Biometan
a_bio-expo_ptak_750śniadanie_750

Wczesne wykrywanie klinicznego i podklinicznego mastitis- ALIMA BIS

27 sierpnia 2006

Mastitis jest najkosztowniejszą chorobą dotykającą stada krów mlecznych. Straty hodowców wynikają ze spadku produkcji mleka, brakowania i padnięcia krowy. Straty te spowodowane są przez podkilniczne mastitis, które nie objawia się widzialnymi symptomami. Mastitis można wykrywać za pomocą jednego z dostępnych testów, jakim jest bieżący pomiar przewodności elektrycznej mleka. Wieloletnie badania na 4 fermach mlecznych w Izraelu miały na celu sprawdzenie systemu zarządzania stadem Afimilk we wczesnym wykrywaniu mastitis.

Przy wystąpieniu mastitis wzrasta przewodność elektryczna ze względu na wzrost Na+ i Cl- oraz spadek K+ i laktozy. Zmiany przewodności elektrycznej mleka badane przez urządzenia zamontowane w linii udojowej, są podstawą do komputerowego systemu zarządzania stadem. System ten rejestruje pomiary przewodności mleka podczas każdego doju i wskazuje krowy o przewodności elektrycznej odstającej od normy. Podczas przepływu mleka przez mlekomierz sprawdzana jest każda 200 g porcja mleka, a największa wartość dla każdej sesji (rano, południe oraz wieczór) zapisywana jest w bazie danych. System oblicza średnią przewodność elektryczną mleka z ostatnich 10 dni i porównuje wynik do bieżącej przewodności. Krowy, których przewodność odstaje od ich normy, będą podejrzane o zakażenie, a kody dojami zasygnalizują konieczność sprawdzenia krowy. Dodatkowo, oprogramowanie może wygenerować raport zdrowia, na ekranie komputera lub jako wydruk. Badania rozpoczęte latem 1991 roku w 4 komercyjnych stadach, porównywały system bieżącej rejestracji przewodności mleka z testami bakteriologicznymi i testami NAG. Za każdym razem, gdy krowa była podejrzana o mastitis, pobierano próbkę mleka, zamrażano ją i wysyłano do laboratorium w celu przeprowadzenia analiz bakteriologicznych i testu NAG. Wszystkie podejrzane krowy we wszystkich farmach były wykrywane w pierwszej kolejności przez system Afimilk.

W badaniach przeprowadzonych na systemie Afimilk, patogeny znaleziono w 73 procentach próbek wykrytych w pierwszej kolejności przez system. W badaniach tych wyniki z pierwszej farmy bardzo pasowały z czwartej farmy, gdzie 75 procent alarmów systemu Afimilk okazało się pozytywnymi. Analiza bakteriologiczna próbek z drugiej farmy wskazała tylko 42 procentową korelację z obecnością patogenów, ale w teście NAG w 100 procentach próbek stwierdzono wysoki poziom, a wszystkie krowy od których pobrano próby wykazywały zewnętrzne objawy zapalenia. Spowodowane to było przypadkiem leptospyrosis (krętkowicy), nie zarejestrowanej przy rutynowych badaniach bakteriologicznych. W przypadku trzeciej farmy tylko 25 procent próbek zawierało patogeny, ale we wszystkich próbkach stwierdzono wysoki poziom testu NAG, prawdopodobnie z uwagi na krótki okres zapalenia. W 97 procentach próbek znaleziono patogeny lub wysoki poziom testu NAG. Z tych wstępnych badań wynika, że Afimilk jest skutecznym systemem wczesnego wykrywania mastitis. Badania te kontynuowano w celu zweryfikowania statystycznej słuszności osiągniętych wyników.

Pomiar przewodności umożliwia wykrywanie klinicznego mastitis przed wystąpieniem widocznych zmian w zdajanym mleku lub tkance wymienia. Pomiar przewodności pozwala wykrywać mastitis dwa lub więcej dojów przed wystąpieniem widocznych objawów. Podczas padań naukowych, kiedy krowy były leczone na podstawie przewodności zapobieżono przypadkom klinicznego mastitis. Krowy monitorowane na podstawie przewodności mleka miały dużo mniejszą liczbę komórek somatycznych i w krótszym okresie uzyskiwano poziom poniżej 400.000 komórek somatycznych niż u krów, u których zaobserwowano kliniczne mastitis. Również okres odseparowania mleka jest krótszy dla krów monitorowanych na podstawie przewodności.

Poza pomiarem przewodności elektrycznej system Afimilk monitoruje na bieżąco produkcję mleka, aktywność krów oraz ich wagę, co umożliwia pełne zarządzanie stadem krów mlecznych. Doświadczenia użytkowników dowodzą, że komputerowy system zarządzania stadem Afimilk można nazwać sercem współczesnej farmy mlecznej. System ten posiada nieograniczone możliwości dostosowania do indywidualnych potrzeb klienta.

Wyłącznym dystrybutorem systemu Afilmilk w Polsce jest firma P.P.H.U. A-Lima-Bis Sp. z o.o. ze Środy Wielkopolskiej, uczestnik targów Polagra-Farm 2006, Pawilon 1 (parter), XXI Krajowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych.

Więcej informacji: tel. 061 285 38 61
www.alimabis.com.pl 


POWIĄZANE

W dniach od 22 września do 19 października br. emitowana jest kampania telewizyj...

13 września hodowcy bydła mlecznego i osoby związane z branżą spotkali się w Gos...

Ruszyła kampania promująca świeże mleko z Piątnicy OSM Piątnica powraca z kampan...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)śniadanie_750_2
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę