a_bio_expo_Ptak

Głos w sprawie stonki kukurydzianej

25 lipca 2007
Rozporządzenie przygotowane przez resort rolnictwa w sprawie zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się stonki kukurydzianej w całości jest nie poprawne pod względem merytorycznym i jest w sprzeczności z wieloma zasadami. Najważniejszym celem tego tematu jest znaczenie gospodarcze i ekonomiczne. Wielokrotnie zwracaliśmy na to uwagę jako Mazowiecka Izba Rolnicza już w styczniu, na dwudniowej konferencji w Brwinowie w obecności w-ce Ministra Chrapka, ale jak widać nasze uwagi poszły w przeciwną stronę.

Po co tyle naszego wysiłku w promowanie uprawy tej rośliny w naszym kraju jako rośliny przyszłości, która ma olbrzymie znaczenie jako roślina paszowa ( na ziarno i kiszonkę), jako warzywo ( kukurydza cukrowa i pop-corn) oraz jako roślina ozdobna – kolba.

  • W § 1 nakazy i zakazy nie są dobrą metodą w podejściu do tak poważnego tematu, tym bardziej że jesteśmy w gospodarce rynkowej. Jeśli chodzi o monitorowanie jest wskazane i prowadzone przez właściwe służby, natomiast ptk.3 jest już ingerencją w sferę ekonomiczną. Jeśli chodzi o zakres zarejestrowanych i dopuszczonych do stosowania środków chemicznych jest to znikomy procent na tle Unii Europejskiej. O tym problemie i zagrożeniu mówiliśmy na szkoleniach dla rolników z zakresu uprawy kukurydzy już 6-7 lat temu, lecz przez ten okres odpowiednie służby powołane do takich celów nie zrobiły nic. Powinna nastąpić rejestracja nowych bezpiecznych i tanich środków chemicznych do zwalczania nie tylko chrząszczy, ale również larw, które w naszym przekonaniu o wiele łatwiej zwalczyć wprowadzając łącznie z siewem nasion kukurydzy środki zapobiegające rozprzestrzenianiu się stonki. Larwa w glebie może przemieszczać się maksymalnie do 60-65 cm, jeśli nie napotka żywiciela – korzeni kukurydzy to ginie, a jeśli wejdzie w strefę korzeni, które są zabezpieczone chemicznie, również nie następuje żerowanie larw, które giną, a przez to nie ma chrząszczy, ta metoda jest o wiele tańsza i prostsza w zastosowaniu.
  • §2 ptk2 podpunkt a) jest nakazem drogim, bardzo, bardzo trudnym w zastosowaniu gdyż rośliny mają wówczas 2-3 m wysokości. Jest możliwe zastosowanie tylko dwóch środków chemicznych jeden dopuszczony Calipso około 10 lipca 2007, a drugi Karate. Największym problemem jest to, że trzeba posiadać opryskiwacz tzw. szczudłowiec, który nie będzie niszczył roślin kukurydzy. Na uszkodzonych roślinach  mogą się rozwijać grzyby z rodzaju fuzarium, które zawierają mytotoksyny,  a to są trucizny i przenoszą się w łańcuchu pokarmowym przez jaja, mleko, mięso do organizmu człowieka, wywołują choroby rakowe. Szczudłowiec taki kosztuje obecnie 350-500 tyś zł, jeśli na Mazowszu , w Małopolsce, w Świętokrzyskim średnia gospodarstwa wynosi 8 lub mniej ha, to kogo stać na takie urządzenie?
  • §2 ptk2 podpunkt b) zapis ten jest już mało skutecznym, gdyż jak wiadomo larwy wylęgają się od maja do końca sierpnia, więc siew po pierwszym lipca jest również nie skutecznym. Nasiona kwalifikowane kukurydzy nie są tanie, aby je można powszechnie stosować do poplonów.
  • §2 ptk2 podpunkt b) ust 2 jest mowa o monokulturze jak również nakazach, a trzeba pamiętać, że wielu rolników w kraju tę metodę stosuje i stosować musi, gdyż realizując wniosek w ramach inwestycji w gospodarstwie w biznesplanie rolnik zobowiązał się do pięcioletniego planu i jego realizacji, zostawiając weksel do wysokości zwrotu wynikającego z wniosku realizowanego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, pytanie jest bardzo proste, kto poniesie konsekwencje finansowe z tego powodu? Inne przypadki to gospodarstwa mleczne, które posiadają 25-30% użytków zielonych  na pozostałej części pól sieją kukurydzę na kiszonkę. Mając limity mleka, kredyty na budynki inwentarskie spełniające normy unijne, zakup wsadu 200-300 krów czy jałówek na kredyt, – kto poniesie odpowiedzialność za zamknięcie takich obór, czy o to nam chodzi?
  • § 5 jest nieczytelny i mało zrozumiały. Mówi się o strefie porażenia 1 km i strefie bezpieczeństwa 5 km. Z biologii tego owada wynika, że chrząszcz – owad dorosły może przemieszczać się rocznie od 50 do 100 km a w skrajnych przypadkach nawet dużo więcej, dlatego uważam, że lepszą, skuteczniejszą, prostszą, a przede wszystkim tańszą metodą jest zwalczania larw.
  • Dużym zagrożeniem dla rozprzestrzenianiu się stonki kukurydzianej jest import ziarna kukurydzy z krajów takich jak Węgry, Rumunia w 100% powierzchni zasiedlonych przez stonkę, a także Czech, Słowacji, a tego elementu w ogóle nie bierzemy pod uwagę. Natomiast przeszkadza nam przemieszczanie kukurydzy między strefami. W naszym kraju wiele gospodarstw bardzo rozdrobnionych położonych w dwóch a nawet trzech powiatach, co może mieć kolosalny wpływ na organizację jak i finanse w tym gospodarstwie.

Jednym ze skutecznych sposobów w ograniczeniu i rozprzestrzenianiu się stonki kukurydzianej jest dopuszczenie biotechnologii, gdzie w Hiszpanii, a ostatnio po wejściu do UE- Rumunia to liderzy w upowszechnianiu i wdrażaniu tej technologii na dużą skalę, natomiast pozostałe kraje UE poza naszym wprowadzają tę technologię. Nawet Rosja wprowadza tę technologię na szeroką skalę.
Reasumując - oceniając skutki regulacji w pkt 2 wejście w życie projektowanego rozporządzenia będzie miało bardzo poważny skutek finansowy przełożony na producentów – rolników, choć w podobnej sytuacji we Włoszech farmerzy otrzymywali pomoc finansową z budżetu państwa. Kukurydza  ma olbrzymi wpływ na rozwój sektora biopaliw, gdzie mamy obowiązek dodawania biokomponentów do paliw, czego nie robimy na odpowiednim poziomie mimo takiego obowiązku nałożonego przez UE.

  • pkt 3 wejście w życie projektowanego rozporządzenia będzie miało bardzo poważny wpływ na rynek pracy. Rolnicy mogą bankrutować i stawać się bezrobotnymi. Natomiast ograniczanie produkcji biopaliw ogranicza powstawanie nowych miejsc pracy.
  • pkt 4 wejście w życie projektowanego rozporządzenia będzie miało bardzo poważny wpływ na konkurencyjność, ograniczanie produkcji kukurydzy w kraju będzie powodowało zwiększony import, pogorszy to warunki ekonomiczne polskich producentów.
  • pkt 5 wejście w życie projektowanego rozporządzenia będzie miało bardzo poważny wpływ na rozwój regionalny, powstawanie grup producenckich, rozwój i powstawanie mieszalni pasz, powstawanie suszarni, ograniczy popyt na maszyny i urządzenia do technologii uprawy kukurydzy na ziarno i kiszonkę.

Projekt rozporządzenia znajduje się TUTAJ

POWIĄZANE

Kukurydza niezmiennie jest jednym z najbardziej popularnych gatunków uprawnych w...

Bez fosforu nie byłoby plonu. Rola tego makroelementu nie jest doceniana tak, ja...

Czasy, w których rolnik spontanicznie dobierał kierunek upraw i zasiadał do wios...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę