani elektronicznym przesyłaniem zgłoszeń o rejestracji zwierząt mogą składać wnioski o założenie konta i przydzielenie loginu do systemu informatycznego ARiMR. Wnioski należy złożyć w Biurze Powiatowym ARiMR, które następnie przydzieli właścicielowi stada login i kody dostępu do Systemu Informatycznego ARiMR. Wzór wniosku jest umieszczany na stronie internetowej Agencji www.arimr.gov.pl. Z elektronicznego systemu korzysta już ok. 4 tys. właścicieli stad.


POWIĄZANE

Jako społeczeństwo rozwijające się dopiero od niedawna poczuliśmy konieczność db...

GMO (organizmy modyfikowane genetycznie) - powstają sztucznie na skutek wprowadz...

Celem standardu Polskiej Izby Mleka  (PIM) „Bez GMO”  jest promocja najlepszych ...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę