CTR_80917FestiwalZupSwiata_250817_750

Dzierżawa kwot mlecznych tylko do 31 stycznia

11 stycznia 2008
Agencja Rynku Rolnego uprzejmie informuje, że 31 stycznia 2008 roku upływa termin składnia wniosków od producentów mleka o zatwierdzenie umowy oddania w używanie (dzierżawę) indywidualnej ilości referencyjnej (IIR) w roku kwotowym 2007/2008.
Dostawca może część swojej kwoty mlecznej (IIR) oddać w używanie (wydzierżawić) innemu dostawcy. Musi jednak pamiętać, że oddanie w używanie traktowane jest jako NIEWYKORZYSTANIE IIR. Jeżeli dostawca do końca danego roku kwotowego nie ykorzysta 70% IIR, która przysługiwała mu na dzień 1 kwietnia tego roku kwotowego, to niewykorzystana część IIR (w tym również część oddana w używanie) zostanie mu cofnięta.

Przy zawieraniu umowy oddania w używanie IIR należy pamiętać, że:
· Oddać w używanie można tylko niewykorzystaną w danym roku kwotowym IIR lub jej część.
· Umowa oddania w używanie IIR jest ważna w okresie jednego roku kwotowego (tj. od 1 kwietnia do 31 marca następnego roku). Wygasa ona automatycznie ostatniego dnia roku kwotowego, tj. 31 marca. Jeżeli dostawca zamierza ponownie oddać w używanie IIR – musi zawrzeć nową umowę.
· Umowa oddania w używanie IIR może być zawarta wyłącznie pomiędzy dostawcami hurtowymi, dostawcami bezpośrednimi lub dostawcą hurtowym a dostawcą bezpośrednim, posiadającymi gospodarstwa rolne na terenie działania tego samego Oddziału Terenowego ARR (tego samego województwa).
· Umowa oddania w używanie IIR musi być zawarta w formie pisemnej i podpisana przez obie strony (oddającego w używanie i biorącego w używanie).
· Wniosek o zatwierdzenie umowy oddania w używanie IIR składa się od 1 sierpnia do 31 stycznia danego roku kwotowego.
· IIR może być oddawana w używanie nie dłużej niż przez trzy kolejne lata kwotowe.

W przypadku oddania w używanie IIR dla dostawcy hurtowego, oddający musi
– w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy – przedstawić jej kopię w podmiocie skupującym, aby uzyskać potwierdzenie stopnia wykorzystania IIR. Podmiot skupujący potwierdza stopień wykorzystania IIR we wniosku o zatwierdzenie umowy oddania w używanie IIR (na formularzu ARR). Wypełniony wniosek wraz z kopią zawartej umowy oraz dokumentami potwierdzającymi posiadanie gospodarstwa rolnego (przez obie strony umowy) oddający IIR składa osobiście lub przesyła do OT ARR (właściwego dla swojego miejsca zamieszkania albo siedziby) w terminie od 1 sierpnia do 31 stycznia danego roku kwotowego (liczy się data nadania w placówce pocztowej).

W przypadku oddania w używanie IIR dla dostawcy bezpośredniego, oddający
– niezwłocznie po zawarciu umowy – składa osobiście lub przesyła do OT ARR (właściwego dla swojego miejsca zamieszkania albo siedziby), w terminie od 1 sierpnia do 31 stycznia danego roku kwotowego, wypełniony wniosek o zatwierdzenie umowy oddania w używanie IIR (na formularzu ARR) wraz z kopią zawartej umowy oraz dokumentami potwierdzającymi posiadanie gospodarstwa rolnego (przez obie strony umowy).

Po zawarciu umowy oddania w używanie IIR i zatwierdzeniu jej przez dyrektora Oddziału Terenowego ARR, umowy tej nie można wypowiedzieć ani rozwiązać.
Formularz wniosku o zatwierdzenie umowy oddania w używanie indywidualnej
ilości referencyjnej dostępny jest na stronie internetowej www.arr.gov.pl w zakładce „Kwotowanie produkcji mleka – Formularze”.
Telefoniczny Punkt Informacyjny ARR udziela informacji pod numerem (022) 661-72-72 – wszystkim beneficjentom zainteresowanym problematyką związaną z kwotowaniem produkcji mleka. Czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00.  Konsultantom TPI można również zadawać pytania dotyczące mechanizmów WPR administrowanych przez ARR drogą elektroniczną, korespondencję należy kierować pod adres e-mail: tpi@arr.gov.pl.

POWIĄZANE

V Ogólnopolski Festiwal Serów i Twarogów Polskiego Mleczarstwa przyciągnął smako...

Na światowym rynku mleka utrzymuje się silna nierównowaga pomiędzy cenami tłuszc...

Jedna z największych mleczarni w USA: Dairy Farmers of America (DFA) zawarła umo...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum
Jestesmy w spolecznosciach:

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Zgłoś uwagę