aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Mak niskomorfinowy i konopie włókniste w Wielkopolsce

8 maja 2007
W 57 gminach województwa wielkopolskiego na łącznej powierzchni 280,50 ha rolnicy mogą w tym roku zgodnie z rozporządzeniem wojewody wielkopolskiego uprawiać mak niskomorfinowy.  Natomiast w 28 gminach na ogólnej powierzchni 2.089,10 ha można uprawiać konopie włókniste.

Stosownie do przepisów art. 50 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485 z późn. zm.) "nadzór nad uprawami maku lub konopi włóknistych sprawuje wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce położenia tych upraw".

Rolnicy , którzy zdecydują się na tego rodzaju uprawy muszą posiadać zezwolenie na prowadzenie uprawy maku lub konopi włóknistych, wydanego zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, póz. 1485 z późn. zm.) przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia uprawy, na wniosek osoby fizycznej lub jednostki organizacyjnej. Zezwolenie jest wydawane w drodze decyzji administracyjnej zgodnie z art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. k.p.a. (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.). Od decyzji wydanej przez organy gminy (wójt, burmistrz, prezydent) służy odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego (art. 17 pkt 1 kodeksu postępowania administracyjnego). Ponadto wymagane jest zawarcie  umowy kontraktacji przez prowadzącego uprawę z podmiotem posiadającym zezwolenie Wojewody Wielkopolskiego na prowadzenie działalności w zakresie skupu maku lub umowy sprzedaży zawartej z podmiotem posiadającym zezwolenie Wojewody Wielkopolskiego na prowadzenie działalności w zakresie skupu konopi włóknistych. Zgodnie z art. 48 ust. 2 i 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, umowa kontraktacji winna zawierać dokładnie określony sposób zniszczenia słomy makowej jak i resztek pożniwnych pochodzących z uprawy maku niskomorfinowego.

Prowadzenie upraw maku lub konopi włóknistych na określonej powierzchni, w wyznaczonych rejonach jest jedynie możliwe przy  zastosowaniu materiału siewnego kategorii elitarny albo kategorii kwalifikowany. Podmioty posiadające zezwolenie na prowadzenie skupu maku winny zaopatrzyć się w materiał siewny maku w Hodowli Roślin Strzelce Sp. z o.o. Oddział Borowo.
POWIĄZANE

Światowa produkcja zbóż osiągnie 2,854 mld ton w 2024 r., co stanowi nowy rekord...

Pierwszy Europejski Kongres Sorgo Akt założycielski: utworzenie europejskiego se...

Wielu plantatorów zbóż przekonało się już o zasadności zaprawiania materiału sie...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę