aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1
aaaaaaaaKongres Mięsny

Plany restrukturyzacji KSC

17 grudnia 2007
Jak informuje Łukasz Wróblewski , rzecznik prasowy Krajowej Spółki Cukrowej S. A. obradująca w dniu 10 grudnia Rada Nadzorcza Krajowej Spółki Cukrowej S.A. zaopiniowała pozytywnie w celu konsultacji społecznych  przygotowany przez zarząd spółki „Projekt Planu Restrukturyzacji KSC, sporządzony na potrzeby wniosku o pomoc restrukturyzacyjną”.

Projekt planu restrukturyzacji KSC

Przyczyny restrukturyzacji
Konieczność restrukturyzacji KSC wynika z Rozporządzeń UE zmierzających do ograniczenia produkcji cukru w Unii do roku 2009/2010 o 6 mln ton. W ich ramach od 2006 r. UE wdraża reformę unijnego rynku cukru skutkującą drastycznym spadkiem przychodów producentów i plantatorów. Zakłada ona m.in. wprowadzenie ceny referencyjnej cukru i jej docelowe obniżenie o 36 proc. (z 631,90 euro do 404,40 euro za tonę), obniżenie minimalnych cen buraków o 39 proc. (z 43,6 euro do 26,29 euro za tonę), ograniczenie interwencji oraz wprowadzenie dodatkowych składek na Tymczasowy Fundusz Restrukturyzacyjny obowiązkowych w przypadku wszystkich wytwórców cukru. Środki z Funduszu UE postanowiła przeznaczyć na odszkodowania dla firm, które zaprzestaną bądź zredukują produkcję cukru (część rekompensat z tego tytułu przypadnie plantatorom zaopatrującym w surowiec wygaszane fabryki). Decyzje w tej sprawie firmy muszą jednak podjąć do końca stycznia 2008 r.
Ponieważ pierwszy rok reformy zakończył się niepowodzeniem, a osiągnięta redukcja wyniosła tylko 1,7 mln ton - w 2007 r. UE postanowiła o modyfikacji już przyjętych Rozporządzeń i wprowadzeniu dodatkowych cięć. Ich elementem było m.in. ogłoszenie tzw. prewencyjnego wycofania cukru w roku obrotowym 2007/2008, które w wypadku naszego kraju ustalono na 13,5 procent limitu produkcji. Był to jeden z najwyższych wskaźników we Wspólnocie oznaczający konieczność zmniejszenia produkcji cukru kwotowego w Polsce o ponad 220 tysięcy ton (w tym produkcji KSC o 91,2 tys. ton). Jednocześnie w całej UE dopuszczono tzw. inicjatywę plantatorską, która umożliwia rolnikom dobrowolną rezygnację z uprawy buraków do wysokości 10 proc. limitu producenta w zamian za rekompensatę w wysokości 237,50 euro za każdą oddaną tonę cukru. Niezależnie od powyższego Komisja Europejska zapowiedziała dalsze konsekwentne redukowanie produkcji we Wspólnocie oświadczając, że wytwórcy, którzy nie zmniejszą wielkości produkcji muszą się liczyć z odgórnymi, przymusowymi cięciami limitów bez żadnych rekompensat.

Elementy Planu Restrukturyzacji Spółki

Cięcia wdrażane przez Unię, w których efekcie następuje zmniejszanie przychodów producentów i plantatorów wymuszają na KSC dokonanie oszczędności, w których efekcie nastąpi redukcja produkcji w wysokości 13,5 procent limitu. Pozwoli to Spółce na uzyskanie pomocy finansowej z UE, która zostanie przeznaczona m.in. na rekompensaty dla plantatorów, uniknięcie składki restrukturyzacyjnej z tytułu redukowanej kwoty za rok 2007/2008 oraz sfinansowanie Planu Społecznego obejmującego pakiet działań osłonowych dla pracowników dotkniętych restrukturyzacją.

Planowane decyzje zakładają:
a) reorganizację bazy surowcowej Spółki oraz obniżenie kosztów kontraktacji i skupu buraków. Nastąpi to poprzez skoncentrowanie upraw w rejonach o najkorzystniejszej strukturze upraw, najlepszych plonach biologicznych, warunkach klimatycznych i glebowych oraz dobrej produkcyjności i technologii uprawy. Umożliwi to plantatorom produkcję buraków po cenach nadal dla nich opłacalnych, a dzięki zlokalizowaniu plantacji bliżej cukrowni, zmniejszy także koszty producenta
b) rezygnację z części limitu produkcyjnego w wysokości 13,5 procent (91,2 tys. ton cukru) oraz całkowity demontaż mocy przerobowych w zakresie odpowiadającym wielkości redukowanej kwoty.
W ramach tych działań KSC planuje
1. Likwidację części plantacji buraków:a) całego obecnego rejonu plantacyjnego Oddziału „Cukrownia Łapy” (obejmującego uprawy m.in. w woj. podlaskim i mazowieckim). Rejon ten charakteryzuje się najniższym w całej Spółce biologicznym plonem cukru oraz najsłabszymi warunkami klimatycznymi i glebowymi do uprawy buraków m.in. najniższą średnią roczną temperaturą i najkrótszym okresem wegetacji.
b) części obecnego rejonu kontraktacyjnego Oddziału „Cukrownia Lublin” (obejmującego uprawy w woj. świętokrzyskim i mazowieckim).
Jednocześnie Spółka zakłada redukcje „prawa do uprawy i dostawy buraków” w innych rejonach plantacyjnych, w pierwszej kolejności u plantatorów najdalej oddalonych od cukrowni i plantatorów posiadających najmniejsze plantacje. KSC będzie także działać na rzecz ułatwienie przeniesienia „praw do uprawy i dostawy buraków cukrowych” pomiędzy plantatorami, którzy w rejonach nie dotkniętych restrukturyzacją rezygnują z uprawy buraków cukrowych, a plantatorami dla których produkcja buraków cukrowych będzie dalej opłacalna.
2. W konsekwencji likwidacji części plantacji, wyłączenie z produkcji Oddziału „Cukrownia Lublin” wraz z demontażem linii produkcyjnych i urządzeń (w zakresie obejmującym produkcję cukru).
Plan Spoleczny
W ramach Projektu Planu Restrukturyzacji, KSC zakłada również realizację Planu Społecznego zakładającego dostosowanie struktury i profilu zatrudnienia do zmieniających się warunków rynkowych oraz nowej sytuacji Spółki. Jego celem jest złagodzenie społecznych i ekonomicznych skutków restrukturyzacji, co ma nastąpić poprzez:
- Program Osłon Socjalnych (przewidujący wypłacanie odpraw finansowych dla pracowników w szacunkowej wysokości ok. 70 tys. zł brutto na osobę.
- Program Świadczeń Relokacyjnych – ułatwiający przemieszczania pracowników w ramach samej KSC, w szczególności do oddziałów wykazujących niedobór wykwalifikowanej kadry. Przewiduje: zwrot kosztów przejazdu albo zwrot kosztów najmu mieszkania lub pomoc na zagospodarowanie.
- Program Adaptacji Zawodowej – jego celem będzie zdobycie przez pracowników nowych kwalifikacji zawodowych (zakłada doradztwo zawodowe specjalistów, szkolenie i aktywną pomoc w znalezieniu nowego zatrudnienia)
Jak podkreśla Łukasz Wróblewski  przyjęty Plan Restrukturyzacji jest projektem, który trafi teraz do konsultacji społecznych m.in. ze związkami i zrzeszeniami plantatorów buraków cukrowych.  Natomiast po ich zakończeniu – zgodnie z przepisami unijnymi - wniosek o rezygnację z części limitu cukru (upraw buraków) zostanie skierowany do Agencji Rynku Rolnego.


POWIĄZANE

Ukraińcy wyręczyli rząd polski w rozwiązaniu problemu z niekontrolowanym importe...

Rolnicy protestują w słusznej sprawie i rząd powinien bardzo szybko zasiąść z ni...

Uprawa grochu jest prosta. Nie wymaga dużych nakładów. Pozytywnie wpływa na zdro...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę