GUS_230920_750x100_stat

Zmiany w ustawie o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych - komunikat ARR

16 lipca 2008
Agencja Rynku Rolnego informuje, że w związku z podpisaniem przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ustawy z dnia 12 czerwca 2008 r. o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych, wprowadzone zostaną m.in. zmiany w zakresie:
• Rozdziału krajowej rezerwy kwoty krajowej
Zmianie uległy progi ograniczające wielkość zwiększenia sprzedaży mleka lub przetworów mlecznych oraz wysokość kwoty indywidualnej, która może zostać przyznana z krajowej rezerwy.
W świetle przepisów powyższej ustawy, zwiększenie sprzedaży mleka lub przetworów mlecznych wykazane przez producenta w roku kwotowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek nie może być mniejsze niż 500 kg.
Natomiast wysokość kwoty indywidualnej przyznanej z krajowej rezerwy nie może być mniejsza niż 500 kg oraz nie może być większa niż 30 000 kg.
• Pobierania zaliczek na poczet opłaty wyrównawczej
W roku kwotowym 2008/2009 oraz 2009/2010 zniesiono nałożony na podmioty skupujące obowiązek pobierania od dostawców hurtowych na poczet opłaty wyrównawczej zaliczek w wysokości 20 groszy za każdy kilogram mleka wprowadzony do obrotu ponad przysługującą im kwotę indywidualną.
Tym samym podmioty skupujące w ww. latach kwotowych nie są obowiązane do prowadzenia rachunku bankowego wyodrębnionego do gromadzenia zaliczek.
Zaliczki pobrane przez podmioty skupujące w trakcie roku kwotowego 2008/2009 zostaną zwrócone dostawcom hurtowym.
W terminie 30 dni od dnia wejścia w życie ww. ustawy, Dyrektorzy Oddziałów Terenowych ARR, właściwi ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę dostawcy hurtowego, zobowiążą w drodze decyzji podmioty skupujące do zwrotu pobranych kwot zaliczek.
Przepisy ww. ustawy wchodzą w życie w terminie siedmiu dni po opublikowaniu w Dzienniku Ustaw.
Szczegółowe warunki przyznawania kwoty indywidualnej z krajowej rezerwy oraz formularz wniosku są dostępne na stronie internetowej www.arr.gov.pl
Telefoniczny Punkt Informacyjny ARR udziela informacji pod numerem (022) 661-72-72 wszystkim beneficjentom zainteresowanym mechanizmem kwotowania produkcji mleka.
TPI czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00. Konsultantom można również zadawać pytania drogą elektroniczną, korespondencję należy kierować na adres e-mail: tpi@arr.gov.pl.


POWIĄZANE

Najnowocześniejsza serownia firmy Glanbia Nutritionals o wartości 470 mln USD w ...

Według Głównego Urzędu Statystycznego cena skupu mleka we wrześniu 2020 r. wynio...

Estymacje produkcji mleka w 2020 r. w największym kraju Ameryki Południowej zost...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę