aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

2 października 2002
Szacunkowa wartość przetargu – powyżej 30 000 euro.

Szpital Wojewódzki, 45-372 Opole, ul. Kośnego 53, lok. 202, woj. opolskie, pow. m. Opole, tel. 077 4433121, fax 077 4433021, www.szpital-wojewodzki.opole.pl, e-mail: swzp@pro.onet.pl, ogłasza przetarg nieograniczony na zakup i dostawa mleka i jego przetworów. (PKWiU: 15.51.1)

Miejsce realizacji – Magazyn Żywnościowy Szpitala Wojewódzkiego w Opolu przy ul. Kośnego 53.

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

Termin realizacji (wymagany) – Przez okres 12 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

  • cena (koszt) – 80%,
  • gwarancja stałości cen – 15%,
  • termin płatności – 5%.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena: 30,00 zł) można odebrać w siedzibie zamawiającego, lok. Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych Szpitala Wojewódzkiego w Opolu pok. 202, za zaliczeniem pocztowym.

Uprawniony do kontaktów z oferentami – Ryszard Czernecki, e-mail: swzp@pro.onet.pl, tel. 077-4433121, lok. 202, w godz. 7:30 do 15:00.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. Sekretariat Dyrekcji Szpitala Wojewódzkiego w Opolu przy ul. Kośnego 53.

Termin składania ofert upływa dnia 17.10.2002 o godzinie 11:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 17.10.2002 o godzinie 11:05 w siedzibie zamawiającego, lok. Sala konferencyjna Dyrekcji Szpitala Wojewódzkiego w Opolu przy ul. Kośnego 53.

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7 ustawy o zamówieniach publicznych, spełniający warunki dodatkowe:

  • ujęte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 164 z dnia 26.09.2002

POWIĄZANE

Sekretariat Prezesa Zarządu ZPPM, Pana Marcina Hydzika,  przesyłał do Pierwszego...

- Polskie mleczarnie zaczynają już zmniejszać gramaturę opakowań - ich tarę - za...

W terminie 19-23 lutego 2024 r., członków Polskiej Izby Mleka tj.  Spółdzielczą ...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę