aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

2 października 2002
Szacunkowa wartość przetargu – powyżej 30 000 euro.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowy Szpital Specjalistyczny, 37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4, woj. podkarpackie, pow. stalowowolski, tel. (015) 8433201, 8433397, fax (015) 8433201, e-mail: planeta3@poczta.onet.pl, ogłasza przetarg nieograniczony na cykliczne dostawy artykułów mleczarskich. (PKWiU: 15.51.5)

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

Dopuszcza się składanie ofert równoważnych.

Termin realizacji (wymagany) – 1 rok od daty podpisania umowy.

Wadium – 1000 zł.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

  • cena (koszt) – 80%,
  • termin płatności ponad 45 dni – 20%.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena: 25 zł) można odebrać w siedzibie zamawiającego, lok. Dział Zamówień Publicznych – Administracja, pok. 7, za zaliczeniem pocztowym.

Uprawniona do kontaktów z oferentami – mgr inż. Elżbieta Pamuła, e-mail: planeta3@poczta.onet.pl, tel. (015) 8433201, lok. Dział Zamówień Publicznych - Administracja, pok. 7, w godz. 9:00-12:00.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. Dział Zamówień Publicznych – Administracja, pok. 7.

Termin składania ofert upływa dnia 31.10.2002 o godzinie 11:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 31.10.2002 o godzinie 11:30 w siedzibie zamawiającego, lok. Dział Zamówień Publicznych – Administracja, pok. 7.

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7 ustawy o zamówieniach publicznych, spełniający warunki dodatkowe:

  • spełniają warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
  • zapewnią min. 45-cio dniowy termin płatności.
Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 166 z dnia 30.09.2002

POWIĄZANE

Zapraszamy do udziału w trzeciej edycji kampanii "Lowe Krowe"! Poprzednie edycje...

Sekretariat Prezesa Zarządu ZPPM, Pana Marcina Hydzika,  przesyłał do Pierwszego...

- Polskie mleczarnie zaczynają już zmniejszać gramaturę opakowań - ich tarę - za...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę