aaa_TSW_2023
CTR_2023

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

4 listopada 2002
Szacunkowa wartość przetargu – powyżej 30 000 euro.

Przedsiębiorstwo Państwowe Uzdrowisko Rymanów S.A., 38-481 Rymanów-Zdrój, ul. Zdrojowa 48, woj. podkarpackie, pow. krośnieński, tel. 013 4357401, fax 013 4357475, www.uzdrowisko-rymanow.com.pl, e-mail: biuro@uzdrowisko-rymanow.com.pl, ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę mleka oraz nabiału do obiektów Uzdrowiska. (PKWiU: 15.5.)

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

Termin realizacji (wymagany) – 2003 rok.

Wadium – 1500 zł.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

  • cena (koszt) – 80%,
  • warunki płatności – 20%.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena: 40 zł) można odebrać w siedzibie zamawiającego, lok. 48, za zaliczeniem pocztowym.

Uprawniony do kontaktów z oferentami – Marian Dziemba, tel. 013 4357401, lok. 48, w godz. 10:00-13:00.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. 48.

Termin składania ofert upływa dnia 11.12.2002 o godzinie 09:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 11.12.2002 o godzinie 12:00 w siedzibie zamawiającego, lok. 48.

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7 ustawy o zamówieniach publicznych, spełniający warunki dodatkowe:

  • spełniają warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 181 z dnia 29.10.2002

POWIĄZANE

    Wpływ dostępności paszy na pastwisku na wydajność mleka (linia niebieska) i ...

Wzrost kosztów surowców, pracy i produkcji przy jednoczesnym spadku cen na świat...

Dobrostan zwierząt jest kluczowym aspektem naszego społeczeństwa, obejmującym do...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę