aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1
aaaaaaaaKongres Mięsny

Prognoza zbiorów owoców z drzew w 2002 r.

30 lipca 2002

Warunki atmosferyczne dla przezimowania drzew owocowych były na ogół korzystne. Stosunkowo łagodna zima nie wyrządziła szkód w uprawach sadowniczych. Niewielkie, wiosenne przymrozki spowodowały lokalnie uszkodzenia pąków kwiatowych. Kwitnienie roślin sadowniczych w bieżącym roku było na przeważającym obszarze kraju przyspieszone. Obserwuje się duże nasilenie występowania szkodników sadowniczych, które dobrze zniosły warunki łagodnej zimy oraz występowanie chorób, zwłaszcza w sadach niechronionych.

Szacuje się, że w bieżącym roku zbiory owoców z drzew będą stosunkowo wysokie i osiągną poziom 2,4-2,7 mln t, jednak będą niższe od rekordowych zbiorów ubiegłorocznych o 15,5%-7,9%. Według wstępnych szacunków wyższa od ubiegłorocznej będzie jedynie produkcja gruszek, które w poprzednim sezonie wegetacyjnym owocowały słabiej. Wyższe od ubiegłorocznych będą także zbiory orzechów włoskich, moreli i brzoskwiń oraz nieco wyższe zbiory czereśni.

Zbiory owoców z drzew

Wyszczególnienie 1996-2000 a) 2001

2002 b)

w tys. t

2001=100

Ogółem

2134 2890 2441-2661 84,5-92,1
jabłonie 1758 2434 2000-2200 82,2-90,4
grusze 68 77 85-95 109,9-122,8
śliwy 108 132 115-125 87,2-94,8
wiśnie 145 180 170 94,6
czereśnie 38 45 45 100,8
pozostałec) 17 22 26 116
a) Przeciętne roczne b) Szacunek wstępny c) Morele, brzoskwinie, orzechy włoskie

Jabłonie przezimowały dobrze. Kwitły obficie z wyjątkiem odmian, które wysiliły się w ubiegłym roku, tj. z wyjątkiem: Idared, Gloster i Ligol. W bieżącym roku szczególnie dobrze kwitły i zawiązywały owoce między innymi odmiany: Champion i Jonagold. Przewiduje się, że zbiory jabłek w bieżącym roku wyniosą 2,0-2,2 mln t i będą o 17,8%-9,6% niższe od rekordowych ubiegłorocznych. Jeśli w sierpniu nastąpiłoby ochłodzenie poniżej normy, wówczas jabłka nie osiągną przewidywanego poziomu produkcji.

Grusze kwitły obficie i mimo zwiększonego opadu zawiązków przewiduje się, że ich zbiory będą wyższe od stosunkowo niewysokich ubiegłorocznych, na co wpłynęła przede wszystkim przemienność owocowania. Przewiduje się, że zbiory gruszek wyniosą 85-95 tys. t, tj. o 9,9%-22,8 % więcej od tych z roku poprzedniego.

Śliwy na przeważającym obszarze kraju kwitły obficie, lecz zawiązywanie owoców było mniejsze niż w roku ubiegłym, a opad zawiązków zwiększony. W bieżącym roku lepiej zawiązały renklody, słabiej zaś węgierki. Jednakże jest duże zróżnicowanie w owocowaniu pomiędzy poszczególnymi odmianami. Zbiory śliwek ocenia się na 115-125 tys. t, tj. o ok. 12,8%-5,2 % mniej od zbiorów roku ubiegłego. Na obniżenie tegorocznych zbiorów może mieć także wpływ duże porażenie drzew szarką.

Obfite kwitnienie wiśni i dobre zawiązywanie owoców pozwalało przewidywać wysokie zbiory tego gatunku, jednak z powodu niedostatecznej ilości opadów w okresie dorastania i dojrzewania owoców w wielu rejonach kraju wiśnie są drobne, co wpływa na obniżenie plonu. Ponadto na plantacjach niechronionych obserwowano nasilenie występowania brunatnej zgnilizny na owocach. Zbiory wiśni szacuje się na ok. 170 tys. t, tj. o 5,4% mniej niż w roku ubiegłym.

Kwitnienie i zawiązywanie owoców czereśni było dobre, lokalnie uszkodzeniom uległy jedynie zawiązki owoców wczesnych odmian tego gatunku. Owoce czereśni były dorodne, jednak deszcze występujące w końcowym okresie zbiorów tego gatunku obniżyły ich jakość. Przewiduje się, że zbiory czereśni będą zbliżone do ubiegłorocznych i wyniosą ok. 45 tys. t.

Zbiory pozostałych owoców z drzew łącznie ocenia się na ok. 26 tys. t, tj. o ok. 16,5% więcej w stosunku do roku ubiegłego. Brak strat mrozowych i przymrozkowych w większości rejonów kraju oraz korzystne warunki dla owocowania brzoskwiń i moreli, a także bardzo dobre zawiązywanie owoców orzechów włoskich pozwala przewidywać tak dużą produkcję tych gatunków.


POWIĄZANE

Program azotanowy od ubiegłego roku pozwala dość elastycznie stosować nawozy azo...

Ukraińcy wyręczyli rząd polski w rozwiązaniu problemu z niekontrolowanym importe...

Rolnicy protestują w słusznej sprawie i rząd powinien bardzo szybko zasiąść z ni...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę