aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Kredyty, gwarancje i poręczenia oraz prolongaty – formy wsparcia rolników dotkniętych suszą

31 lipca 2006

Rolnicy, których gospodarstwa dotknęła klęska suszy, mogą skorzystać z trzech oferowanych im przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rodzajów wsparcia. Do wyboru mają prolongatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, wzięcie kredytu z dopłatą Agencji do oprocentowania, a także skorzystanie z udzielanych przez Agencję poręczeń i gwarancji.

Możliwość ubiegania się o prolongatę spłaty zobowiązań dotyczy rolników, którzy zaciągnęli kredyty obrotowe na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na obszarach dotkniętych klęską suszy, gradobicia, nadmiernych opadów atmosferycznych, wymarznięcia, powodzi, huraganu pożaru, plagi gryzoni lub osuwisk ziemi - Symbol KL/02. Okres prolongaty może wynieść do 5 lat. Decyzję taką podjął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a współpracujące z Agencją banki zostały o takiej możliwości poinformowane.

Banki mogą wydłużyć okres spłaty kredytów klęskowych obrotowych poza maksymalny pięcioletni okres stosowania dopłat do oprocentowania kredytów. ARiMR nie będzie jednak wówczas stosowała dopłat, a oprocentowanie kredytu nie będzie mogło być wyższe niż wynikające z umowy zawartej między ARiMR a bankiem.

Agencja może udzielać gwarancji lub poręczeń spłaty kredytów przeznaczonych na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na obszarach dotkniętych klęskami. Są one udzielane na oznaczony czas, do wysokości 80 proc. wykorzystanej kwoty kredytu wraz z odsetkami od kwoty objętej gwarancją lub poręczeniem, nie więcej jednak niż do łącznej kwoty 65 tys. zł. Z tytułu poręczenia lub gwarancji pobierana jest prowizja w wysokości 0,8 proc. kwoty poręczenia lub gwarancji.

Poręczenia lub gwarancje spłaty kredytów klęskowych mogą być udzielane poszkodowanym rolnikom wyłącznie za pośrednictwem banków, które podpisały z ARiMR umowę o współpracy. Obecnie są to: Mazowiecki Bank Regionalny S.A., Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., Bank Zachodni WBK S.A. oraz Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. Banki te wystąpiły do ARiMR o przyznanie limitów na udzielanie poręczeń kredytów klęskowych. Środki na ten cel w 2006 r. wynoszą 2 mln zł i zostały już rozdysponowane między banki.

Wnioski o udzielenie poręczenia rozpatrywane są w trybie uproszczonym - umożliwia to załatwienie wszelkich formalności bezpośrednio w placówkach bankowych. W przypadku gwarancji obowiązuje tryb zwykły - wnioski z wymaganymi dokumentami przedkładane są Centrali Agencji za pośrednictwem banku kredytującego po zawarciu przez kredytobiorcę warunkowej umowy kredytowej. Decyzje o przyznaniu gwarancji podejmowane są w terminie 30 dni.

Podobnie jak w latach ubiegłych, Agencja będzie stosować dopłaty do oprocentowania kredytów. Środki przewidziane na dopłaty do oprocentowania nowo udzielanych kredytów klęskowych w 2006 r. wynoszą 16,5 mln zł. Umożliwi to wygenerowanie akcji kredytowej na poziomie 1,5 mld zł – ok. dwukrotnie wyższej niż w 2005 r. Określenie kwoty niezbędnej do uruchomienia preferencyjnych kredytów na wznowienie produkcji po tegorocznej klęsce suszy będzie możliwe po zakończeniu szacowania strat.

Kredyty klęskowe obrotowe mogą być zaciągane na zakup rzeczowych środków obrotowych do produkcji rolnej, np.: kwalifikowanego materiału siewnego i szkółkarskiego, nawozów mineralnych, środków ochrony roślin, paliwa na cele rolnicze, inwentarza żywego, pasz treściwych i koncentratów paszowych, pasz objętościowych, a także materiałów opałowych do ogrzewania szklarni i tuneli.

W przypadku kredytów klęskowych udział własny kredytobiorcy nie jest wymagany. Oznacza to, że może być nim finansowane 100 proc. wydatków. Kwota kredytu nie może jednak przekraczać oszacowanych przez komisję wielkości strat (w uprawach rolnych, inwentarzu, rzeczowych środkach do produkcji), a jego maksymalna wysokość to 4 mln zł na gospodarstwo rolne lub 8 mln zł na dział specjalny produkcji rolnej. Maksymalny okres kredytowania kredytu klęskowego obrotowego wynosi 2 lata, a oprocentowanie płacone przez kredytobiorcę wynosi obecnie 1,2 proc. w skali roku.

Kredyty obrotowe klęskowe udzielane są obecnie przez następujące banki:
1. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.,
2. Mazowiecki Bank Regionalny S.A.,
3. Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A.,
4. Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.,
5. Bank Polska Kasa Opieki S.A.,
6. Bank Zachodni WBK S.A.,
7. Bank Millennium S.A.,
8. Pekao S.A.,
9. Kredyt Bank S.A.,
10. Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych
S.A., 11. Bank Ochrony Środowiska S.A.

Osoba zainteresowana zaciągnięciem kredytu powinna pobrać w banku lub Ośrodku Doradztwa Rolniczego formularz wniosku oraz uzyskać pozytywną opinię wojewody odnośnie zakresu i wysokości doznanych szkód.

Komisje powołane przez wojewodów rozpoczęły już szacowanie strat w gospodarstwach dotkniętych klęską suszy. Wojewodowie skierują następnie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wnioski o uruchomienie preferencyjnej linii kredytowej. Po wyrażeniu zgody, Agencja poinformuje banki o możliwości ich udzielania.


POWIĄZANE

Światowa produkcja zbóż osiągnie 2,854 mld ton w 2024 r., co stanowi nowy rekord...

Pierwszy Europejski Kongres Sorgo Akt założycielski: utworzenie europejskiego se...

Wielu plantatorów zbóż przekonało się już o zasadności zaprawiania materiału sie...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę